Bu kadar yasadışılık fazla değil mi?

Gazetemizin temiz toplum ve tarafsız basın ilkeleriyle yürütmekte olduğu yayınlarına yönelik, Afik Group’tan 6 Kasım 2019, Çarşamba günü bir basın açıklaması gelmiş ve yapmış olduğumuz yayınların maksatlı, asılsız ve gerçekleri yansıtmadığı iddia edilmişti.

Gazetemizin temiz toplum ve tarafsız basın ilkeleriyle yürütmekte olduğu yayınlarına yönelik, Afik Group’tan 6 Kasım 2019, Çarşamba günü bir basın açıklaması gelmiş ve yapmış olduğumuz yayınların maksatlı, asılsız ve gerçekleri yansıtmadığı iddia edilmişti.

Şunu birkez daha belirtmekte fayda görüyoruz ki Star Kıbrıs Medya Grubu yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren temel yayın ilkesi olarak kabul ettiği ‘Güçlünün değil, haklının yanında’ olmaktan asla taviz vermeyecektir.

Afik Group tarafından yapılan basın açıklaması, firma olarak İskele ve Kalecik bölgesinde yapmış oldukları keyfi, gayri yasal ve kamunun haklarını gasp eden uygulamalarını süslü cümlelerle ve duygu sömürüsü yaparak kamufle etme girişiminden ibarettir.

İsrailli firmanın maskesini, kendilerinin hazırlatıp Devletin Kurumlarına sundukları rapor ve resmi belgelerle düşürüyoruz...!

Afik Group adına, Yasemin ÇOBANOĞLU-Çevre Danışmanlık Bürosu tarafından hazırlanan ve 29 Ağustos 2019 tarihinde halkın katılımına açılan ‘DUMİKA

CONSTRUCTION LTD.’E AİT CEASAR 2 ve CEASAR 3 APARTMAN TİPİ TOPLU KONUT
PROJESİ’ ÇED RAPORU tüm gerçeklerin itirafı niteliğindedir.

Firma tarafından görevlendirilen teknik ekiplerin, arazide yapmış oldukları gözlemlere dayandırarak hazırladığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletinin resmi kurumlarına sunduğu raporda çok net görülüyor ki, İsrailli firma Longbeach bölgesinde yüzlerce konutu ve onlarca dükkanı tüm daire görüşlerini ve inşaat izinlerini almadan inşa etmiştir. Bu konudaki daha vahim ve insanı dehşete düşüren nokta ise, raporda verilen detaylarda sözkonusu yapılarda KAÇAK YAŞAMIN başladığı vurgusudur. Bu kaçak yapılar, içinde yaşayanların ve çevre halkının hayatını tehlikeye atmaktadır. Proje için ilgili dairelerden (Elektrik Kurumu, Çevre Koruma Dairesi, Jeoloji ve Maden Dairesi, İtfaiye Müdürlüğü vs.) tüm görüşleri almadan yapılan inşaatlar ve herhangi bir onay almadan başlatılan korsan yaşam gerçeği ve doğurabileceği ağır sonuçlar bu ülkenin kaldıramayacağı büyüklüktedir.

İŞTE O ÇARPICI BELGELER!

Sözkonusu ÇED raporunun PROJENİN ÖZETİ bölümünde, raporu hazırlayan teknik
ekibin aşağıda belirtilen gözlemleri şu cümlelerle yasıtılmıştır.

‘Dumika Construction Ltd.’e ait Apartman tipi Toplu Konut Projesi (Caesar 2 ve Caesar 3) yerinde yapılan incelemelerde projenin başlamış olduğu, Caesar 2’nin bir kısmının yerleşime açılmış olduğu (dükkanlar ve bazı apartman blokları) ve inşaatının bitmek üzere olduğu görülmüştür. Bu sebeple 18/12 Çevre Yasası maddesi gereği inşaatın durdurulması gerektiği ve ÇED kararı alınana kadar herhangi bir izin, ruhsat, onay ve teşvik verilemeyeceği bildirilmiştir. EK18’de Çevre Yasası gereği 50(1) maddesi uyarınca ÇKD tarafından cezai işlem uygulanmıştır. EK18’de yazışmalar verilmiştir.

Afik Group adına Sayın Yasemin Çobanoğlu tarafından hazırlanan rapordaki ayni başlık altındaki bir diğer paragrafta ise;

Proje alanında inşaat, tüm daire görüşleri ve inşaat izinleri tamamlanmadan başlanmıştır. Caesar 2’de apartman 2 adet C tip blok dışında, bloklarının %90’I tamamlanmış olup, Caesar 3’de 2 blok apartmanın temelleri ve inşaatı başlamıştır. Temmuz ayında inşaatlar durdurulmuş olup gerekli tüm izinler alındıktan sonra devam edilebilecektir.

İlgili Raporda ve eklerinde ortaya çıkan diğer bir gerçek ise, Çevre Koruma Dairesi tarafından 17 Haziran 2019 tarihinde yazılan ve İskele Belediyesi-İskele Kaymakamlığı’na dağıtılan yazışma sonrasında, 19.06.2019 tarihinde İsrailli firmaya Ceza ihbarnamesi tebliğ edilerek aylık asgari ücretin 4 katı kadar ceza tahsil edilmiştir. İsrailli firmanın şımarık müdürü Hasan Kıranel tarafından imzalanarak alınan belgeler bu firmanın yasalara ve hukuğa ne kadar saygılı olduğunu ispatlar niteliktedir. Ayrıca, bu gelişmeler sonrasında sözkonusu inşaatların İskele Belediyesi’nin 3 Temmuz 2019, İBD.0.00-423/02-19-E.332 sayılı yazısı ile durdurulduğu görülmektedir.

İskele Longbeach Bölgesinde yüzlerce konutu ve onlarca dükkanı kaçak olarak inşa edebilen ve sözkonusu binalarda kaçak yaşamı başlatabilen bu firmanın gizli güçler tarafından korunduğu, kollandığı ve kayrıldığı birkez daha çok açk ortaya çıkmıştır..
Bu haber 3170 defa okunmuştur

:

:

:

: