Değişen bir şey yok

Gezici Şirketi, Ekimde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yapmış olduğu anketi. Dün rakamlar vererek açıkladı.
Gezici Şirketi, Ekimde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yapmış olduğu anketi. Dün rakamlar vererek açıkladı.
Geçtiğimiz Şubat ayında yine Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili yaptığı anket sonuçlarına bakıldığı zaman. Sonuçlarda pek önemli değişikliklerin olmadığı görülmektedir.
Son anket sonuçlarına baktığımızda.
Ankete katılan halkın büyük bir çoğunluğunun. Kıbrıs sorunu ile ilgili konularda irade geliştirdiklerini görürüz.
Örneğin, iki devletli bir çözümü savunan adaya giden oy yüzdesi 70.9 .
Federasyonu savunan adaya giden oy yüzdesi 29.1 .
Türkiye’nin garantörlüğü konusunda ise halkımızın oy yüzdesi 83.6.
Bu araştırmanın ortaya koyduğu gerçek.
Kıbrıs Türk halkının 1963’ten günümüze dek, halen Rum halkına olan güvensizliğinin devam etmesidir.
Bunun bir sonucu olarak.
Bulunacak çözümde, İki Devletli bir anlaşmadan yana irade belirlemesi.
Ayni zamanda da Türkiye’nin etnik ve fiili garantörlüğünün devam etmesi yönündeki isteğidir.
Federasyonlu bir çözüme halkımızın sıcak bakmadığı da bu araştırmadan ortaya çıkmaktadır.
Türk Halkının Rum halkına güvenmediğinin bir sonucu olsa gerek ki araştırmadan bu sonuç çıkmıştır.
Bunu irdeledikten sonra yüzdeliklere bir bakalım.
Kararsızların oyu ile dağılan oy nispetlerine bakılarak. % 14.5 oyu alan ikinci tura kalan adayların alacakları oy.
Sn. Ersin Tatar 50.8.
Sn. Akıncı ise % 49. 2.
İki aday arasındaki bu araştırmaya göre oy nispeti. % 1.6. Yani ortalama bir buçuk.
Sandıktan bu sonuç çıkarsa. Sarayın yolu, Sn. Ersin Tatar’ın ayakları altına gelecek demektir.
Fakat bir buçuk puanlık bu aradaki yüzdeliğin kapanmayacağı anlamına gelmez.
Yani sarayın yolu, bıçak sırtı.
Bu sonuç, her iki adaya da bir nevi kamçılanma niteliğinde olacaktır.
Araştırma sonucu, ikinci turdaki adaylara ve ekiplerine daha çok çalışmalarını. Daha çok halkla bir araya gelmelerini de tetiklemiştir.
Maraş konusunda da Kıbrıs Türk halkı % 82.6 açılması için destek veriyor.
Bu da göstermektedir ki halkımız Maraş konusunda da iradesini açılımdan yana koymuştur.
Bu araştırma sonucuna göre, Kıbrıs Türk halkı. Bazı marjinal toplulukların ileri sürdükleri gibi bir anlaşma ile birleşik bir Kıbrıs’tan yana değiller.
İki devletli çözüme. Bu kadar oy nispeti ile destek vermelerinin bir göstergesi değil midir ?
Bu anket sonucu sadece iki adayı değil. Diğer adayları da oylarını artırmaları için kamçılayacaktır.
Sandıkta, partililerini memnun edici rakamlara ulaşmak için çok çaba harcamaları gerekir.
Hükümetteki son çalkantılar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra. Genel seçimleri de gündeme getirecektir.
Dolayısı ile Ekimdeki seçim sonuçlarında sandıktan çıkacak oylar. Bu seçimin kaderini de belirleyecektir.
Anket, CTP oylarının büyük oranda bu seçimde Akıncı’ya gideceğini göstermektedir.
Gerekçesi, sol oyların bölünmeyip Sn. Akıncı’da bütünleştirilmesi olabilir mi ?
Bu araştırma sonucu, Sn. Erhürman’ın. Daha aktif olarak çalışmalarına devam etmesi ve yeni stratejiler çizerek yollara düşmesidir.
Sn. Özersay (HP) genel seçimlerdeki oylarını korumuştur.
Fakat 5 yıl önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yüzdeliğe erişememiştir.
Bu sonuçlar. Bir araştırma sonucu ortaya çıkmıştır.
Gerçek sandıktan çıkacaktır.
Bu gerçeğin sandıktan çıkması. Kıbrıs Türk Halkının, Kıbrıs için öngördüğü düşünce ve bu düşünceden çıkacak irade ile belirlenecektir.
Bu irade, önümüzdeki beş yıl için, Saraya gidecek olan Cumhurbaşkanını seçecektir.
Bu haber 2071 defa okunmuştur

:

:

:

: