Bir taşla iki kuş

Bu günkü başlığım.
Bu günkü başlığım.
Halk dilindeki bir tümce.
Genellikle, fırsatçılar için söylenen bir tekerleme.
Bir hamle ile elde edilecek hedef aslında tek. Fakat bunu tekten çoğula çevirip üstüne yatan dünyada pek çok kişi var.
Hele hele bizim ülkemizde, bunun katmerlisi yapılmaktadır.
Bu yapılınca da hem yağ, hem de ballı katmere dönüşünce. Bir damak tatlılığı ile zevkten dört köşe olunur.
Yağlı ballı katmere de kim yok diyebilir ?
Ülkemiz, bir taşla hem yağlı, hem de ballı katmerleri boğazlarından bumbarlarına haksız olarak nakledenlerin ülkesi haline geldi.
Bir taş bir kuşu vurduğuna göre, ayni taşla başka bir kuşun da vurulması, hayatta mümkün değil. Şayet böyle bir vaka olmuşsa. Bu vakayı oluşturan nedenleri araştırmak lazım.
Araştırmadan, muhakkak ikinci taş olayının arkasında yatan, kötü niyetin de ortaya çıktığını muhakkak görürsünüz.
Bu girişten sonra.
Ülkemizde sık rastlanan ve vurgun mahiyetinde olan olaylar zincirini, bu yazımda ele almaya karar verdim.
Efendim konu !
İpotekli arsaların üzerine yapılan yapılarla ilgili.
Çin’de yeni bir virüs çıkmış.
Korona virüsü diye. Ölümcül bir virüs. Derhal öldürüyor.
Bizde de çoktan çıkan ve zamanla bitiren bir virüs !
“Ham hum virüsü.”
Bu virüs hemen öldürmüyor. Fakat insanı zamanla bitiriyor.
Bu virüs, akıllı ve çok sinsi.
Bunu da her fırsatta değerlendiriyorlar.
Great Stone Şirketinin yapmış olduğu ve hemen hemen hepsinin İngilizler tarafından satın alındığı konutların hikayesi. Binbir Gece masallarına dönüştü. Söz konusu şirket, bu konutları 2006 yılında şu anda içlerinde oturanlara sattı.
Arazi sahibi ve müteahhit, her ikisi de birlikte. Her bir konutun, ayrı ayrı koçanlarını tapu dairesinden çıkarıp. Satın alanların üzerine devretmeyi taahhüt etti.
Müteahhit ve arazi sahibinin anlaşamaması sonucu. İpotekli arazi konutlarla birlikte satıldı.
İçindeki konutzedeler, bir anda evsiz barksız kaldılar.
Eylemlere başladılar.
Konu ile ilgili, Meclis Hukuk Komitesine haklılıklarını anlatan bir de dilekçe verdiler.
Dağıtımı. Başbakan ve Başbakan yrd. da gönderdiler.
Bu dilekçeden bazı alıntılar alarak, kamuoyuna aktarmak isterim.
“Evleri satın aldığımız zaman İngiliz hukukçularına danıştık. Dünyadaki tüm ipotek yasalarının birbirlerine benzediğini. KKTC ‘de de Commom Law sistemin uygulandığını ve adalet gerçekleştiği için kaygılanmamamız gerektiğini söylediler. KKTC’de sadece bir araziye ipotek koyup, daha sonra arazi üzerine yapılan konutların, bu ipoteğe dahil edilmeyeceğini. İpotek koyanların izni ile evler yapıldığına ve ayrı koçanların çıkarılıp devredilmesi taahhüt edildiğine göre, bu taahhüdün yerine getirilmesi gerektiğini ve ayrı koçanlar çıkana kadar binalara satın alanların sahip olduğunu ifade ettiler. İpoteğin evlerimizi etkilemeyeceğini anladıktan sonra, evleri satın aldık.
Dünyanın tüm ülkelerinde şu veya bu nedenle açık artırma yapılmış veya açık artırma ile satış yapılmışsa. Alıcılara, siz sadece ipotek takririnde kayıtlı yeri satın aldınız. Başka kişilerin evlerini satın almış değilsiniz denir. Çünkü ipotek takririnde kayıtlı olmayan bir yer satılmış olmaz. Eğer bir tereddüt olursa, Hükümetin ve savcılığın görevi. Tapu dairesine talimat vermek ve tereddüdü gidermektir. Evlerin satılmamış olduğunu, sözleşme gereği ayrı koçanların çıkması gerektiğini. Bu gerçekleşinceye kadar. Evlerin satın alanlara ait olmaya devam edeceğini açığa kavuşturmaktır.”
Dilekçe iki buçuk sayfaya yakın bir içeriği kapsamaktadır.
Önemli kısımlarını alarak kamuoyunun bilgisine getirmek istedim.
Söz konusu olayda. Konutlar için koçan devretme taahhüdü olduğuna göre. Bu taahhüdün yerine getirilmemesi de ayrıca bir suç teşkil ettiği beyan edilmektedir.
İlgililere gönderilen dilekçe, ses getirmiş olacak ki konu ile Sn. Başbakan ilgilenerek. Olayın araştırılması konusunda, Özel Komite oluşturmuştur.
Olay. Sebepsiz zenginleşme ile de alakalı olabilir mi ?
Hukuksal ve siyasal olarak KKTC’ye sıkıntı veren bir durum.
Ülkede çözülemezse. Adalet arayışının ülke sınırları dışına da taşınabileceği. Söz konusu dilekçede belirtilmektedir.
Konu. Yurt dışında, Devletin itibar konusunu da yakından ilgilendirmektedir.
Bu konuya benzer, birçok olay ülkemizde vardır.
Kangren haline gelen bu sistemsizliğe. Nasıl bir neşter vurulacağı gerçekten merak konusu.
Bu haber 648 defa okunmuştur

:

:

:

: