Planlı bir yaşam tarzı

Plan, dünyada yaşayan her şey için çok önemli vazgeçilmezlerden biridir. Plansız bir yaşam tarzı, her zaman için tökezlemek veya büyük engellere vurup yapılan bunca çabanın, emeğin ve maddi katkının heba olmasına neden olmaktadır.
Plan, dünyada yaşayan her şey için çok önemli vazgeçilmezlerden biridir. Plansız bir yaşam tarzı, her zaman için tökezlemek veya büyük engellere vurup yapılan bunca çabanın, emeğin ve maddi katkının heba olmasına neden olmaktadır.
Bunun örnekleri, hem ülkemizde, hem de dünyamızda görülmekte ve yaşanmaktadır.
Dünyada ilk kez planlı ekonomi, 1917 komünist ihtilali ile Sovyetler Birliğinde uygulanmaya başlanmıştı.
Batı, buna büyük bir karşı koyma gösterdiyse de zaman içinde, Planlı ekonomiyi batı da alıp. Vazgeçmezlerinden biri olmuştur.
Bugün dünyamızda her şey plana dayanmaktadır.
Dünyanın ve dünya üzerindeki ülkelerin ve onları teşkil eden ulusların kaderi ve geleceği. Oluşturulan planlar sayesinde belirlenip şekillenmektedir.
Planı kendisine ilke edinen uluslar. Dünyanın belli başlı gelişmiş uluslarını veya halklarını teşkil etmektedir.
Dünyadaki uluslar ve halklar, tabir caizse. Sahadaki arap atlarının yarışmaları gibi, birbirleri ile her alanda yarışmaktadırlar.
Dünya durduğu sürece de bu yarış devam edecektir.
Günümüzde bir irdeleme yaparsak. Planlı hareket eden ülkeler hep doruklarda. Aşağılardaki plansız hareket eden ülkelere, alaylı bir şekilde bakmaktadırlar.
Bazen de onları, uyduları haline getirmektedirler.
Bunu dünyamızda yaşayarak görüyoruz.
Plan gelişmiş sanayileşmiş ülkelerde, aile yaşantılarına kadar uygulanır olmuştur.
Ailelerin ekonomik durumları, planlara göre hayat bulmuştur.
Dünya, dünyanın dönmesine göre ayarlanmış olup. Bu minvalde giden ülke ve halklar. Dünyada varlık gösterebilmiş. Dünyanın nimetlerinden nemalanır duruma gelmişlerdir.
O tür ülkelerin halklarının refah düzeyi kat be kat artmış durumdadır.
Geri kalmış ve planlı yaşamı kendilerine hedef almamış ülkeler ise uluslarına sefaletten başka bir şey vermemişlerdir.
Plansız bir düzen. Okyanustaki fırtınalar karşısında teknelerin yalpalamasına benzer. Bazen de yalpalaya yalpalaya, ya bir kara parçasına çarpar, yahut da büyük dalgalar karşısında parçalanarak batar.
Planlı bir yaşam tarzını benimseyen ve bunu bir ilke olarak uygulayan ülkelerde, ekonomiler de planlara bağlanmıştır.
Planlı ekonomiler, Dünyamızda ülkelerin vazgeçilmezidir. İhracat, İthalat ille ki plana dayanacaktır.
Bunun mümkün olması ise, Planlı ekonomiye dayanmaktadır.
Planlı ekonominin iskaloşası ( iskeleti ) planlı üretimden geçmektedir.
Üretim, sadece ülkelerin ve halkların kalkınması için salt bir çare değildir.
Sadece bir unsurdur.
Bunun rantabl olması için de üretimin plana dayanması dayandırılması gerekmektedir ve şarttır.
Ekonomi, dünyada ülkelerin ve devletlerin ayakta durmalarının vazgeçilmezidir.
Bunun da esas unsurlarından biri olan dış ticaret ve pazardır.
Ekonomi dilindeki adı İhracattır.
Bunun bir diğer ayağı da ithalattır.
İhracatsız ve ithalatsız ekonomi mümkün değildir.
İthalat harcamalarının miktarı, İhracattan elde edilen gelirlerin üzerinde olmaması asıl ilkedir.
Bunun tersi, Ekonominin bekleneni vermemesi anlamındadır.
Bu da Ekonominin rayında gitmemesi anlamını taşır.
Bizde durum hangi merkezde ?
Plan, ara ki bulasın.
Bizde her girişim. Plan bir yana.
Günlük değil, saatliktir.
Geçen yılın 11 aylık ihracat ve ithalat rakamları açıklandı.
Her ikisinde de büyük oranda gerilemeler oldu.
İhracatta 15.39.
İthalatta 15.04.
Bu da ülkemizde, ciddi manada planlı ekonominin. Bir devlet politikası haline getirilmemesine dayanmıyor mu ?
Ne dersiniz ?

Bu haber 607 defa okunmuştur

:

:

:

: