Siliniyor süpürülüyor

TBMM ‘de temsil edilen partilerin ortak kararı ile 80 darbesinin cunta lideri Kenan Evren’in isim ve soyadı. Tüm Türkiye’de her yerden siliniyor .

TBMM ‘de temsil edilen partilerin ortak kararı ile 80 darbesinin cunta lideri Kenan Evren’in isim ve soyadı. Tüm Türkiye’de her yerden siliniyor .
Bilindiği gibi, Evren, darbe yapmakla Ankara 12’ci Ağır Ceza Mahkemesinde suçlanmış ve yargılanarak mahkum olmuştu. Kararı Yargıtay’a götüren Evren. Yargıtay’da dava görüşülürken, bu dünyadan göç etti.
Evren’i, bu mahkumiyete götüren gerekçeler, neydi ?
Hiçbir yasal gerekçeye dayanmadan. Ordu Komutanlarının da desteği ile demokratik düzene son vererek. Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı Kurtuluş Savaşında, binlerce şehit verilerek Pozantı’da Yunan topçusunun top sesleri altında açmış olduğu TBMM’ni kapatmış. Siyasal partilere kilit vurdurmuş. Genel Başkanlarını da keyfi olarak tutuklatmış. Yönetimine karşı gelenleri ise, cunta mahkemelerinde uyduruk gerekçelerle mahkum ettirip, hapse attırmıştı.
Başlattığı sıkı yönetim ile ayni zamanda tüm sendika ve sivil toplum örgütlerini kapatıp, yöneticilerini tutuklatmıştı.
On binlerce insanın, işkenceden geçirildiği darbe sürecinde. 650 bin kişi göz altına alınmış. 230 bin kişi sıkıyönetimde yargılanmış. 7 bin kişi idam istemi ile sıkıyönetim mahkemelerine sevk edilmiş. 50 kişi idam edilmişti. Cunta yönetimi tarafından 14 bin kişi TC. vatandaşlığından çıkarılmış. 30 bin kişi sakıncalı görülüp işlerinden durdurulmuştu.
Değerli okurlar, o günleri çok iyi bilenlerden birisi de benim.
Derler ya. Yaşayan mı ? Okuyan mı ? daha iyi bilir.
Ben, 12 Eylül sürecini yaşadım.
Evren idaresi, resmen insan avına çıkmıştı.
Tutuklanan, tutuklanana.
O dönem, Türkiye’de Adaletin A’sı kalmamıştı.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kapatılmasını içine sindiremeyen Ecevit. Verdiği demeç ve açıklamaları ile, hiçbir adalet ve hukuk kuralına dayanmayan gerekçeler ileri sürülerek. Kurulan Sıkı Yönetim Mahkemesinde, toplamda 6 ay hapis cezasına mahkum ettirildi.
Cezası bununla da kalmadı.
Mahkumiyeti revirde çektirilerek. Diğer mahkumlarla temas etmesinin önüne geçildi.
Bu ikinci mahkumiyet kararı da Evren’in eseri idi.
Diğer parti başkan ve idarecileri gibi, siyasi demeç vermek. Yazı yazmak, kesinlikle mümkün değildi.
Şüphelendikleri kişilerin peşine, sivil ajanlar koyup. İnsanların temel hakkı olan söz ve anlatım özgürlüğü ortadan kaldırılmış. İnsanlar yanlış anlaşılır diye, topluluklar içinde konuşmaktan korkar olmuşlardı.
Evren, Atatürk ilkelerinden her konuşmasında dem vurarak. Atatürk’ün 23 Nisan 1920 ‘ de açtığı Meclisi, bu ilkelere dayanarak kapatmıştı.
Evren Cuntası ve beşi bir yerdeler. Kurdukları cunta ile Türkiye’ye en büyük ihaneti yapmışlar.
Türkiye’nin milli menfaatlerinin ciddi şekilde heba edilmesine katkıda bulunmuşlardı.
Hatırlanacağı gibi, 1974 Barış Harekatı sırasında, ABD’nin ve NATO’nun. Zamanın Hükümeti Ecevit Hükümetine karşı. Aktif şekilde Kıbrıs’a çıkarma yapmasının önüne geçmedikleri için, Yunanistan. NATO’nun askeri kanadından çekilmişti.
Sonraları Yunanistan, bu karardan vazgeçerek. NATO’nun da isteği ile tekrar NATO’nun askeri kanadına alınmasını istemiş. Fakat zamanın demokratik TC Hükümetleri bunu veto etmiş.
O Hükümetler, bir denge sağlama yoluna gitmişlerdi.
O denge de şuydu.
Türkiye ve Yunanistan, eş zamanlı olarak. Türkiye’nin AB’ne girme aşamasında, karşılıklı onayla. Türkiye AB’ne, Yunanistan da NATO’nun askeri kanadına girecekti.
Zamanın ABD Başkanı Jimmy Carter. TC. Başbakanı Demirel’e bu konuda baskı yapmasına rağmen. Demirel buna razı gelmedi.
12 Eylül darbesi öncesi, bu konu NATO ve ABD Genel Kurmay Başkanlığında tartışıldı. Sorunun nasıl aşılması gerektiğinin yolları arandı.
Bu konuda, zamanın ABD Başkanı Carter. Evren cuntasının. ABD , Yunanistan ve NATO’yu rahatlatan kararın, nasıl alındığını şu cümlelerle açıklar : Biraz, General Rogers sayesinde. Sn. Evren’le çok yakın dosttu. Sn. Evren’in, çok takdir ettiğim bu güçlü liderin. İyi niyetli yaklaşımı olmasaydı. Bu sorun çözülemezdi. Tamamen iki askerin dostluğu sayesinde çözüldü. Yıllarca uğraşıp telkinde bulunup başaramamıştık. Ama dostlukla oldu. 12 Eylül harekatı olmasaydı, bu mümkün olmazdı.
Bu dostluk ilişkisi ile Evren’in verdiği taviz.
Türkiye’yi, AB yolunda tıkamış oldu.
Tabii, AB konusu gündeme geldiğinde. Ortada ne Evren, ne de General Rogers vardı. Zaten atı alan Üsküdar’ı geçmişti.
Evren cuntasının patentini soracak olursanız.
Amerika .
Bu nereden belli ?
38 yıl sonra yayınlanan, belgelerden belli.
12 Eylül darbesini. 1970 yıllarında Türkiye’de bulunan, CİA’in Türkiye şefi olan Paul Henze. ABD Başkanı Carter’e ” Bizim çocuklar başardı “ diye haber vermişti.
Çocuklardan kasıt. Evren Cuntası.
Türkiye Cumhuriyeti devletine yapılan en büyük vatan hainliği. Bu olsa gerek.
Bu haber 874 defa okunmuştur

:

:

:

: