Lefkoşa Mahalli Barosu yeni adli yıl açılışı nedeniyle mesaj yayınladı

Lefkoşa Mahalli Barosu Başkanı Arzu İzveren, hukuk alanındaki dava sayısının bir önceki yıla oranla arttığının anlaşıldığını, hukuk alanında bu sene de olumlu yönde değişen pek bir şey olmadığını ve bu durumun daha da vahim bir hâl aldığını bildirdi.

Lefkoşa Mahalli Barosu Başkanı Arzu İzveren, hukuk alanındaki dava sayısının bir önceki yıla oranla arttığının anlaşıldığını, hukuk alanında bu sene de olumlu yönde değişen pek bir şey olmadığını ve bu durumun daha da vahim bir hâl aldığını bildirdi.
İzveren, Baro adına yaptığı yazılı açıklamada, ivedi bir şekilde artık söylemlerin eyleme dönüşmesi gerektiğini kaydetti.

Değişen ve çeşitlenen dava türleri ve rakamların ekonominin ne kadar kötüye gittiğini, toplum bireyleri arasındaki sosyal ilişkilerin eskisi gibi olmadığını, bireyler arasında birbirine güvenin sarsıldığını, sosyal, ekonomik ve kültürel yapının ve ülkedeki suç oran ve türlerinin ne kadar değiştiğini gösterdiğini kaydeden İzveren, dünyayı etkileyen global ekonomik krizlerin Adayı da olumsuz etkilediğini, sosyal ve ekonomik toplumsal sorunların gün geçtikçe artarak devam ettiğini belirtti.

Bugün mahkemelerin insanüstü gayretler göstererek adaleti sağlamaya çalıştığını ifade eden İzveren, yargının işleyişine katkı koyacak yasal düzenlemelerin yapılmasında geç kalmaması, yargı organının işleyişinin hızlanması amacıyla yaptığı taleplere kayıtsız kalmaması gerektiğini vurguladı.
İzveren şöyle devam etti:

“Halen artan dava sayısına rağmen mahkemelerde çalışan personel sayısı yetersiz, bina ve alt yapı eksik, özellikle icra sisteminde mahkemeler ne kadar çaba sarf etse de personel, ambar ve araç eksikliği nedeniyle sıkıntılar hâlâ devam etmektedir.

Bu yıl Yüksek Mahkeme, adli yılın açılışını tören ile yapmamış ve törene harcanacak bütçenin mahkemelerin sair ihtiyaçlarına ayrılmasına karar vermiştir. Bu karar, yürütme ve yasama organlarının bütçe çalışmalarını yaparken mahkemelerin ihtiyaçlarını dikkate almadıklarını veya yeteri kadar dikkate almadıklarını, mahkemeler tarafından ayakta tutulmaya çalışılan adalet sisteminin çalıştırılmasında mahkemelerin yaşadığı sıkıntılara yeterli önemi vermediklerini göstermektedir.

Diğer taraftan adaletin sağlanması ve kamu düzeninin korunması açısından yargı dışında yasama ile yürütme organlarına da büyük görevler düştüğü muhatapları tarafından anlaşılmış olmalı ki, gerek yasama gerekse yürütme organı tarafından bu yönde küçük-büyük bir takım adımların atılmaya başlandığı görülmektedir; ancak unutulmamalıdır ki atılan adımlar bir sonuca ulaşırsa toplum için faydalı olabilecektir.
Daha önce de dile getirdiğimiz üzere avukatlık mesleği her şeyden önce bir kamu görevidir ve bizler hukukçular olarak her zaman kamu menfaatini ve vicdanını ilgilendiren konulardaki sıkıntıları dile getirmeyi ve bunların çözümü için çareler üretmeyi ön planda tutmayı bir borç bildik. Bu vesile ile 2019-2010 Adli Yılı’nın tüm yargı camiasına, yurttaşlara hayırlı olmasını dileriz.”

Bu haber 264 defa okunmuştur

:

:

:

:

DİĞER HABERLER