Rant çevreleri kimlerdir?

Gerçekler su yüzüne çıkmaya başlıyor yavaş, yavaş.

Gerçekler su yüzüne çıkmaya başlıyor yavaş, yavaş.
Bizim baştan beri söylediğimiz bir şey vardı, “Adalet”.
Adaletli bir “İmar Planı”
Şimdi öyle görülüyor ki, güçlü olan kazanıyor, bu süreçte.
Neler oluyor İçişleri Bakanlığı’nda?
Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu’nun, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı süreciyle ilgili yaptığı açıklamalar karşısında İçişleri Bakanı Sayın Ayşegül Baybars neden suskunluğunu koruyor?
Ne demek istiyor Sayın Merter Refikoğlu?
Bu planı hazırlayanlar, şehir plancıları değil miydi?
Merter Refikoğlu’nun başkanlığını yaptığı, Şehir Plancıları Odası üyeleri değil miydi, Şehir Planlama Dairesi’nde çalışan ve bu planı hazırlayanlar!
Onların haberi yok mu, planda yapılan değişikliklerden?
Merter Refikoğlu’nun şu sözleri çok çarpıcı;
“Aralık ayında yayınlanması beklenen planla ilgili yapılan çalışmaların, halkın yararına değil, rant çevrelerinin çıkarına uygun hale getirilmiştir”
Peki, şimdi sormak istiyoruz haklı olarak İçişleri Bakanı Sayın Ayşegül Baybars’a,
Merter Refikoğlu’nun bahsettiği “Rant Çevreleri” kimlerdir?
Bu rant çevrelerinin, ne gibi istek ve talepleri oldu?
Hangi bölgede bu istek ve talepler karşılandı?
Çıkar çevrelerinin elinin ne işi var İçişleri Bakanlığı’nda?
Sayın Baybars,
Bizim Kalecik ile ilgili, “Kalecik’in şımarık çocuğu” ile ilgili sorularımızı malesef yanıtsız bıraktınız.
Bari Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu’nun sorularını yanıtlayınız!
Bakın ne diyor Refikoğlu,
“Tarım toprakları, dere yatakları, sahiller, sulak alanlar ve orman alanları risk altındadır. Bu eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yapmak yerine, taslak imar planında belirlenen imar alanlarının kat ve kat fazla alanın imara açıldığı görülmektedir. Ülkesel Fizik Plan’da belirlenen verimli tarım toprakları bu planla hiçe sayılıyor ve bu alanlar da imara açılıyor.”
Sayın Baybars’ın adaleti güçlülerin gücü karşısında pes etti sanıyorum.
Bizim elde ettiğimiz verilere göre de gerçekten, imara kapalı olan bazı bölgelerin son iki haftada ne olduysa, nasıl imara açıldığını merak ediyoruz.
Sayın Baybars,
Siz gerçekten imar hakkı olan, aynı bölgede eşitsizlik yaratan adaletsiz imar planı ile bazı yatırımcıların imar hakkını elinden alıyorsunuz ama hiç imar hakkı olmayan ve Refikoğlu’nun dediği gibi “Aç gözlü yatırımcılara” yeni olanaklar tanımak adına, tarıma elverişli bölgelere imar hakkı veriyorsunuz.
Bunları ben söylemiyorum, Şehir Plancıları Odası başkanı dile getiriyor.
Lütfen bunlara olsun yanıt verin Sayın Baybars!

-Refikoğlu’nun bahsettiği rant çevreleri kimlerdir?
-Bu rant çevrelerinin aç gözlü talepleri nelerdir?
-Gerçekten böyle rant çevreleri var mıdır?
-İmar Planı, bu rant üzerine mi şekilleniyor?
-Son iki haftada olan bu değişiklikleri yapmanızı kimler istedi?
Siz hala bu plana “Adaletli bir plan” diyebilir misiniz?

Bu haber 3213 defa okunmuştur

:

:

:

: