Hukuk devleti kanun hakimiyeti ile mümkündür

Ülkemizde, her geçen gün, maalesef bir önceki günü arar duruma geldik.
Ülkemizde, her geçen gün, maalesef bir önceki günü arar duruma geldik.
Hep övünürüz, Meclisten bu kadar yasa geçti.
Bu kadarı da Meclis gündeminde diye.
Belki de yasa üretme bakımından, dünya standartları üzerindeyiz.
Üzerinde olmamız, bunları uygulamaya sokmazsak, hiçbir anlam ifade etmez.
Rüşvet. Yolsuzluk. Usulsüzlük. Yasa tanımamazlık almış yürüyor.
Nerede ise tüm kurumlarımız, bu batağa saplanmış durumda.
İsteyen her kişi ve tüzel kişi, yetki alanının dışına çıkıp yetki kullanabiliyor.
Kurumlarımız, gerekli işlevleri yapmakta aciz duruma getirilmiş.
Vatandaş, işleri olması gereken zaman diliminin çok dışında günlerce iş takibinde.
Mahkemelerdeki davaların uzaması, vatandaşı işini kendisinin yapmasına yöneltiyor.
Bu da hukuken yasaklanmış fiillerin ortaya çıkmasına neden oluyor.
Ülkemizde kanunların uygulanması gerektiği şekilde uygulanmıyor.
Bu ise Devleti zaafa uğratarak, Devlete karşı vatandaşın güvenini sarsıyor.
Kanunların uygulanmaması. Ülkede yasal kural haline getirilmiş olan denetleme mekanizmalarının da yeterli olarak uygulanmasını mümkün kılmamaktadır.
Denetim zafiyeti olan devletler veya ülkelerde, çalkantılar bitmez.
Gazetelere ve sosyal medyaya, malzeme eksik olmaz.
Denetimsizlik. Kamu kuruluşlarında.
Yarı devlet kuruluşlarında.
Belediyelerde.
Özel sektörde.
Ve her yerde var.
Ülkemizde, denetim mekanizmaları. Hem İngiliz, hem Cumhuriyet döneminden kalmış.
Hem de 74’ten sonra, yetersiz olanların yanına, yenilerini de yasa çıkararak koymuşuz.
Çıkmazımız.
Bunları uygulamamak.
Yani.
Kanun hakimiyetini, tam manası ile tesis etmemek.
Bu da ülkede, olumsuzlukların ortaya çıkmasına ve halkın tedirginliğine yol açmaktadır.
Sistemsizliği.
Sisteme dönüştürmüş oluruz ki. Ülkede meydana gelen istenmeyen olaylarla karşı karşıya kalırız.
Bu olayların neler olduğunu burada yazmıyorum. Olaylarla iç içe yaşıyoruz.
Hukuk Devleti Anayasamızda yazıyor.
Siyasi erk de zaman zaman bunu telaffuz ediyor.
Hukuk Devletinden bahsedebilmek için.
Kanun hakimiyetini sağlamanız lazım.
Bunun ülkemizde katıksız sağlandığını söyleyecek biri varsa, beri gelsin.
Ülkemizdeki tüm olumsuz gelişmelerin altında yatan. Meriyetteki hukuk kurallarının uygulanmaması veya yarı uygulanmasıdır.
Bu, tam yapılmadığı sürece.
Her gün denetimsizlikten kaynaklanan birçok olayla, ya gazetelerde ya tv ‘de veya sosyal medyada karşılaşmış olacağız.
Kanun hakimiyetini mümkün kılmak ve bunu uygulamak için.
Siyasetten arındırılmış, özerk kurum ve kuruluşlara ihtiyaç var.
Bu oluşturulmadığı takdirde.
Ülkemizde, benimsemediğimiz, onaylamadığımız birçok olayla hep karşılaşacağız.
Kısaca.
Kanun hakimiyetini sağlayacak sistem ve sistemlere acilen ihtiyaç vardır.

Bu haber 961 defa okunmuştur

:

:

:

: