Ombudsman, operasyon masraflarının karşılanmasını talep eden Porat’a ilişkin raporu açıkladı

Yüksek Yönetim Denetçisi(Ombudsman) Emine Dizdarlı, Merkez Sağlık Kurulu’ndan sevk kararı bulunmadığı halde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde operasyon geçiren Kemal Porat’ın katkı alma olanağı bulunmadığını ancak Bakanlar Kurulu’nun sözkonusu şahsa ödeme yapılması yönünde bir karar almasından dolayı bu ödemenin yapılması gerektiğini belirtti. Dizdarlı, söz konusu Bakanlar Kurulu kararının 12/1969 sayılı Hastaneleri Kontrol Yasası ve Sağlık Kurulları Tüzüğü hüküm ve kurallarına aykırı alınmış ise iptal edilmesi veya kararın geri alınması gerektiğini kaydetti.
Yüksek Yönetim Denetçisi(Ombudsman) Emine Dizdarlı, Merkez Sağlık Kurulu’ndan sevk kararı bulunmadığı halde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde operasyon geçiren Kemal Porat’ın katkı alma olanağı bulunmadığını ancak Bakanlar Kurulu’nun sözkonusu şahsa ödeme yapılması yönünde bir karar almasından dolayı bu ödemenin yapılması gerektiğini belirtti. Dizdarlı, söz konusu Bakanlar Kurulu kararının 12/1969 sayılı Hastaneleri Kontrol Yasası ve Sağlık Kurulları Tüzüğü hüküm ve kurallarına aykırı alınmış ise iptal edilmesi veya kararın geri alınması gerektiğini kaydetti.

Ombudsman Emine Dizdarlı, ameliyat masrafları karşılanmadı gerekçesiyle Ombudsman’a başvuran Kemal Porat’ın talebi üzerine gerçekleştirdiği inceleme sonucunda hazırladığı raporu açıkladı.

Dizdarlı, tetkik ve tedavisi KKTC devlet hastanelerinde yapılamayan hastaların tedavi için, Merkezi Sağlık Kurulu Raporu ile Türkiye veya KKTC üniversite hastanelerine veya Bakanlığın protokol imzaladığı hastanelere bakanlıkla anlaşmalı kuruluşlara gönderildiğini belirtti.
Porat’ın Merkezi Sağlık Kurulu tarafından böyle bir sevki bulunmadığını ve/veya tüzüğün öngördüğü prosedürün takip edilmediğinin açık olduğunu, bu durumda Porat’ın katkı alma olanağı bulunmadığını belirten Dizdarlı, buna rağmen Sağlık Bakanlığı’nın Bakanlar Kurulu’na önerge yapması sonucu bir karar alındığını belirtti.
Söz konusu karar iptal edilmediği sürece geçerliliğini koruduğunu ve ödeme yapılması gerektiğini kaydeden Dizdarlı, “Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı 12/1969 sayılı Hastaneleri Kontrol Yasası’nın ve Sağlık Kurulları Tüzüğü hükümlerine ve/veya kurallarına aykırı alınmış ise iptal edilmesi veya geri alınması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
Konuya ilişkin Ombudsman raporu şöyle:
“ Sayın Kemal Porat, dairemize yapmış olduğu başvuruda, kalbinde ileri derecede mitral kapak yetmezliği nedeni ile Ön Kurula girmek üzere 27 Eylül 2013 tarihinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine çağırıldığını fakat kurul toplantısına alınmadan, hastanedeki doktorunun da katılımı sağlanmadan, Sağlık Kurulları Tüzüğü kurallarına uyulmadan hakkında karar üretildiğini, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde görevli doktorları Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Babalık ile Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Barçın Özcem tarafından mitral kapak operasyonunun açık kalp ameliyatı yerine minimal invazif yöntemle (küçük açıklıkla) yapılmasını uygun gördüğü. Söz konusu yöntem devlet hastanesinde uygulanmamasına rağmen Merkezi Sağlık Kurulu’na sevk edilmeyerek tedavisinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde açık kalp ameliyatı ile yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine operasyonunu kendi imkan ve isteği ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yaptıran Porat, İtiraz Kurulu’na başvurdu ancak kurulun ilgili tüzüğe uygun olarak toplanmaması ve başvurusunu sonuçlandırmaması gerekçesiyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde geçirdiği operasyon tutarının kendisine ödenmesi konusunda yardım talebinde bulunmuştur.
Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, Sayın Porat geçirdiği rahatsızlık sonucunda Kasım 2011 ve Şubat 2012 tarihlerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yatılı tedavi görmüştür. Bunu müteakip Sayın Porat Mart 2012 tarihinde İzmir’de bulunduğu bir sırada yeniden rahatsızlanarak İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’ne sevk edildi. Sayın Porat söz konusu hastanede iki hafta süreyle tedavi görerek taburcu olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nden verilen Çıkış Özeti belgesinde, trombolitik tedavi sonrasında intrakraniyal kanama geçirme hikayesi bulunan Sayın Porat’ın kalpte mitral kapakta vejetasyon saptandığı belirtilmiştir. Bu saptama üzerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki doktorları tarafından kendisine ameliyat olması gerektiği bilgisi verilmiştir.
KKTC Sağlık Bakanlığı Sayın Porat’ın durumunun görüşüleceği kurul toplantısına katılması için gerekli daveti yapması üzerine Sayın Porat 27 Eylül 2013 tarihinde 4. kattaki Kardiyoloji Servisi’ne gittiğini; ancak kendisinin kurul toplantısına alınmadığını; Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki doktorları Sayın Dr. Cenk Conkbayır ve Sayın Dr. Gülsün Akansoy’un da hazır olmadıkları toplantıda dosyasının görüşüldüğünü; açık kalp ameliyatı yapılarak kapak takılması kararının onaylandığını ileri sürdü. Sayın Porat’ın Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ndeki doktorları Prof. Dr. Erhan Babalık ile Op. Dr. Barçın Özcem, “İlgili Makama” hitaben yazdıkları 27 Eylül 2013 tarihli yazıda, ileri derecede mitral kapak yetmezliği nedeniyle takip edilmekte olan hastaya mitral kapak operasyonu planladıklarını, hastanın yaklaşık bir yıl öncesinde ciddi sistemik enfeksiyon ve beyin kanaması öyküsü olduğu nedeniyle Sayın Porat’a küçük açıklıkla operasyon (minimally invasive) yöntemi ile kapağının tamirinin yapılacağını bu nedenle gerekli sevkin verilmesini talep ettiler. Sayın Porat, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu’nun sevki olmadan tedavisini Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yaptırmış ve tedavi ücretinin ödenmesi için İtiraz Kurulu’na başvurmuştur.
12/1969 sayılı Hastaneleri Kontrol Yasası’nın 3’üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye istinaden yapılan Sağlık Kurulları Tüzüğü’nün 4. maddesi Ön Kurul’un Oluşumunu ve Kurulun Görevlerini düzenlemiştir. Söz konusu yasa maddesi uyarınca ‘Ön Kurul ilgili klinik şefi, klinik şefinin olmaması halinde ilgili serviste en kıdemli uzmanın başkanlığında, hastanın müdavim doktoru, aynı uzmanlık dalında iki uzman doktor, yeterli sayıda uzman doktorun bulunmaması halinde en yakın branştan 2 uzman doktordan oluşur. Yine, kurula sevk edilen hasta kurul toplantısında hazır bulunur. Ancak, hastalığı nedeniyle kurula gelemediği durumlarda, hasta ya hastaneye yatırılır veya kurulda görevli bir hekim tarafından evinde ziyaret edilerek muayene edilir. K.K.T.C. Devlet Hastanelerinde tedavileri mümkün olmadığına karar verilen hastalar Ön Kurul tarafından Merkezi Sağlık Kurulu’na sevk edilir’. Söz konusu tüzük incelendiğinde özel bir hastanenin Sağlık Kurulu’ndan sevk istemesini düzenleyen bir yasa maddesinin olmadığı görülmektedir.
KKTC Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı Sayın Ömer Gür Dairemize gönderdiği 10 Mart 2016 tarihli yazıda Sayın Porat’ın ön kurul toplantısında bulunması gerektiği halde bulunmadığını belirtmiştir. İlgili tüzük uyarınca, kurula sevk edilen hasta kurul toplantısında hazır bulunması gerekir. Hastalığı nedeniyle kurula gelemediği durumlarda ise, hasta ya hastaneye yatırılır veya kurulda görevli bir hekim tarafından evinde ziyaret edilerek muayene edilir. Bu durumda Ön Kurul bir karar vermeden önce hastanın mutlaka kuruldaki doktorlar tarafından veya en az bir kurul doktoru tarafından görülmesi gerekmektedir.
KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından hastanın müdavim doktorları ile kurulun diğer üyelerine toplantı için yazılı çağrı yapılarak katılımlarının istenmiş ancak hastanın Yakın Doğu Hastanesi’ndeki müdavim doktorunun İtiraz Kurulu toplantısına katılmadığını ve bu nedenle kurulun Sayın Porat’ın doktorunun da katılacağı başka bir günde konunun değerlendirilmesinin daha uygun olacağı nedeniyle durumunun görüşülmediğini bildirmiştir. KKTC Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı Sayın Kemal Deniz Dana ise dairemize gönderdiği yazıda, Sayın Dr. Barçın Özcem’e 8 Mart 2016, 15 Mart 2016 ve 2 Kasım 2016 tarihleri için yazılı olarak toplantıya katılım çağrısı yapıldığını fakat söz konusu doktorun her iki çağrıya da kayıtsız kalarak katılmadığını ve bunun neticesinde hastanın durumunun değerlendirilemediğini bildirmiştir.
Sayın Porat Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde küçük açıklık (minimally invasive) yöntemi ile operasyonunun yapılmasından sonra durumunun değerlendirilmesi ve operasyon ücretinin ödenmesi için KKTC Sağlık Bakanlığı’na 3 Nisan 2015 tarihli dilekçesi ile başvuru yapmıştır.

KKTC Sağlık Bakanlığı Sayın Kemal Porat’ın tedavisi için ödenek verilmesi hususunda Bakanlar Kuruluna 196/2017 sayılı Önergeyi yapmış ve KKTC Bakanlar Kurulu Sayın Porat’a 24,500 Türk Lirası tedavi amaçlı katkı yapılmasını öngörmüştür. Bakanlar Kurulu’nun 10 Kasım 2017 tarih ve H(K-I)3552-2017 sayılı kararında söz konusu katkının KKTC Sağlık Bakanlığı’nın 2017 Mali Yılı bütçesi altında yer alan “Yurt İçi Tedavi Görenlere” kaleminden karşılanmasına karar vermiştir. Sayın Porat’ın fatura ve bilgileri Maliye Bakanlığı’na gönderilmiş ancak ilgili fatura 2014 tarihli olması nedeniyle ödeme yapılmamıştır.
Tetkik ve tedavisi KKTC Devlet Hastanelerinde yapılamayan hastalar Merkezi Sağlık Kurulu Raporu ile Türkiye veya KKTC üniversite hastanelerine tedavi için veya Bakanlığın protokol imzaladığı hastanelere bakanlıkla anlaşmalı kuruluşlara gönderilir. Sayın Porat’ın Merkezi Sağlık Kurulu tarafından böyle bir sevki bulunmadığı ve/veya tüzüğün öngördüğü prosedürün takip edilmediği açıktır. Bu durumda Sayın Porat’ın bu şartlar altında katkı alma olanağı bulunmamakta idi. Buna rağmen KKTC Sağlık Bakanlığı KKTC Bakanlar Kurulu’na önerge yapmış neticesinde bir karar alınmıştır. Bu durumda söz konusu karar iptal edilmediği sürece halen geçerliliğini koruduğu cihetle ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı 12/1969 sayılı Hastaneleri Kontrol Yasası’nın ve Sağlık Kurulları Tüzüğü hükümlerine ve/veya kurallarına aykırı alınmış ise iptal edilmesi veya kararın geri alınması gerekmektedir.”

Bu haber 113 defa okunmuştur

:

:

:

:

DİĞER HABERLER