“EN ÖNEMLİ REFORM YASASIDIR'

Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasının, AB üyesi ülkeler tarafından kullanılan ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından da AB uyum yasaları gereği olarak yıllardır uygulanan bir yasa olduğunu belirtti.
Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasının, AB üyesi ülkeler tarafından kullanılan ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından da AB uyum yasaları gereği olarak yıllardır uygulanan bir yasa olduğunu belirtti.

Tasarıyı, son dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti’yle imzalanan mali iş birliği anlaşmalarının içerisinde yapısal dönüşümü sağlayacak olan en önemli reform yasası olarak tanımlayan Manavoğlu süreci şu sözlerle anlattı:

“Geçen hükümet döneminde görüşmelerine başladığımız ve bu hükümet döneminde yaz aylarında da yoğun ve uzun komite toplantılarıyla Genel Kurul’a 2020 bütçesi görüşmeleri öncesi göndermeyi ve geçirmeyi hedeflediğimiz KMYK Yasasının, 90’ın üzerinde maddesinin 80 kusur maddesi üzerinde uzun değerlendirmeler yaptık. Savcılık, Maliye Müsteşarı, uzmanları ve komite üyeleriyle son şeklini verdik. Ekonomi Maliye ve Plan Bütçe Komite’miz tüm üyeleriyle birlikte büyük bir uyum içerisinde çalışarak bu önemli yasayı ülkemize kazandırmıştır. Kamu maliyesiyle alakalı en kapsamlı en doğru yasa olan bu yasayla artık tüm kamu bütçeler tek çatı altında Merkezi Bütçe’de buluşacak ve böylelikle devletin gerçek büyüklüğünü görebileceğiz.”

“MALİ KONTROLE İLİŞKİN KURALLAR DÜZENLENİYOR'

HP'den yapılan açıklamaya göre, Manavoğlu, yasanın amacını, “orta vadeli mali planda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda makro ekonomik göstergelerin ve mali istikrarın sağlanması, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısına ve işleyişine, kamu bütçelerinin hazırlanmasına, uygulanmasına, mali kural ve mali sorumluluğa, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesine, raporlanmasına ve mali kontrole ilişkin kuralları düzenlemek” olarak özetledi.

'Genel devlet yönetimi kapsamındaki kamu idarelerini kapsayan yasa yürürlüğe girince devletin gelir ve gider olarak büyüklüğünü görebilmek mümkün olacak' diyen Manavoğlu, kaynaklar (gelirler) elde edilirken ve harcanırken uygulanması gereken kurallar, sorumluluklar ve sorumluların yasada açıkça yer alacağı için bu yasa ile hesap verilebilirlik sağlanacağını söyledi
Bu haber 142 defa okunmuştur

:

:

:

:

DİĞER HABERLER