Söz sizde Sayın Tatar!

Zorla olmaz Sayın Baybars, zorlamayla da olmaz.

Zorla olmaz Sayın Baybars, zorlamayla da olmaz.
Hele, hele dayatmayla hiç olmaz Sayın Baybars
Eğer bir yerde bir yanlışlık, bir hata varsa, önce düzeltmeyle başlanır, hataların telafisine.
Ama yok Sayın Baybars, mutlaka planı geçireceğim diyor.
Sayın Baybars, “Ben topluma değil, ayrıcalıklı bireylere hizmet edeceğim” diyor. Özel olarak kapatılmış arazileri imara açarak, birilerine rant kazandırıyor.
Bu araziler kime hizmet edecek?
TDP Genel Başkanı, “Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planının, kamu yararına olmadığı, belirli zümrelere hizmet edeceği, altyapısız yapılaşmanın devam edeceği ve Belediye Başkanları’nın bazı konularda endişe içinde oldukları yönünde uyarılarda bulunduklarını anımsatarak, “Gelinen aşamada uyarılarımızdaki haklılığımız ortaya çıktı” dedi.
Şimdi öğrendiniz mi Sayın Bakan!
Beraber yola çıktığınız ama sizin bu yoldan saparak, topluma değil “belirli zümrelere” hizmet edecek olan planı savunduğunuzu söyleyen Sayın Özyiğit.
Size çok ve açık bir şekilde mesaj veriyor Sayın Özyiğit;
DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT ag) tarafından hazırlanan rapora atıfta bulunarak;
Planın ciddi bir revizyona ihtiyacı olduğunun ortaya konduğunu belirterek, “Bu gerçekler ortada iken, Sn. Bakana düşen görev ‘Ben yaparım olur ‘ mantığı ile hareket etmek yerine, bu endişe, uyarı ve görüşleri dikkate alması ve planı kamu yararına olacak şekilde revize etmesidir” diyor.
Herkesin ortak kararı, bu planın kamusal yararlar üzerine inşa edilmesi.
Bu plan “Rant” kokarken, Sayın Baybars’ın hala ben planı yürürlüğe koyacağım demesi, yanlışların telafisi yerine, hatanın devamı olarak algılanır.
Herkes uzlaşı derken Sayın Baybars, “dediğim dedk” diyor.
Plan her aşamada halktan uzaklaşarak belirli zümrelere hizmete yaklaştı. Her aşamada daha çok bireysellik taşıdı, kamusallıktan uzaklaştı.
Plan yeniden değerlendirilerek, mutlaka yürürlüğe konulacak diyor Bakan Baybars, plan aşamasında üç kere değişen plan daha kaç kez değişecek?
Her halinden rant çevreleri için hazırlandığı belli olan bu plan iki günde değiştirilerek mi yürürlüğe konulacak?
İskele halkı planın bölgelerine hizmet edemeyeceğini, üstelik külfet getireceğini daha kaç kez söyleyecek?
Yeniboğaziçi Belediyesi, bölgeleri adına planda değişiklik yapılamayacağını öğrendikleri için kesinlikle bu plana karşı.
İskele Belediyesi, hazırlığı bir yıl süren planın bölgelerine yarardan çok zarar getireceğini bildiklerinden, plan görüşmelerine katılmak bile istemiyor, Sayın Bakanı samimi bulmuyor.
Önce 9 Ağustos
Sonra 14 Ekim
En son 4 Aralık
Her seferinde halktan, toplumdan uzaklaşan bir plan onaya sunuldu ve bu yüzden belediyeler bu plana “HAYIR” dedi.
Şimdi 4.sü ve 5.si mi gelecek bu planın?
Malesef artık kimse güvenmiyor, güvenemiyor bu Sayın Bakan Baybars’ın “RANT KOKAN PLANINA”
Artık bu plan tartışmalarına bir son vermeli ve daha çok kamusal içerikli, topluma hizmet edecek özelliklerde bir planı uzlaşıyla ortaya koyarak aceleyle değil belirli bir süre içerisinde yeniden gözden geçirerek halkın huzuruna koymalıyız.
İşte bunun içinde bu sürece dur diyecek sayın Başbakan Ersin Tatar’ın artık sesini çıkarması gerek miyor mu?
Söz sizde Sayın Tatar,
SUSMAYIN!
Bu haber 9770 defa okunmuştur

:

:

:

: