“BAYBARS'IN GİZLİ HAMLESİ”

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı kapsamında yürütülen çalışmalar bugün itibarı ile son aşamaya gelmiş bulunmaktadır.
Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı kapsamında yürütülen çalışmalar bugün itibarı ile son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Aralık 2018 yılında yayınlanan Emirname öncesinde ve sonrasında yaşanan gelişmeler, sürecin İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından sağlıklı ve doğru yönetilmediğini çok net ortaya koymaktadır. Üzülerek görmekteyiz ki, söz konusu imar planı tasarısı bazı ekonomik örgütlerin elinde şekillenmiş olup siyasilerin iradesi ile de farklı rant beklentisi içinde olan kesimlerin ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır.

İmar planı sürecinde katkı koyan tüm kesimler ve paydaşlar, planın ana ilkesinin kamu yararını sağlamak olması konusunda ortak irade ortaya koymuşlardır. Bu noktadan hareketle planlama alanı içerisindek yer alan kamuya ait parsellerin ve hali arazilerin sadece kamusal amaçlar doğrultusunda kullanımı ile ilgili bir madde plan tasarısı raporuna konmuş ve 9 Ağustos 2019 halkın katılımına açılan imar planında aşağıda belirtilen şekliyle yer almıştır.

İmar Planı Tasarısı Raporu – sayfa 13

Madde 1.4.2 Planın Uygulama Hükümleri, Fıkra i. Kamuya ait paseller, hali arazilerin
kullanımı

Bu planın yürürlüğe girdiği tarihten sonra planlama alanı hudutları içerisinde yer alan kamuya ait parsellerle, hali arziler (Ulusal Güvenlik maksatlı kullanılan arazilerin boşaltılması durumunda bu araziler dahil) sadece kamusal eğitim, sağlık, sosyal hizmet gibi toplumsal hizmet kullanımları, kültürel ve spor dinlence kullanımları ile kamusal hizmet ve altyapı ihtiyacını karşılamak amacı ile kullanılabilecektir. Başka bir amaca tahsis edilemez.

Şu bir gerçektir ki, Lefkoşa ve Girne bölgesinde kamusal hizmet binalarını inşa edeceğimiz araziler bulunamamakta ve özellikle sağlık, eğitim, sosyal hizmet alanında büyük sıkıntılar ve çöküş yaşanmaktadır. Bu nedenden dolayı bu noktada atılan adım tüm kesimler tarafından takdir edilmişti.

Ne hikmetse Sayın Bakanın talebi üzerine 14 Ekim 2019 tarihinde Birleşik Kurul’da masaya konan plan tasarısı raporunda yukardaki maddeye bir ekleme yapılmıştır. Bu eklenen cümle aynen şöyledir.

Sözkonusu parsellerle, hali araziler ‘Orta ve düşük gelir grubuna yönelik yapılacak sosyal konut ve/veya kırsal kesim arsaları’ ihtiyacını karşılamak amacı ile kullanılabilecektir.

Sayın Bakanın yapmış olduğu bu değişiklik ilk bakışta çok iyi niyetli görünmekte ve kırsalda yaşayan düşük gelir düzeyine sahip gençlerimize sahip çıktığı izlenimi vermektedir. Fakat ne kadar vahimdir ki, Sayın Baybars’ın Bakanlığına bağlı İskele Kaymakamlığı’nın İmar Planı yürürlüğe girmeden Hali Arazi Komisyonunda 30 Ekim 2019 tarihinde almış olduğu üç karar siyasetin çirkin yüzünü ve rant planlarını çok açık ortaya çıkarmaktadır.

Bakanın talimatıyla İskele Kaymakamlığı’nda alınan kararlarla bir partililerinin ve/veya sempatizanlarının üç çocuğuna birden İskele Bahçeler Bölgesinde hali arazi tahsis kararları alınmıştır. Ayni aileden iki çocuğa konut amaçlı hali arazi verilmesi kararı alınırken bir diğer aile ferdine de ileride üniversite alanı olarak önerilme ihtimali bulunan bölgeye çok yakın bir yerde işyeri arazisi kiralama kararı alınmıştır.
Diğer taraftan, halkımız arasında büyük bir infial ve tepkiyle karşılanan bu kararlar sonrasında sözkonusu kira sözleşmelerinin yapılmayacağı bazı ilgililer tarafından ifade edilmektedir.
Bu haber 374 defa okunmuştur

:

:

:

:

DİĞER HABERLER