“HAKKIMDAKİ İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR!”

(İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından, “Düzeltme ve Cevap”)
(İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından, “Düzeltme ve Cevap”)

24, 25, 26, 29 ve 30 Haziran 2020 tarihli Star Kıbrıs Gazetelerinin 1. sayfalarında ve/veya aynı gazetelerin iç sayfalarında ve/veya internet haberlerinde ve/veya Ada tv yayınlarında hakkımda yer alan muhtelif başlıklı haber ve/veya yazı ve/veya yorumlarda yer alan ifadeler gerçekleri yansıtmamakta olup, gerçekler aşağıdaki şekildedir:

1. H.G. isimli mahkumun şartlı tahliye edilmesini engellediğim ve/veya bu yönde talimat verdiğim iddiaları tamamen uydurma ve yalandır. Her şeyden önce, bu konuda talimat vermek için yasal herhangi bir yetkim yoktur, dolayısı ile kurul üyelerinin de bu yönde herhangi bir talimata uymalarını gerektirecek herhangi bir kural yoktur.

2. Kurul üyelerinden 4 kişinin ve/veya çoğunluğunun İçişleri Bakanlığına bağlı olduğu iddiası tamamen uydurma ve yalandır. Kurulun çoğunluğu İçişleri Bakanlığı dışından gelen, herhangi bir talimat almayı saygısızlık olarak kabul edecek olan, saygın üyelerdir. Keza bu husus Bakanlığa bağlı olan üyeler için de geçerlidir.

3. H.G. isimli şahsın şartlı tahliye başvurusunun reddedilmesi kararı, gündemde davası olduğundan oy birliği ile alınan bir karardır. Dolayısı ile kararı benim etkilediğim iddiası tamamen uydurma ve yalandır.

4. H.G. isimli mahkumun cezaevinde kalması için herhangi bir şey yapmış olmam mümkün değildir. Bir şahsın cezaevinde kalıp kalamayacağı ve ne kadar kalacağı ilgili yasa ve mahkeme kararları ile belirlenir.

5. Ülkemizde herhangi bir süreyle hapis cezası alan ve yatan yabancıların sınırdışı edilmelerine ilişkin deport kararları, bu hususta ayrıca bir talimata gerek olmaksızın yasa gereği kendiliğinden alınmaktadır, meğer ki deport edilmemelerini gerektirecek çok istisnai durumları olsun. H.G. isimli şahıs da ülkemizde ağır cezalık şuçlar işlemiş olup 18 ay hapis cezası alıp yatmış bir kişi olduğundan, benim herhangi bir talimatıma gerek olmaksızın, hakkında kendiliğinden deport kararı verilmiştir.

6. Netice itibarı ile, hakkımdaki tüm iddialarla birlikte, yargıya müdahale ettiğim veya menfaat sağladığıma yönelik iddialar da tamamın gerçek dışı ve yalandır. Yargı organı dahil herhangi bir kamu kurumunun böyle bir şikayeti dahi olmamıştır. Bu hususla ilgili aleyhinize hem cezai hem hukuki süreç başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. AYŞEGÜL BAYBARS
(İçişleri Bakanı)
Bu haber 1692 defa okunmuştur

:

:

:

:

DİĞER HABERLER