İKİ OKUL KAOSLA AÇILACAK

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), 16 Eylül’de okulların açılmasıyla Girne’de öğrenci sayısının okulların kapasitesini aşıp aşmayacağıyla ilgili belirsizlik ortada dururken Gazimağusa’da Alasya İlkokulu ve Gazimağusa TMK’da ihtiyaç duyulan ek dersliklerin inşasına başlanmaması nedeniyle bu okulların kaosla açılacağını savundu.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), 16 Eylül’de okulların açılmasıyla Girne’de öğrenci sayısının okulların kapasitesini aşıp aşmayacağıyla ilgili belirsizlik ortada dururken Gazimağusa’da Alasya İlkokulu ve Gazimağusa TMK’da ihtiyaç duyulan ek dersliklerin inşasına başlanmaması nedeniyle bu okulların kaosla açılacağını savundu.

Sendikalar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na çağrıda bulunarak Gazimağusa Belediyesi’ne devlet katkısından ilgili miktarı bloke ederek ek derslikleri tamamlamasını istedi.

İki sendika, eğitim/öğretim faaliyetlerinin planlanmasını sekteye uğratan iki önemli unsurun kaçak ve kontrolsüz nüfus yapısı ile öğrenci nüfus dağılımıyla ilgili yeterli denetim ve mevzuatın yürürlüğe koyulmaması olduğunu belirtti.

Sendikalar yaptıkları ortak yazılı açıklamada, her iki unsurla ilgili önerilerini birçok defa basın aracılığı ile toplumla paylaştıklarını hatırlatarak, söz konusu teşhisleri görmezden gelen siyasilerin, sorunların aynen devam etmesine vesile olup, sorunların çözümü önünde engel oluşturduklarını savundu.

GİRNE’DE 22, GAZİMAĞUSA’DA 20 EK DERSLİK YAPILMASINA RAĞMEN…

Sendika Başkanları Emel Tel ve Selma Eylem imzasıyla yayımlanan açıklamada, son on yılda kontrolsüz nüfus artışından ve kapsam bölgelerindeki denetimsizlikten dolayı Girne bölgesindeki ilkokullara 22 ve Gazimağusa bölgesindeki ilkokullara ise 20 ek derslik yapıldığı, bu kadar ek derslik yapılmasına rağmen başta Girne ve Gazimağusa olmak üzere yeni okul ihtiyaçları ve ek derslik ihtiyaçlarının halen güncelliğini koruduğu ifade edildi.

“EK DERSLİKLER YAPILMADI… İKİ OKUL KAOSLA AÇILACAK”

Açıklamada, Girne bölgesinde 16 Eylül Pazartesi okulların öğrenci nüfusu kapasitelerini aşıp aşmayacağıyla ilgili belirsizlik ortada dururken, Mağusa Alasya İlkokulu ve GMTMK ile ilgili yapılması gereken ek dersliklerin inşasına başlanmadığı ve her iki okulun kaosla açılacağı savunuldu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın iki okuldaki ek derslikler için çıktığı ihalede dersliklerin 15 Ekim’de teslim edileceğinin yer aldığı belirtilen açıklamada, “Taşınmaz Mal Vergiler Yasası” uyarınca belediyelerin topladığı emlâk vergilerinin yüzde 15’ini eğitime harcamak konusunda yasal olarak zorunlu oldukları da hatırlatıldı. İki öğretmen sendikasının açıklamasında, yasal zorunluluk olmasına rağmen sürecin bu şekilde işlemediği, sadece birkaç belediyenin sorumluluğunu yerine getirdiği ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın da bu konudaki yasal yetkisini kullanmadığı kaydedildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son zamanlarda Gazimağusa Belediyesi’nin mali yapısı ve aşırı istihdamları ile ilgili serzenişler ayyuka çıkmış, Mağusa Genel İş Sendikası ve Belediye Meclis Üyelerinin bir kısmı, Lefkoşa Belediyesi’nin eski haline benzememek için sesini sokağa taşımıştır.

Hal böyle iken, belediyenin toplamda 870 bin Türk Lirası’na denk gelen iki okul için dört dersliği inşa etmesinde aksilikler yaşanması olasıdır.

Ek derslikler 15 Ekim’de teslimat edilse bile bir aylık bir sürede çocukların nerede eğitim alacağı belirsizliğini korumaktadır. Belediyenin sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde ise her iki okulda da çocuklarımızın açıkta kalacağını Sayın Çavuşoğlu’na hatırlatırız. Eğitimin olasılıklar yerine somut adımlara ihtiyacı olduğunun altını çizer, ihalelerdeki gecikmeden veya Belediyenin mali koşullarının faturasının çocuklarımıza kesilmemesini temenni ederiz.

Sayın Çavuşoğlu’na düşen görev, Maliye Bakanlığı’na başvurarak devlet katkısından ilgili miktarı bloke etmesi ve ek derslikleri tamamlamasıdır. Bununla birlikte emlâk vergilerinin yüzde 15’ine denk gelen miktarın eğitime harcanıp harcanmadığının araştırılmasını ve bu konuda bir kusur varsa hem belediyelerde hem de Eğitim Bakanlığı’nda suç işleyenler ile ilgili yasal süreci başlatmasını talep ediyoruz.
Konunun takipçisi olacağımız kamuoyu ile paylaşır, ek dersliklerin aciliyeti ile ilgili yetkilileri bir kez daha uyarırız.”
Bu haber 75 defa okunmuştur

:

:

:

:

DİĞER HABERLER