Star Kıbrıs gerçeğin peşini bırakmıyor

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın avukat kocası Emre Kadri, kara para davasından yargılanan Hakan Güneş’in Star Kıbrıs’ta yayınlanan iddialarına karşı gazetemize bir düzeltme ve cevap yazısı göndermişti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın avukat kocası Emre Kadri, kara para davasından yargılanan Hakan Güneş’in Star Kıbrıs’ta yayınlanan iddialarına karşı gazetemize bir düzeltme ve cevap yazısı göndermişti.
Yazıda, Hakan Güneş’in 1.5 milyon liralık aracının kendi istemi dışında ele geçirildiği iddialarına şu yanıt verilmişti:
“Bahse konu aracın değerinin 1.5 milyon olduğu yalandır. Araç 47,000 STG değerinde olup, yapılan anlaşma gereği araç bu meblağ karşılığında bir araba galerisi tarafından satın alınmış ve satış bedelinin büyük kısmı ile araç sahibinin banka borçları, seyrüsefer borcu ve başka bir avukata olan borçları ödenmiştir…
Görüleceği üzere aracın satışından elde elden gelirin büyük kısmıyla araç sahibinin kendi borçları ödenmiş olup, bunun üzerine aracın da kendisine iade edilmesi demek, sebepsiz yere zenginleşmesi anlamına gelir ve bu talebin hiçbir anlamı yoktur…”
Emre Kadri gazetemize bu açıklamayı gönderirken, Hakan Güneş’e verdiği 16.9.2019 tarihli noter tasdikli taahhütnamede ise şunları kaydediyordu:
“Ben aşağıda imza sahibi Avukat Emre Kadri, bugün 19.6.2019 tarihinde Hakan Güneş’ten avukat ücretine mahsuben devir almak için mutabık kaldığımız PZ 971 plakalı aracı 47,000.Stg. tarafıma bu günden itibaren 1 ay (30 gün) içerisinde ödediği takdirde geri devretmeyi beyan ve taahhüt ederim.”
Kısaca avukat ücreti olan 47,000. sterline mahsuben Hakan Güneş’in aracını devraldığını ve 47,000.Sterlinin Hakan Güneş tarafından 1 ay içinde ödenmesi halinde aracını geri devretmeyi kabul ettiğini beyan ediyordu.
O halde Star Kıbrıs olarak Sayın Emre Kadri’ye soruyoruz. Yukarıdaki beyanlarından hangisi doğru?
1. Devralmadığını iddia ettiğin aracı, geri devretmeyi nasıl kabul ve taahhüt edersin?
2. Beyan ettiğin anlaşma kiminle kimin arasında oldu da Hakan Güneş’in haberi yok?
3. Aracın bir araba galerisi tarafından satın alındığını beyan etmektesin, bu araba galerisinin ismi ne? Satışı Hakan Güneş yapmadığına göre, siz mi yaptınız? Size bu yetkiyi kim verdi?
4. Yaklaşık 1.5 milyon TL olduğu iddia edilen araç niye 47,000.Sterline satıldı? Hakan Güneş size aracının 47.000. Sterline satılması için yetki vermediği halde araç niye bu kadar ucuza satıldı?
5. Lefkoşa Kaza Mahkemesinin 15.4.2019 tarihli tedbir kararına ve Başsavcının ivedilik yazılarıyla Motorlu Araçlar Mukayyitliğine de bildirilen tedbir bildirisine rağmen Hakan Güneş’in aracı beyan ettiğin araba galerisine nasıl devredildi? Devir işlemlerini kimler yaptı? Hangi yetki, emir veya iltimasla yapıldı?
6. Hakan Güneş’in aracından elde edilen para ile Hakan Güneş’in borçlarını ödediğini beyan etmektesin. Satıştan elde edilen para sizin tasarrufunuza olduğuna göre satış ve devir işlemlerinin tam da göbeğinde olduğunuz doğru değil mi ?
7. Aracın satışından elde edilen para ile Hakan Güneş’in borçlarını ödediğinize göre, taahhütnamenizde beyan ettiğiniz 47.000.Sterlin avukat ücretiniz ne oldu? Hakan Güneş’e bağışladınız mı? Yoksa halen Hakan Güneş’ten 47.000.Sterlin alacaklı mısınız?
Kendisine yönelik “küçük düşürücü yayınlar” yaptığımızı iddia eden Avukat Emre Kadri, son derece hukuki olan bu sorulara yanıt vermeye mecburdur.
Star Kıbrıs, bu olayda da dün olduğu gibi yine gerçeğin peşini bırakmayacaktır. Bizden söylemesi…
Bu haber 3596 defa okunmuştur

:

:

:

: