“BİZİM IMF’MİZ YOK, ANA VATANIMIZ VAR”

Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile mali protokolü imzalayan Başbakan Ersan Saner, “Her zaman olduğu gibi, ana vatan Türkiye'ye bize yaptığı her türlü katkı için teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Dünyadaki ülkelerin IMF’si vardır; bizim IMF’miz yok, ana vatanımız var” dedi. Türkiye bu hafta 20 bin doz aşı gönderecek.

Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile mali protokolü imzalayan Başbakan Ersan Saner, “Her zaman olduğu gibi, ana vatan Türkiye'ye bize yaptığı her türlü katkı için teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Dünyadaki ülkelerin IMF’si vardır; bizim IMF’miz yok, ana vatanımız var” dedi. Türkiye bu hafta 20 bin doz aşı gönderecek.

“Amacımız kendi kendine yeten bir KKTC ekonomisinin oluşmasına katkı vermek” ifadelerini kullanan Fuat Oktay ise şunları söyledi: “Temel hedefimiz yatırımlar. Bu anlaşma ile KKTC'ye bu yıl 2,5 milyar Türk lirası yeni kaynak ayırıyoruz. Geçen yıldan devreden tutarla birlikte toplam 3 milyar 250 milyon liralık bir destek öngörüyoruz.'

2021 Yılı Türkiye –KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün detayları paylaşıldı...
Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasındaki “2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” dün Ankara’da imzalandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersan Saner’in imza koyduğu “Türkiye-KKTC 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü”, “KKTC’nin Koronavirüs salgın sürecinde yaşadığı sıkıntıların aşılmasını, alt yapısının tamamlanmasını, e-devlet projesinin gerçekleştirilmesini, sektörlerin sorunlarının aşılmasını ve müreffeh bir KKTC yolunda ilerlenmesini” hedefliyor.

Türkiye-KKTC 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti; 2 milyar 250 milyon Türk Lirası cinsinden hibe yardımında bulunmayı taahhüt etti.

SÖZ KONUSU PROTOKOLÜN DETAYLARI ŞÖYLE...

'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki iktisadi ve mali işbirliğinin hangi şartlarda sürdürülmesi hususunda anlaşmışlardır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti; İşbu Anlaşmanın eki “2021 yılı Eylem Planı”nda (Ek-1) yer alan reform eylemlerini ve hedefleri karşılarında belirtilen zamanlarda gerçekleştirmeyi, 2022 yılını kapsayan Ekonomik Program teklifini en geç 2021 yılı Ekim ayının sonuna kadar hazırlamayı, taahhüt etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti; 2.250.000.000 TL’ye (Ek-2) kadar olmak üzere Türk Lirası cinsinden hibe yardımında bulunmayı: Altyapı Yatırım ve Reel Sektör Proje ödeneklerine ilişkin olarak; 2021 yılında tahsis edilen 800.000.000,00 TL,

2020 yılından Geri Dönüş Hesap bakiyesi 16.425.722,61 TL,

2020 yılından devreden 514.026.261,20 TL olmak üzere toplam 1.330.451.983,81 TL (Ek-3.1.2 ve Ek-3.1.3),

Faaliyet ödeneklerine ilişkin olarak; 2021 yılında tahsis edilen 150.000.000,00 TL (Ek-3.1.4),

Savunma ödeneklerine ilişkin olarak; 2021 yılında tahsis edilen 750.000.000,00 TL,
2020 yılından devreden 19.548.016,19TL olmak üzere toplam 769.548.016,19 TL,
1.000.000.000 TL’ye (Ek-2) kadar olmak üzere Türk Lirası cinsinden ABD Doları karşılığı kredi yardımında bulunmayı:

Kamu Sektörü (Cari Bütçe Açığına Katkı) için 800.000.000,00 TL (Ek-3.2 ve Ek- 3.2.1),

Kamu Sektörü (Diğer) için tamamı 2020 yılından devir olarak toplam 200.000.000,00 TL (Ek-3.2 ve Ek-3.2.1)

II. (1) no.lu maddede yer alan hibe yardımları kapsamında “Altyapı ve Reel Sektör için Mali İşbirliği Aracı (ARMA) Projeleri”, “Ankara Kaynaklı Projeler” ve “Faaliyetler” ile II. (2) no.lu maddede yer alan kredileri “İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Usul ve Esasları” (Ek-3) çerçevesinde kullandırmayı,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümetinin ihtiyaç duyacağı alanlarda kamu görevlileri aracılığı ile teknik yardım sağlamayı, taahhüt etmiştir.

DİĞER HUSUSLAR

Türkiye Cumhuriyeti tarafından taahhüt edilen hibe ve kredi tutarlarının tertipler arasındaki dağılımı Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na göre Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konularak belirlenir.
İşbu Anlaşmanın dışında yapılacak diğer yardımlar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti veya iki ülkenin ilgili Bakanlıkları arasında protokol imzalanmak suretiyle yapılır. Ancak söz konusu yardımlar işbu Anlaşmanın amaçlarına aykırı olamaz.

T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Teknik Heyeti ile istişare içerisinde, Anlaşma eki 2021 yılı Eylem Planında (Ek-1) yer alan eylemlerdeki ilerlemelerin tespit edilmesi amacıyla “Aylık Eylem Planı İzleme Raporu” hazırlar ve ilgili ayı takip eden ayın ilk iş günü Türkiye Cumhuriyeti Teknik Heyetine sunulmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğüne gönderir.

Aylık Eylem Planı İzleme Raporu, Altyapı ve Reel Sektör projeleri için yapılacak ödemeler ile kredi kullanımına yönelik değerlendirmelerde Türkiye Cumhuriyeti Teknik Heyetince gözetilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Teknik Heyetince yapılacak değerlendirme neticesinde belirlenen hibe ve krediler, mali ve teknik gerekler ile iktisadi ve mali işbirliği anlaşmalarına uygun şekilde Türkiye Cumhuriyeti Teknik Heyeti'nin ödenek teklifine istinaden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın onayı üzerine Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine aktarılır.

İşbu Anlaşma kapsamındaki projeler ve 2021 yılı Eylem Planında yer alan eylemlerdeki ilerlemeler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ekonomisinin gidişatı Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs İşleri Koordinatörü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Müsteşarı başkanlığında Haziran ve Eylül aylarında yapacakları gözden geçirme toplantılarında değerlendirilecektir.

İşbu Anlaşma, tarafların kendi mevzuatları uyarınca yasal işlemleri tamamladıklarını belirten son bildirim tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

İşbu Anlaşma, iki asıl nüsha olarak 03/03/2021 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır.'


Bu haber 1649 defa okunmuştur

:

:

:

:

DİĞER HABERLER