Hasan Taçoy´un sorumluluğu ve ölüm makineleri Teknecik, Aksa elektrik santralleri !!!

Değerli okurlarım , Ülkemiz , KKTC’de ölmek o kadar ucuzlamış ki isterseniz insan hayatının değersizliğini verilerle ortaya koyalım.
Değerli okurlarım ,
Ülkemiz , KKTC’de ölmek o kadar ucuzlamış ki isterseniz insan hayatının değersizliğini verilerle ortaya koyalım.
1994 yılına kadar elektrik ihtiyacının az bir kısmı 1970’lerden kalma, ilkel, motorinle çalışan gaz türbini santrallerden üretilirken,
enerji ihtiyacının büyük bir kısmı Güney Kıbrıs’tan karşılanmaktaydı. 1990 yılında Türkiye’nin desteği ile elektrik üretimi için ciddi anlamda adım atıldı ve tamamı Türkiye tarafından karşılanan 125 milyon $’lık yatırımla günün şartlarına göre Buhar Türbini Santralı Teknecik bölgesinde kurulmaya başlandı.
Tamamlanan ilk ünite 1995 yılında diğeri ise 1996 yıllarında devreye girdi. Santral, iki üniteden oluşmaktadır ve her ünite 60 Megawatt (MW) olup toplam 120 Megawatt gücündedir..
2000’li yılların başlarına gelindiğinde sürekli artan elektrik talebi Teknecik’teki iki ünite tarafından tek başına karşılanamaz oldu ve Kiralama ve Hizmet Alımı modeliyle yeni bir santral gündeme geldi. Devlet kontrolünde özel yatırımla Kalecik bölgesinde,
Kalecik Elektrik Santralı 2003 yılında 2 ünite ve toplam 35 Megawatt güçle üretime başladı. Bu üretim kapasitesi de bir süre tüketim ihtiyacını gidermede sorunları kısmen çözdü. Ancak, yine yeterli olmadı.. Kalecik’te 2005’te iki, 2006’da ise bir olmak üzere 17.5 Megawatt’lık yeni üniteler devreye alındı.
Üretimdeki bu yatırımlara paralel olarak iletimde de önemli yatırımlar devam etmesine rağmen özellikle Kalecik Santrali . 2009 yılında artan talebin karşılanması için Kalecik II sözleşmesi imzalandı ve bu sözleşme ile Kalecik Santralı’na ilave güç artırımı ile 2024 yılına kadar enerji alım garantisi sağlandı.
Bu doğrultuda 2009 yılında 17.5 Megawatt’lık bir dizel makine,
2013 yılında da 17.5 Megawatt bir dizel makine ve 8 Megawatt’lık atık ısı buhar kazanları ve buhar türbini ilave edildi.
AKSA firmasının taahhüt ettiği enerji miktarını kesintisiz olarak sağlayabilmesine yönelik 2014 yılında 17.5 MW’lık yedek ünitesi devreye alındı.
Şu an itibarı ile Kalecik Elektrik Santralı toplam kurulu gücü 8×17.5 Megawatt dizel ve 8 Megawatt buhar türbini olmak üzere toplam; 148 Megawatt’dır.
KKTC´ nin toplam santral kurulu gücü şu anda 409 Megawatt’dır. Kıymetli okuyucularım ,
yukarıda kısa örneklerle verilen ülkemizde mevcut elektrik santral sayısı yirmi civarındadır. Toplam 409 megawat güce sahip bu santrallerde filitreleme sistemi olmaması ve ucuz yakıt kullanılması nedeniyle bırakın insanlarımızın zehirlenip kanser olmasını doğadaki bütün bitkilerde bu ölüm makinelerinin soluduğu karbondioksit gazlardan dolayı ölümle pençeleşmektedirler.
Ekonomi ve Enerji bakanlığı tüm bu ölümlere daha ne kadar sessiz kalacak bir bilen var mı ?

Bu haber 203 defa okunmuştur

:

:

:

: