Ölümcül trafik kazaları

Bu gün konumuz . Trafik ve ondan dolayı meydana gelen ölümler .
Bu gün konumuz .
Trafik ve ondan dolayı meydana gelen ölümler .
Konumuza girmeden önce, dün andığımız Mustafa Kemal Atatürk için bir kaç cümle yazmak isterim .
Mustafa Kemal Atatürk, sosyal medya ve basın yayında, geniş bir yer tutarak. Resmi ve sade vatandaşlar tarafından yürekten anılmıştır.
Hele hele sosyal medya müthişti .
Ata’ya İlginin bu denli artarak devam etmesi . Ona ve ideolojisi olan 6 okuna, ihtiyaçtan olsa gerek .
Atanın izinden gitmek . O’nun 6 okunun benimsenip uygulanması ile mümkündür .
Halkımızı yakından ilgilendiren konumuza gelelim .
Efendim .
Ülkemiz, hayat pahalılığı nedeni ile sıkıntılar yaşıyor .
İnsanlarımızın alım gücü çok düştü .
Esnaf ekonomik yönden çok sıkıntılı. Bir çok esnaf kepenk indirdi. İndirmeye de devam etmekte .
Ekonomik bozukluk her yanı etkisi altına aldı ve almakta .
Napolyon savaşı kazanmak için, etrafındakilere nelerin gerektiğini sormuş, çeşitli yanıtlar almış. Fakat beklediği yanıtı alamamıştı.
Etrafındakilere savaşı kazanmak için yüksek sesle şunları söyledi :
Para , para , para .
Bizde de ekonomiyi rayına oturtacak ve sosyal adaleti sağlayacak olan paradır .
Belki bunun tahakkuku zaman alabilir .
İnsanlarımız sıkıntılar çekebilir. Bu geçimlerini ve yaşayışlarını olumsuz etkilese de, yaşamlarını sonlandırmaz . İleride bu telafi edilebilir.
Fakat, halkımızı çok yakından ilgilendiren ve hayatlarını sonlandıran . Ekonomiden de daha önemlisi . Ölümlü trafik kazalarının olması ve bunun hala daha önünün alınamaması ve ölümlü trafik kazalarının her geçen gün sayıca artarak devam etmesidir .
Geçen Cuma günü .
Ada TV’de “Yalçın Cemal’ la Söyleşi” Programında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Sucuoğlu ile birlikte idik .
Trafik konularına da değindik .
Sn. Bakan, Stüdyoya gelirken . Yolda yalpalayan bir araba gördüğünü . İçerisindeki gencin Telefonunun tuşları ile meşgul olduğunu gözlemlediğini söyledi.
Yani mesaj atmakla meşguldü .
Ben de Güzelyurt’tan stüdyoya gelirken .
Azami 100 km . olan sürate uyarak, Girne’ye doğru seyrederken. Beni geçen tır kamyonlarını dile getirdim .
Her halde beni geçen ve toz olan bu tırların sürati, 40 km. yasal olan azami süratin çok üstünde olmuş olmalıdır .
Değerli okurlar .
İnsan hayatının değerini tartan ve ölçen bir mekanizma dünyamızda icat edildi mi ?
Tonlarca altın bir insan hayatının değerine denk mi ?
Bu mümkün değil .
Tonlarca altın, yitirilen bir canı getirebilir mi ?
Bu mümkün mü ?
Bu mümkün olmadığı cihetle .
İnsan hayatının yitirilmesinin önüne geçecek tedbir ve uygulamaları araştırıp bulmalıyız .
Ölümlü trafik kazaları bir yaşam biçimi halini aldı .
Kanıksanır hale geldi .
Kader dendi .
Alın yazısı dendi .
Bu ifadeler, acizliğimizin ifadeleri olsa gerek .
Ölümlü trafik kazaları, ne kaderdir .
Ne de alın yazısıdır .
Bunu söyleyenler halkla resmen dalga geçenlerdir .
Trafik araçlarının bizden kat kat fazla olduğu ülkelerde, alınan tedbirlerle. Ölümcül trafik kazaları nerede ise yok denecek kadar az .
İlkokul çağlarında, Sömürge idaresinde iken. Birinci sınıftan itibaren trafikle ilgili ders veriliyordu .
O zaman, Baf Kasabasında sayılacak kadar motorlu taşıt aracı vardı.
Eğitim tam gündü .
Çarşamba öğleden sonra ders yapılmaz .
Ziraatla ilgili bahçede pratik işler yapılır. Kalan zaman süreci içerisinde de trafik dersi yapardık .
Dersleri veren de Trafik polisi olan İzzet Pamukoğlu idi .
1974 İkinci Barış Harekatında Rumlar tarafından katledildi .
Trafik kazalarının, sür git devam etmesi .
Gerekli Kültür ve bilinç düzeyinin çok düşük olması demektir.
Cezaların caydırıcı olmaması veya cezaların işlenen trafik fiillerinin gerisinde kalması .
Ülkede çözülmesi gereken çok önemli sorunlardandır.
Fakat bunlar , insan hayatını sonlandıracak ölümcül trafik kazaları kadar öneme haiz olabilir mi ?
Hükümet ve Meclisteki siyasiler .
Taziyelerde bulunsunlar .
Fakat .
İnsanlarımızın trafiğe kurban gitmemeleri için de radikal adımları atsınlar .
Halk sabırsızlıkla bunu beklemektedir .Bu haber 709 defa okunmuştur

:

:

:

: