Girne Özel Eğitim Merkezi spor salonunun açılışı ve okulun tarihçesi

Milli eğitim bakanlığına bağlı olarak Girne bölgesindeki 4-17 yaş arasındaki özel gereksinimli öğrencilere hizmet veren Girne Özel Eğitim Merkezinde okuldaki öğrencilerin en büyük ihtiyaçlarından birisi olan spor salonunun açılışı gerçekleştirildi.
Milli eğitim bakanlığına bağlı olarak Girne bölgesindeki 4-17 yaş arasındaki özel gereksinimli öğrencilere hizmet veren Girne Özel Eğitim Merkezinde okuldaki öğrencilerin en büyük ihtiyaçlarından birisi olan spor salonunun açılışı gerçekleştirildi.

Uzun yıllardan beri kullanılamaz halde bulunan spor salonun tamir ve bakımı Kuzey Kıbrıs Türk-İngiliz Derneği tarafından gerçekleştirilmiş olup, salonun bitişiğinde bulunan depo odasının da düzenlenmesi bu vesile ile tamamlanmıştır.

Tamiratı yapılan spor salonuna eklenen engelli tuvaleti ile öğrencilerin spor salonuna erişimi sırasında güneşten ve yağmurdan etkilenmemeleri için yapılan basamaklı yürüyüş yolu özel çocukların kullanımına sunulmuştur.

Spor salonu tamiri ve salon içerisine yer alan yeni tuvalet Kuzey Kıbrıs Türk İngiliz Derneği tarafından yaptırılmış ve çocuklarımızın kullanımına sunulmuştur.Dernek üye ve ailelerine, Dernek Sempatizanlarına, The Little Society of Kyrenia, Joshua’s Woodland Adventures ve Creditwest Bankası’na teşekkürlerimizi sunarız.

ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Girne Özel Eğitim Merkezinin tarihçesi, aslında KKTC’de özel eğitimin gelişimine ışık tutması açısından oldukça önemlidir.

1974 öncesinde Hasta Çocuk Yurdu olarak kronik hasta ve engelli çocuklara birlikte hizmet veren merkez, 1974 sonrasında Hasta Çocuk Yurdu olarak hizmet vermeye devam etti.

1978 de Eğitim Bakanlığının, birime özel eğitim öğretmenleri atamasıyla, kurumda formal özel eğitim çalışmaları başlamış oldu.

Milli Eğitim Bakanlığının işitme engellilerden sonra ele aldığı önemli bir özel eğitim deneyimi olan zihinsel engellilerin eğitimi; sağlık ve eğitim bakanlıklarının birlikte yürüttükleri önemli bir çağdaşlaşma projesiydi.

Adanın Kuzeyinde “ Zihinsel Engellilere “ yönelik tek merkez olduğu için bütün Kuzey Kıbrıs’a yönelik olarak çalışma zorunluluğu vardı ve ulaşım zorluklarından dolayı yatılı bir kurum olarak açıldı.

Pazartesi gelen öğrenciler cuma öğleye kadar kurumda eğitim alıyor ve yurtta kalıyorlardı. Eğitim gereksinimleri okul tarafından karşılanırken; bakım ve barınmaya yönelik gereksinimler sağlık bakanlığı tarafından karşılanıyordu.
O günlerde okulun adı “ Geri Zekalılar Okulu” idi.

Bu isim 1990 lı yıllara kadar değiştirilemedi. Özellikle kurumda görevli psikolog, özel eğitim öğretmenleri ve ailelerin baskısıyla okulun adı Zihin Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak değiştirildi.

III. Milli Eğitim Şurasında, özel eğitime gerekli önem verilmemesine rağmen; özel eğitim için oldukça önemli olan entegrasyon kaynaştırma gibi kavramları gündeme getirerek, engellilerin eğitiminde yeni yaklaşımların tartışılması yolunu açarak, önemli bir görevi yerine getirmiştir.

IV. Milli Eğitim şurasında ve şura öncesi hazırlık çalışmalarında Özel Eğitim, özel eğitimcilerin yoğun çabalarıyla önemli bir gündem maddesi olarak her komisyonda detaylarıyla tartışılmıştır.

Şimdiki görev; sağlıklı bir genel eğitim ve çağdaş bir özel eğitim için kaynaştırmanın tam katılımının önündeki engellerin kaldırılmasıdır.

Önceleri iki özel eğitim sınıfı ve bir atölye ile hizmete açılan okul, bütün adadaki zihinsel engelli çocuklara hizmet veriyordu.

OKULUN BUGÜNKÜ HALİ

Sağlık Bakanlığı servislerinden ve ya Psikolojik Danışma Araştırma Şubesinden alınan bir uygunluk raporuyla okula kaydolan öğrenciye, bireysel donanımına göre hazırlanmış grup ve bireysel çalışmaları içeren programlar uygulanmaktadır.

Kaynaştırma perspektifine uygun olarak, 2005-2006 öğretim yılı başında diğer özel eğitim kurumların gibi Zihinsel Engelliler Merkezi de yeniden yapılanma gereği duyarak, Girne bölgesindeki tüm engellilere ulaşma misyonunu üstlenmiştir.

Girne Özel Eğitim Merkezi 6-18 yaş grubuna verdiği özel eğitime ek olarak 16-22 yaş aralıklarındaki engelli gençlerin mesleki rehabilitasyonunu sağlamak için yeni bir adım atmıştır.

TC Büyükelçiliğinin katkılarıyla yeniden inşaa edilen ek bina ile birlikte güzel bir ağaç işleri atölyesine sahip olunmuştur.

Yeni yapılanmaya uygun olarak ismi değiştirilen Zihinsel Engelliler Merkezi’nin adı; “ Girne Özel Eğitim Merkezi” olmuştur.

1 Fizyoterapist, 1 Teknoloji tasarım Öğretmeni ve 1 Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni ile Girne Özel Eğitim Merkezi’nde toplam 33 öğrencisine verilen eğitim ile öğrencinin var olan tüm kapasitesini en iyi şekilde kullanarak, toplumun saygın, yaratıcı ve üretken bir bireyi olarak yetişmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaca ulaşmada; merkezde çalışan eğitimcilerin olduğu kadar, öğrenci velilerinin, Eğitim Bakanlığı’nın ve sivil toplum örgütlerinin , diğer yardımseverler ile birlikte el ele çalışması bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun farkında olarak hepimiz üzerimize düşeni, zaman geçmeden hemen eksiksiz olarak yerine getirmeliyiz.

NOT:
Açılışta aralarında olmaktan gurur duyduğum yardımsever gruba sonsuz teşekkür ve saygıyla...

Ayşe TURAL

Bu haber 8238 defa okunmuştur

:

:

:

: