Artan suçlar karşısında vatandaş beziyor

Ülkede, her geçen gün artan kriminal olaylar ve suçlar karşısında, vatandaşlar, çok büyük sıkıntı ve korku içerisinde. Geleceklerinden endişeli olarak, büyük bir kaygıya düştüler .

Ülkede, her geçen gün artan kriminal olaylar ve suçlar karşısında, vatandaşlar, çok büyük sıkıntı ve korku içerisinde. Geleceklerinden endişeli olarak, büyük bir kaygıya düştüler .
Son, kuyumcu soygunundan sonra . Soyguncuların tek hava alanımız olan Ercan’dan, ellerini kollarını sallayarak ülkeyi terk etmeleri. Akıllara durgunluk verecek bir olay .
Bu son olay, işleyen ve yapanın yanında, kar kalan diğer suçları da beraberinde getirerek. Halk indinde “ torbayı dolduran “ olayların, irdelenmesinin zamanının geldiği ve geçtiğini belirten vatandaşlar . İlgili makamların, bu konularda daimici önlem almalarını istediklerini, öfkeli bir şekilde dile getirmektedirler .
Ülkemizin giriş çıkış limanları, bir elin parmaklarından daha az .
Lefkoşa . Girne . Mağusa .
Elini kolunu sallayarak, ülkeye gelip suç işleyen kişi veya kişilerin. Genellikle, ülkede çok kısa bir dönem kaldıklarını ve suç işlediklerini duyuyoruz .
Bu olayların önlenmesi için, giriş kapılarında, çok sıkı kontroller yapılmalı . Avrupa’nın, bir çok ülkesinde olduğu gibi, bu kişilerin ülkeye sokulmaları, engellenmelidir .
Girişlerde, soruşturmaların çok ciddi bir şekilde yapılması artık zaruret haline gelmiştir .
Gelen kişilerin, ülkede akraba veya dostlarının bulunup bulunmadığı konusunda, bilgiler alınmalı .
Hangi adreste kalacağını da, girişte belirtmelidir .
Ülkeye getireceği, ortalama para miktarı da belirtilmeli ve kişiler bu para miktarı ile, ülkeye girmelidir .
Bu konuda yerel yönetimlere de, görev düşmektedir .
Muhtarlar, bu konuda devreye sokulmalı .
Mahallelerindeki şüphelileri yetkililere bildirmelidirler .
Ayni şekilde, otel sahipleri de otellerine gelenleri ciddi şekilde kaydetmeli . Şüpheli durumlar karşısında yetkililere bilgi vermelidirler .
En önemlisi ise .
Polis teşkilatımız . Gelişen , değişen ve oluşan şartlar karşısında, yeniden ele alınıp, çağın gereklerine uygun olarak, donanımlı hale getirilmeli . Devamlı eğitime tabi tutulup, zamanın gereklerine uygun yetiştirilmelidir .
Teşkilata yeterli personel kazandırılmalı ve ihtisaslaştırılmalı .
Modern araç ve gereçle donatılmalıdır .
Polis Teşkilatımız . Hem personel, hem de yeterli modern araç ve gereçten yoksun bir şekilde görev yapmaya çalışmaktadır .
Teşkilat içerisinde, bu eksiklikler nedeni ile, ortaya çıkan bazı zaafiyetler . Bunların tamamlanması ile de, ortadan kalkacaktır .
Dünyada, en büyük insan hakkı, yaşam hakkıdır . Vatandaşların bu haklarını kullanabilmesi, gelinen aşamada biraz zor görünmektedir .
Devleti yönetenlerin . Vatandaşların, yaşam hakkını, en iyi bir şekilde, korkusuzca ve tehlikelerden uzak olarak yerine getirmeleri. Bir anayasal kural ve görevdir .
Yeni Hükümet . Güven oyu alır almaz, meydana gelen kuyumcu olayı ile, kolları sıvayarak, işe koyulmuştur .
Ülkeye girişlerde ve ülke içindeki davranışlarda, vatandaşlar, radikal tedbirlerin alınmasını beklemektedirler .
Devlet, vatandaşın can ve mal güvenliğinden sorumludur .
Bunun tedbiri ise . Devleti idare edenler tarafından alınır .
Bu sağlanmadığı takdirde . Vatandaşı, kendi can ve mal güvenliğini sağlayacak tedbirleri, kendisinin sağlamasına iter .
Bu ise, ülkeyi anarşiye götürür .

Bu haber 2587 defa okunmuştur

:

:

:

: