KARANTİNAYA UYMAYAN BİR YIL HAPİS YATACAK

“Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi” Meclis’te onaylandı. Cumhurbaşkanı’nın onayı ile yürürlüğe girecek yasa ağır yaptırımlar içeriyor.
“Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi” Meclis’te onaylandı. Cumhurbaşkanı’nın onayı ile yürürlüğe girecek yasa ağır yaptırımlar içeriyor.

MASKE TAKMAYANA 382 TL CEZA

Cumhurbaşkanı’nın onayı ile yürürlüğe girecek “Bulaşıcı Hastalıklar Yasası” ile karantina kurallarına uymayanlara, 5 asgari ücret ile 1 yıl hapis cezası verilebilecek. Maske ve mesafe kurallarına uymayanlara brüt asgari ücretin onda biri tutarında para cezası verilecek.

CEZAYI ÖDEMEYENE 6 AY HAPİS

Cezaların 30 gün içerisinde ödenmemesi halinde ise suçun mahkemeye intikal edeceği ve mahkûmiyet halinde, aylık brüt asgari ücretin 6 katı tutarına kadar para cezası veya hapislik cezası verileceği de getirilen Bulaşıcı Hastalıklar Yasası içerisinde yer aldı.


Yasa, maske ve mesafe kurallarına uymayanlara asgari ücretin onda biri tutarında para cezası, karantina kuralına uymayanlara ise asgari ücretin 5 katı tutarına kadar para cezası, 1 (bir) yıla kadar hapis cezası düzenliyor.

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan 'Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi''nin Cumhuriyet Meclisi'ndeki üçüncü görüşmesi bugün yapıldı, yasa oybirliği ile kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 11.00'de 'Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi' gündemiyle olağanüstü toplandı.

Önerinin ikinci görüşmesi Pazartesi günkü oturumda tamamlanmış, üçüncü görüşmesi ivediliği olmadığından bugüne aktarılmıştı.

Konuşmaların ardından yasanın oybirliği ile onaylanmasıyla Meclis Birleşimi de kapandı.

YASA NE İÇERİYOR?

KARANTİNA KURALLARINA UYMAYANLARA, 5 ASGARİ ÜCRET İLE 1 YIL HAPİS

-Maske ve mesafe kurallarına uymayanlara aylık brüt asgari ücretin onda biri tutarında para cezası, karantina kuralına uymayanlara aylık brüt asgari ücretin 5 katı tutarına kadar para cezası, 1 (bir) yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

-Salgın kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan resmi kararlara uyulmaması durumunda, maske veya sosyal mesafe kurallarına uyulmaması halinde, aylık brüt asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

-Bakanlıkça imzalatılan taahhütnamenin içeriğindeki beyana veya taahhütlere ilişkin kurallara uymayan, izolasyon (tecrit) kuralına uymayan veya karantina kurallarına uymayanlar ise aylık brüt asgari ücretin 5 katı tutarına kadar para cezası, 1 (bir) yıla kadar hapis cezası veya her iki cezaya birden çarptırılabilecekler.

İŞLETMELERİN KAPATILMASINA UYMAYANLARA DA CEZA

Kişilerin kamu sağlığını tehdit edebilecek şekilde davranması halinde, işletmelerin kapatılması kararına aykırı hareket etmesi halinde, aylık brüt asgari ücretin 5 (beş) katı tutarına kadar para cezası veya 1 (bir) yıla kadar hapis cezası veya her iki cezayı birden alabileceği ifade edildi.

CEZAYI ÖDEMEYENLER 30 GÜN İÇİNDE MAHKEMEYE

Cezalarının 30 gün içerisinde ödenmemesi halinde ise suçun mahkemeye intikal edeceği ve mahkûmiyet halinde, aylık brüt asgari ücretin 6 (altı) katı tutarına kadar para cezası veya hapislik cezası verileceği de değişiklik içerisinde yer aldı.

İdari para cezaları, kapatma cezası ile organizasyon ve etkinliklerinin durdurulması ise Bakanlık ile birlikte Bakanlar Kurulu tarafından yetkilendirilmesi durumunda belediye kolluk görevlileri veya belediye sağlık personeli tarafından da kullanılabileceği belirtildi.
Bu haber 787 defa okunmuştur

:

:

:

:

DİĞER HABERLER