Millileştirmek

Millileştirmek, Kapitalist sistemin “Bırakınız yapsınlar. Bırakınız geçsinler” felsefesine alternatif felsefe olarak üretilen. Ekonomik sistemin ana unsurlarından biridir. Buna, Devletleştirme de denilebilir.
Millileştirmek, Kapitalist sistemin “Bırakınız yapsınlar. Bırakınız geçsinler” felsefesine alternatif felsefe olarak üretilen. Ekonomik sistemin ana unsurlarından biridir.
Buna, Devletleştirme de denilebilir.
Kapitalizmin devamı ve sömürüsü için Emperyal güçlerin varlığı olmazsa olmazıdır.
Bunlar ikiz kardeştir.
Varlıkları birbirlerinin bekasına bağlıdır.
Bağımsızlık ve Egemenlik savaşı veren ulusların bu hareketi, hiç de bu ikiz kardeşlerin işine gelmez.
Kıbrıs Türk halkının bekasını da yakından ilgilendiren. Türk Kurtuluş savaşına bir bakalım.
Osmanlı İmparatorluğunun tüm alt yapısı yabancı kapitalistlerin elinde idi. Keza, Sanayi, Ulaşım, haberleşme de.
Mustafa Kemal Atatürk. Ölmüş, batmış, Başkenti işgal edilmiş ve bölünmek üzere olan bir imparatorluğun coğrafyasındaki Türk Ulusunu. Esaretten ve hegemonyadan kurtarmak için, bir avuç arkadaşı ile kolları sıvadı.
Hesap kitap yapıldı.
Türk Halkı, Atası ile birlikte “Ya özgürlük. Ya ölüm” diyerek işe koyuldu.
Anadolu ‘da ulaşım ve haberleşme yabancı kapitalist şirketlerin elindeydi.
Karada, kara tren.
Denizde, yabancı şirketlerin ticaret gemileri.
Telefon telgraf sistemi de yabancılarda.
Askeri birliklerin sevkleri ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Tren kumpanyası bu işe yanaşmıyordu. Telefon ve Telgraf kumpanyasının tutumu da ayni durumdaydı.
Atatürk’ün başlatmış olduğu ve Türk Ulusunun bağımsızlık ve egemenliğine dayanan hareket ve harekata ayak bağı olmaya başladılar. Engelleme hareketleri ile sonuca giden durumu tehlikeye sokacak davranışları karşısında.
Atatürk’ün başında bulunduğu TBMM Hükümeti. Bağımsızlık savaşının selameti ve Türk halkının milli menfaatini gözetmek bakımından. Kurtuluş savaşına köstek olan ve savaşta kullanılacak her türlü yabancı sermayeli şirketleri millileştirerek. Kurtuluş savaşını zaferle sonuçlandıracak yolu açmış ve bu kapitalist şirketlere, Anadolu’nun kapılarını kapatmıştı.
Korona’nın dünyayı titretmesinden sonra. Millileştirme veya devletleştirmenin dünyamızda öneminin tekrar ortaya çıktığını görmekteyiz.
Tıp ve ilaç sanayii, büyük ölçüde dünyada özel şirketlerde.
Özel şirketler, insan yaşamından ve sağlığından önce. Ceplerine girecek karların miktarını okkalayarak işe girişirler.
Birçok kapitalist ülke, kendi vatandaşlarına bile, parasız sağlık hizmeti vermezken. Atatürk’ün nutkunu okuyan ve yola çıkan Fidel’in Küba’sında. Tüm sağlık hizmetleri bedava.
Çünkü Fidel, her şeyi millileştirmişti.
Dünya mevcut durumdan apışıp kaldı. DSÖ, aşı için 2021’lerden bahsediyor.
Çünkü sağlıkta, Dünyayı teslim alan bir kapitalist model var.
Bu sağlıkta mı ?
Buna evet demek mümkün mü ?
Rum kesiminin AB’ne girmesi ile, politik olarak Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’de. Başlangıçta ortamın değiştiği izlenimi yaratılmaya çalışıldı.
Hiçbir zaman, Kıbrıs’ın hakimi olmayan Rumları. Adanın tek hakimi görmeye başlaması ve Adayı resmen Rumlara peşkeş çekmesi. Türkiye’yi, Akdeniz’de, Antalya Körfezine hapsetme girişimlerine tevessül etmesi karşısında. Annan Planı dönemindeki gibi. Türkiye’nin batının her istediğini yapar pozisyonun devam edemeyeceğini göstermesi ve bunun için karşı atağa geçmesi. Madalyonun diğer yüzünün ortaya çıkmasını sağladı.
Bunun için gerek Kıbrıs ve gerek Akdeniz’deki haklar için mücadele. Masadan kayarak denizlere indi.
Türkiye, karşı tarafı çok iyi anladı.
Bunun için de gerekeni yapıyor.
Fatih sondaj gemisi, Kıbrıs Adasının batısında. 7’ci sondaja başladı.
Bunu, Fatih Dönmez Türkiye’de bir TV kanalında kamuoyuna duyurdu.
Sn. Fatih Sönmez, bu açıklamasında. Çok önemli bir hususa da değindi.
“ Bazı engellemelerle karşılaşınca bu aramaları millileştirerek yapmaya karar verdik. ”
Bu engellemeler. Kurtuluş savaşında da yapılmıştı.
Millileştirildiler.
Aradan bir asır geçmesine rağmen. Türkiye’nin milli çıkarları uğruna yapılan girişimlere. Yine engeller çıkarıyorlarsa ve yine millileştirme gündeme geliyor ve millileştirme gerçekleşiyorsa.
Sormak gerekmez mi ?
Türkiye’nin ulusal çıkarlarını korumak ve sağlamak için.
Sırada kimler var ???

Bu haber 1431 defa okunmuştur

:

:

:

: