Rahmetle saygıyla minnetle özlemle anıyoruz

Dün rahmetle andığımız Ecevit’in, aramızdan ayrılışının 13 ‘cü yıl dönümü idi.
Dün rahmetle andığımız Ecevit’in, aramızdan ayrılışının 13 ‘cü yıl dönümü idi.
Ankara’ya yüksek öğrenime gittiğimde . 1972 ‘de CHP Kurultayında Ecevit’i görmüş ve tanımıştım .
O Kurultay, Rahmetli Ecevit için bir dönüm noktası olmuş ve Başbakanlığa giden yolun kapısını açmıştı .
Kurultayı dün gibi hatırlıyorum. Çok çekişmeli ve sert geçmişti .
Rahmetli İsmet İnönü’nün, Ecevit için yaptığı konuşmada. Ecevit’in partinin başına geçmesi halinde. Hem partiye, hem de Türkiye’ye gelecek felaketleri yüksek ses tonu ile delegelere anlatıyordu .
Konuşmasının sonunda “Ya ben ya Bülent “dedi.
Ecevit ise, yapmış olduğu uzun konuşmasının sonunda .
“Açık söylüyorum, demokratik bir partinin kanunlara saygılı özgür üyeleri mi olacağız. Yoksa kapı kulları mı ? Karar sizin .”
Konuşmasının sonundaki bu cümle. Parti delegelerini çok etkiledi ve delegelerin büyük bir çoğunluğunun oyunu alarak . Genel Başkan seçildi .
Ecevit’in Genel Başkanlığına karşı çıkan milletvekilleri, CHP’den istifa etti.
Partinin vekil sayısı yarıya düştü.
Partide Genel Sekreter olduğu dönemde . İnönü’nün geliştirdiği “ortanın solu “ politikasını daha da geliştirerek. Türkiye’ye özgü, marksizm kaynaklı olmayan demokratik sol felsefeyi, tüzük değişikliği ile partinin kuralı haline getirdi .
“Toprak işleyenin, su kullananın “sloganı. Ecevit döneminde ortaya atılmış ve “ bu düzen değişmelidir “ sloganı ile kitlelerin büyük desteğini almıştı .
12 Mart askeri müdahalesi ile iş başına gelen ve CHP’den istifa ederek, bağımsız olarak yeni kabineyi kuran Nihat Erim’in, Amerika’ya karşı tavizci tutumu . Askerlerin müdahalesinin arkasında Amerika’nın olduğu söylemleri ve Nihat Erim Hükümetinin, Amerika’nın isteği üzerine Türkiye’de haşhaş ekimini yasaklaması . Ecevit’i Türkiye’nin milli menfaatlerini koruma ve kollama hareketine itti. Nihat Erim üzerinden, Amerikan karşıtlığı politikalar izlemeye başladı.
1973’te yapılan Genel seçimlerde CHP’ni birinci parti yaptı ve kendisi de Başbakan oldu .
Bunun ilk hareketi olarak .
1973 ‘te iktidara geldiğinde . Seçim propagandalarında halka söz verdiği, Afyon ekimini gerçekleştirdi .
Türkiye’nin kıta sahanlığındaki kazanımları da o dönemde oldu .
Dünyada ilk kez, bir NATO ülkesi olan ABD . Başka bir NATO üyesi olan Türkiye’ye silah ambargosu uyguladı .
Bu konuda yanlış bir algı yaratılıyor . ABD’nin silah ambargosunu. Kıbrıs Barış Harekatı sonucunda aldığı algısı .
Kıbrıs Barış Harekatı yapılmadan önce, ABD ambargo kararı almıştı.
Gerekçesi de Nihat Erim Hükümeti tarafından alınan, afyon ekilmemesi kararının . CHP ve MSP ortaklık Hükümeti tarafından kaldırılması .
ABD ile afyon ekimiyle başlayan soğuk ilişkiler. 15 Temmuz 1974’te daha da soğuyacak ve aysberg haline gelecekti .
ABD’nin ve NATO’nun tüm baskılarına karşın, 20 Temmuz 1974 ‘te Uluslararası anlaşmalara dayanarak. Soykırımın eşiğine gelmiş olan Kıbrıs Türk’ünü son anda kurtardı.
İsmet İnönü’nün, Türkiye ve CHP’ için potansiyel tehlike olarak gördüğü Bülent Ecevit . Çok büyük bir tehlike içinde bulunan Kıbrıs Türk Halkının imdadına koştu . İleride devlet kurmasına yol açacak zemini hazırladı .
İşçi haklarının Türkiye’de hayat bulması da onun sayesinde olmuştur.
İnönü Koalisyon Hükümetlerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak, Türkiye’de sosyal devlet ilkesini daha da güçlendirerek. Türkiye’de sosyalist akım ve uygulamaların öncülüğünü yapmıştır .
Türkiye’de Ecevit’in gerek iktidar ve gerekse de muhalefetteki çalışmaları ve hareketleri . Türkiye’nin dış dünyada itibarının artmasını da beraberinde getirmiştir .
O, Çağdaş Demokrasiyi içine sindiren gerçek bir devlet adamı idi . Temaslarında ve ilişkilerinde, nezaket kurallarının dışına kesinlikle çıkmayan bir yapıya sahipti .
Bunu bazıları bir zaaf olarak görerek, karşılıklı resmi ilişkilerde tavizler koparma yolunu deneseler de kısa bir süre sonra, karşılarında çetin bir cevizin olduğu gerçeğini fark ederlerdi .
Kıbrıs için hassas bir bakış açısı vardı .
Kıbrıs Türk Halkının demokratik anlayışına hayrandı .
Pek içki içmezdi .
Kokteyllerde veya resmi yemeklerde, protokol gereği kadeh kaldırırdı .
Hatırladığım kadarı ile istisnai bir günde, İçki içmeyen Ecevit, içki içti . Hem de tahmin edilmediği oranda .
İçki içtiği, o istisnai gün neydi bilir misiniz ?
Nereden bileceksiniz .
Kenan Evren Cuntasının, 23 Nisan 1920 ‘de Atatürk ve arkadaşlarının ve Türk Ulusunun binlerce şehit vererek açtığı. Türkiye Büyük Millet Meclisini kapatma kararı, kamu oyuna duyurulunca . Ecevit içki içti ve basın açıklaması yaptı .
Derhal tutuklandı .
Cunta mahkemeleri tarafından hapse atıldı .
Hapisten çıkış ve yasaklı yıllar .
Sadece, düğün derneğe gitmek serbestti .
Etrafındaki bir avuç arkadaşı ile Arayış Dergisini Rahşan Hanım’ın himayesinde yayına soktu .
Bir iki baskıdan sonra, dergi kapatıldı. Tüm mallarına el kondu.
Demokrasiyi ülkeye kazandırmak için. Güvendiği arkadaşları ile illegal toplantılar yapmak ve çalışmakla yıllarını geçirdi .
11 yıla yakın bu çalışmaları devam etti .
Demokratik Sol Partiyi kurdu .
Rahşan Hanım’ın CHP ile hiçbir bağı olmadığı için, yasaklı olmadığından, Genel Başkanlığına getirildi.
Bu yıllarda, parti için Kıbrıs’ın kuzeyinden büyük maddi kaynak sağlandı .
Yapılan referandumla, Siyasi yasaklar kalktı .
DSP’nin başına getirildi.
1999 Genel Seçimlerinde . DSP Birinci parti olarak Anap ve MHP ile koalisyon kurdu .
Ecevit, beşinci kez Başbakan olarak, Türkiye’nin milli menfaatlerini, dışa karşı, her zaman olduğu gibi korudu .
34 yıl, birlikteliğimiz olan rahmetli Ecevit’i. Bu sütuna sığdırmak mümkün mü ?
Dün, aramızdan ayrılışının 13 ‘cü yıl dönümünde . O’nu rahmetle , sevgiyle, minnetle, özlemle anıyorum .
Işıkların daim olsun Karaoğlan .

Bu haber 821 defa okunmuştur

:

:

:

: