Temiz toplum diye yola çıkanlar yolda kaldı

Halkın Partisi Genel Başkanı ve DİŞİŞLERİ BAKANI Sayın Kudret Özersay’a ve İçişleri Bakanı Sayın Ayşegül Baybars’a partilerinin ilke olarak belirledikleri TEMİZ TOPLUM, ŞEFFAF YÖNETİM ve HESAP VEREBİLİRLİK adına soruyoruz:

Halkın Partisi Genel Başkanı ve DİŞİŞLERİ BAKANI Sayın Kudret
Özersay’a ve İçişleri Bakanı Sayın Ayşegül Baybars’a partilerinin ilke olarak
belirledikleri TEMİZ TOPLUM, ŞEFFAF YÖNETİM ve HESAP
VEREBİLİRLİK adına soruyoruz:
1. Sayın Ayşegül Baybars; Haritada görünüyor ki, Medview Homes Ltd. Direktörü Ali
Özmen Safa olarak halkın katılımı sürecinde, Bakanlık makam odanızda İskele Kalecik
Bölgesindeki arazilerimle ilgili, Size ve İmar Planı Koordinatörünüz Sayın Ali Aremek’e
vermiş olduğum itiraz dosyalanarak numara almamış ve değelendirme dışı tutulmuştur.
Sizin hak-hukuk anlayışınız, şeffaf yöenetiminiz ve adaletiniz bu kadar mıdır?
2. Sizlere sunulan bir itiraz dosyasını hasır altı etmekten vicdanınız ne kadar rahattır? Bu
uygulmanız, bulunduğunuz makamın görev ve sorumluluklarına ne kadar uygundur?
3. İskele Belediyesi Başkanı Sayın Hasan Sadıkoğlu, yerel bir gazetede Longbeach
Bölgesi’ndeki SIFIR ALTYAPISI olan yüzlerce hektar alanı bir gecelik operasyonla
imara açtğınızı belirtmişti. Sayın Sadıkoğlu, Şehir Planlama Dairenizden kendisine
verilen bilgide bu operasyonun Müteahhitler Birliği ve Ticaret Odası’nın talebi ile
yapıldığını söylemişti. Sayın Baybars, Sadıkoğlu’na açık ve net bir cevap vermeyi
düşünüyor musunuz?
4. Halkın Katılımı aşamasında halktan gelen görüşleri gösteren haritada, Longbeach’te yeni
imara açılan ve yüksek imar hakkı verilen arazilerle ilgili sadece 13 dilekçenin verildiği
görülüyor. Son müdahale ile arazi değerleri onlarca kat artan 13, 14, 26, 44, 45, 53, 60,
64, 89, 146, 148, 180, 192 numaralı dilekçe sahipleri kimlerdir?
5. Sıfır altyapısı olan ve en ucra noktada olmasına ragmen imara açtığınız dönümlerce
arazinin sahibi ve/veya sahipleri (26 numaralı dilekçe) kimlerdir? İmara açılan rant
bölgesinde kimlerin arazileri vardır?
6. Longbeach Bölgesi’nde son dakika değişikliği ile haritaya işlemiş olduğunuz 50 ayaklık
yollar, kimlerin arazi fiyatlarını uçurmuştur?
7. Bu son operasyonda görünüyor ki İskele Hizmet Merkezi iki farklı noktaya
kaydırılmıştır. Bu yapılan değişiklikten yararlananlar arasında, size çok yakınlığı ile
bilinen bir aile dostunuz, partiliniz ve meslektaşınız da var mıdır?
8. Hidroloji Uzmanı Öğretim Üyesi Sayın Bertuğ Akıntuğ’un, İskele Belediyesi adına
hazırlamış olduğu Longbeach Taşkın Riski haritalarında görülüyor ki tüm bölge çok
büyük bir taşkın riski altındadır. Meclisteki konuşmanızda bu gerçeğin bilindiğini ve
planda mühendislik çözümlerinin getirilmeye çalışıldığını ifade etmiş, dünyada DENİZ
üzerine bile yapılar inşa edildiğini söylemiştiniz. Sayın Baybars sizlere soruyoruz:
İSKELE’DE TALEP GELMESİ HALİNDE, DENİZ ÜZERİNE DE İMAR HAKKI
TANIMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?
Sayın Ersin Tatar ve Sayın Kudret Özersay;
Çok açık ve çarpıcı bir gerçekle artık yüzleşme zamanı gelmiş ve geçmektedir. İçişleri
Bakanlığı adına planı yürütmekle yasal olarak görevledirilen Şehir Planlama Dairesi
müdür ve personeli İmar Planı sürecinde liderlik ve teknik kapasite (personel sayısı, araç
ve ekipman eksikliği vs.) bakımından çok yetersiz kalmıştır. Şöyle ki, yüze yakın kurum,
kuruluş, sivil toplum örgütü ve meslek örgütünün yapıcı ve etkin katılımına rağmen
ortaya çıkan vizyon ve stratejiler plana doğru yansıtılamamıştır. Bu sebeplerden dolayı
bölgenin önceliklerine ve hasasiyetlerine göre bir plan ortaya çıkarılamamıştır. Detaya
inilmeden ve apar topar hazırlanan bu plan, bölge gerçeklerinden çok uzaktadır.
İlgili daireden yeterli teknik desteği alamayan İçişleri Bakanı Sayın Ayşegül Baybars,
süreci iyi yönetememiş ve planın en büyük paydaşı olan Belediyelerle uzlaşı ortamını
yakalayamayarak sermaye gruplarının güdümünde hareket etme yolunu seçmiştir.
Kavgacı, ötekileştirici ve ayrıştırıcı bir dil kullanan Sayın Bakan, büyük bir hayal
kırıklığı yaratmış ve sürecin sağlıklı yürümesini baltalamıştır. Öyle görünüyor ki, Sayın
Baybars’ın yanlış bir plan üzerindeki inadı bölgeyi bitirecektir. Bu konuda biran önce
insiyatif alarak süreci yeniden değerlendirmeniz gerekmektedir.
Bu haber 3146 defa okunmuştur

:

:

:

: