Bizde taşımacılık ve ulaşım

Taşımacılık tarih öncesine kadar gider .
Taşımacılık tarih öncesine kadar gider .
Gerek insan gerekse de yük taşımacılığı, insan oğlunun vaz geçemediği bir yaşam biçimi .
Taşımacılık, Modern dünyanın da önde gelen öğelerinden biri .
Hele hele sanayi devriminden sonra, taşımacılığın önemi daha da arttı .
Sanayileşmiş batı toplumları .
Ürettikleri malları, başka ülkelerin halklarına sunmak ve Pazar bulabilmek için. Sanayinin gelişmesi uğruna yapılan girişim ve uğraşların yanında . Buna paralel olarak, ulaşıma büyük önem vererek. Sanayileşmenin getirdiği olanaklardan da yararlanarak . Gerek karada , gerekse , deniz ve havada ulaşım için çok büyük gelişmeler sağlayarak . Adeta dünyayı küçültmüşlerdir .
Ulaşım, karada tarih öncelerine kadar dayanır .
İnsanoğlu, ilk ulaşım aracı olarak hayvanlardan yararlanmıştır .
Daha sonraları, tekerleğin icadından sonra . Tekerlekli araçlardan faydalanılmış ve ulaşım bu yöntemlerle sağlanmıştır .
Bunda demir yollarının etkisi çok büyük olarak, ulaşımda etken olmuştur .
İkinci ve en önemli ulaşım kaynağı ise, denizler ve akarsular olmuştur .
İlk önceleri küçük teknelerle bu iş yapılmış . Daha sonraları ise büyük tekneler yapılarak taşıma maliyetleri düşürülmüştür. Kıtalar arası ve uzun mesafeli ülkelerden malların taşınması, devasa teknelerle yapılmaya başlanmıştır .
Ulaşımın en önemli araçlarından biri ise hava aracı olan uçaklardır.
Uçaklarla daha ziyade insan taşımacılığı yapılmaktadır .
Yükte hafif pahada ağır olan mallar da uçaklarla taşınmaktadır .
Fakat daha ziyade, uçakların müşterileri insanlardır .
Adamızda da ulaşım, yukarıda yazdıklarımın tarih akışı içerisinde aynen uygulanmıştır .
Adanın yüz ölçümünün küçüklüğü, ulaşımın yapılmasını kolaylaştıran bir etmen olarak, hep ön planda tutularak. Her devirde adada ulaşım yapılmıştır .
Ada halkının ulaşım için kullandığı araçlar, daha ziyade hayvanlardı. Zamanla adada yapılarak, halkın hizmetine sunulan araçlar da üretilmeye başlandı .
Bunlar, ahşaptan yapılmış ve genellikle, at ve katırlar tarafından çekilen iki veya dört tekerlekli arabalardı .
Hem insan taşımacılığında . Hem de yük taşımacılığında kullanılırdı.
Sanayi devriminden sonra, İngiliz sömürge idaresi . Ulaşım için, Şimendifer hattı oluşturarak, ulaşımı trenle yapmaya başladı .
At arabalarının ve garutsaların yerini alan tren . Başına bir lokomotif takılarak, altı silindirli Perkins motorlarla, onlarca vagon içindeki yolcu ve eşya ile gidilecek yere kadar taşınırdı .
Demiryolu hattı, Lefke’den Mağusa’ya kadar döşenmiş olup. Taşımacılığın büyük yükünü çeker duruma gelmişti .
Trenin devreye girmesi ile, büyük kentlere taşımacılık tercih edilir duruma gelmiş . At arabalarına istek azalmıştı .
İngiliz sömürge idaresi, Adadan ilgisini kestiği yıllar arifesinde . Ulaşım için, trenden vaz geçip . Üretmiş olduğu motorlu taşıt araçlarını ulaşım için adaya getirerek . Yerli halka satmaya başladı .
1945 ‘ten itibaren, ulaşım tamamen yerli halkın deyimi ile otomobillerle yapılmaya başlandı .
Şehirler arası ulaşım, daha ziyade, otuz kişilik otomobillerle yapılıyordu . Şehir içinde ise, Taksiciliğe başlanmış . Uzak mesafelere taksilerle gidiliyordu . Bu Cumhuriyet dönemi ve 1974 ‘ten sonra da devam etti .
1974’ten sonra, yeni bir taşımacılık modeli geliştirilerek “ taksi dolmuşçuluk “ da yapılmaya başlandı .
Bir geçim kaynağı olan ulaştırma sektöründe, yüzlerce işletme izinli araç, ulaşım için faaliyet göstermektedir .
Güzelyurt’ta da bu sektör hep iyi gelişmiş ve ulaşım için faaliyet göstermektedir .
Sektörde iki firma bulunmaktadır .
Merşe taşımacılık Şti. ile Akva taşımacılık şirketi .
Bu iki şirket bir birlerine rekabet halinde çalışmaktadır .
Ayrıca, Hava Alanına yolcu taşıyan Kıb-Has taşımacılık şirketinin de faaliyet göstermesi. Bölgede haksız rekabetin oluşmasını getirmektedir .
Ulaşımla ilgili bölge sorunlarını . Merşe Taşımacılık Direktörü Sn. Tamer Şeker’le tartıştık .
Yakın bir geçmişte, Ulaştırma Bakanı Sn. Tolga Atakan’ın bölgeye gelerek sorunlara eğilmesi ve bölgesel olarak şirketleri bir araya getirip birleştireceği açıklamasını yapmasını . Sn. Şeker’e nasıl değerlendirdiğini sordum .
Kendisinin taşımacılık Şti ‘nin zarara girmesi pahasına . Sn. Bakanın önerisini desteklediğini belirterek . Bakanın bölgeye gelip sorunlara eğilmesi karşısında . Sn. Bakana teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi .
Sn. Şeker, Kıb-Has ‘ın oluşumunun olumlu olduğunu, ancak ilçelerde bu sektörde yatırım yapan işletmelerle yapılmasının gerektiğinin altını çizerek. Bir zaruretten dolayı oluşturulan Kıb-Has ‘ın da bu birlikteliğe dahil olmasının gerekliliğine değinerek . Bunun olmaması halinde . Çok büyük bir haksız rekabetin devam edeceğini belirtti .
Birleştirmenin olması durumunda, köy otobüslerinin, Köylerden sadece öğrencileri taşımayacağını . Sair yolcuların da köylerden taşınacağını ve taşımacılığın köylerde bir düzene girmiş olacağını söyledi .
Mevcut durumun sürdürülebilir bir durum olmadığının da altını çizdi .
Sn. Bakana, Güzelyurt’tan. Taşımacılık Şti ‘den. Birleştirme konusunda yeşil ışık . Tam destek .
Gerisi Sn . Bakana kalmış .
Bu haber 801 defa okunmuştur

:

:

:

: