Kutlu ve mutlu olsun

Özgürlük, Bağımsızlık ve Egemenliğimizin 97 ‘ci yıl dönümünü kutluyoruz .
Özgürlük, Bağımsızlık ve Egemenliğimizin 97 ‘ci yıl dönümünü kutluyoruz .
28 Temmuz 1914 ‘te başlayan Birinci Dünya Savaşı. Türk yurdunun işgali ile gelişti .
Buna paralel olarak, 1915 ‘te Çanakkale’ye, düşman asker çıkarmaya yeltendi.
Gerekli cevabı aldı.
Düşmanın askeri gücü ile giremediği Anadolu’ya. Mondoros’ta temsilcileri tarafından atılan imza ile Anadolu’nun işgaline turuncu ışık yakıldı. Arkasından yapılan Sevr anlaşması, Turuncu ışığı yeşile döndürdü ve Anadolu’nun işgali başlamış oldu.
İstanbul, arkasından da İzmir işgal edildi.
15 Mayıs 1919 ‘da Yunan askerleri İzmir ve dolaylarını işgal etti.
Dört gün sonra, ülkeyi düşmandan kurtarmak için .
Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919 ‘da Samsuna çıkarak. Milli mücadeleyi başlattı.
Bu günkü tarih gibi elde edilen zafer.
Türk Ulusunun 7 yıl ateşle sınavının bir sonucudur.
7 yıl Mustafa Kemal ve arkadaşları, Türk Ulusu ile birlikte ve o Ulusun bağrından çıkan Türk ordusu sayesinde. 22 Ağustos 1922 ‘de Mustafa Kemal’in başlattığı düşmanı yurttan atma emri ile 97 yıl önce bu günkü gibi 30 Ağustos’ta. Düşman yurttan atılarak. Türk Ulusu özgürlük , bağımsızlık ve egemenliğini elde etmişti .
30 Ağustos 1922, ayni zamanda Türk Ulusunun, tekrar dünyaya geldiği yıldır.
30 Ağustos Zaferi. Sadece Türk Ulusuna özgürlük ve bağımsızlık getirmiş değildir. Ayni zamanda tüm mazlum halklara da bağımsızlık yolunu açmıştır.
Emperyal güçlerin. Dünyada ilk kez burunlarının sürtüldüğü ve yenilgi aldıkları bir hareket olması bakımından da tarihe geçmiş önemli bir olaydır.
30 Ağustos. Dünyada bağımsızlık hareketlerini tetikleyen bir olaydır. Kıbrıs Türk Halkı da bundan nasibini almasını bilmiş ve bu uğurda, daha 1919’dan itibaren faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır.
30 Ağustos Zaferi, Kıbrıs Türk Halkı için bir milattır.
Bir can kurtarandır.
Buna sarılmasını çok iyi bilmiştir.
Tüm özgürlük ve bağımsızlık faaliyetlerinin kaynağı. Mustafa Kemal’in elde ettiği zafer ve bizatihi Mustafa Kemal’in kendisi olmuştur.
Bir düşünelim.
Mustafa Kemal’in başlattığı kurtuluş hareketi, ez kaza başarılı olmamış olsa idi.
Kıbrıs Türk Halkı nasıl bir akıbete uğrayacaktı?
Türkiye Cumhuriyeti, oluşmamış olsa idi.
Geldiğimiz bu günleri, tahayyül edebilecek miydik ?
Yoksa, bu adadan yok olup gidecek miydik ?
30 Ağustos . KKTC yolunda bir mihenk taşıdır.
Bir kilometre taşıdır.
Bir güçtür.
Anavatanın garantisi demektir.
Bir Devlet kurmuşsak.
Meclisimiz.
Cumhurbaşkanımız.
Başbakanımız.
Bakanlarımız.
Kurumlarımızla. Özgür ve bağımsız bir şekilde, Anavatanımızın garantörlüğü altında yaşıyorsak. Mustafa Kemal Atatürk. Silah Arkadaşları ve Türk Ordusunun, 30 Ağustosta elde ettiği zafere borçluyuz.
Türk Ulusu 7 yıl.
Kıbrıs Türkü de 11 yıl ateşle imtihan oldu.
Bu 11 yıllık mücadelede, 30 Ağustos Zaferi ile Lozan’da Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm dünya tarafından tescili ile ortaya çıkan Devletin. Her türlü yardımları ile Kıbrıs Türk halkı kendi devletine kavuşmuştur.
30 Ağustos. Devletimizin oluşmasında çok büyük bir illiyet bağı oluşturmuştur.
11 yıl bu Devletin katkıları ile savaşım verdik ve Devlet kurduk.
Bu gün ayakta duruyorsak. Bu 30 Ağustos’un getirileri sayesinde olmuştur.
Bu büyük gün, hepimize kutlu ve mutlu olsun.
Bu haber 956 defa okunmuştur

:

:

:

: