Egemen eşit ve uluslararası eşit statü

Son yapılan 5+1 gayri resmi toplantısında, Türk tezi olarak masaya konulan öneri .

Son yapılan 5+1 gayri resmi toplantısında, Türk tezi olarak masaya konulan öneri . Her şeyi ile tam bağımsız bir KKTC devleti. Bu olmadığı takdirde görüşmelerin başlamasına Türk tarafı katılmayacağını türlü vesilelerle açıkladı , açıklamaya da devam etmekte . Son Antalya’ nın Kaş ilçesinde yapışan uluslararası toplantıda da dile getirildi .
Bu tez masaya oturmak için Türk tarafının talebi . Yani karşı unsurun bu konuda nesi varsa, ne bir eksik, ne bir fazla bu haklara sahip olmak .
Bu hakları zaten Kıbrıs Türk Halkı 15 Kasım 1983 ‘ te Cumhuriyeti ilan etmekle elde etmişti . Bu ayni zamanda devletin de vücut bulmasını sağlayan bir ilandı . Kıbrıs Türk Halkı bu statüsünü iradesi ile sandıkta belirlemişti .
Bu tartışılmaz bir gerçek . Dünya veya BM bunu tanır veya tanımaz . Devlet olgusu Kuzeyde vücut bulmuştur .
Yani Kıbrıs Türk Halkı kendi coğrafik sınırları içerisinde bağımsız, özgür ve egemendir .
BM’ den de bunun kabul edilmesini , Kıbrıs görüşmeleri için vazgeçilmez bir şart olarak istemektedir .
Bu ne zaman vücut buldu ? Crant Montana’da Rum ve Yunanistan’ın masayı devirmesinden sonra oldu .
Bu gelişmeyle birlikte , Maraş bölgesinin konumu gündeme geldi .
Maraş’ın KKTC yönetiminde açılması gündemde . Federasyon görüşmeleri çerçevesinde Maraş çeşitli şekillerde gündeme getirilip , toprakta bir taviz unsuru olarak çantada keklik olarak görülüyordu . Crant Montana çöküşünden sonra , çantadaki keklik de pırr deyip uçuverdi .
İçindeki mülkler Maraş’ta bir sorunmuş gibi algı operasyonu yaratmaya çalışılıyor .
Yok son sahiplerine iade . Yok ilk sahiplerine iade, yok o yok şu .
Kıbrıs müzakereleri için masaya oturma şartımız . Egemen eşit ve eşit statü yani tam bağımsızlık isteniyorsa ki istenmektedir .
Bu statüye sahip olan bir devlet olarak Maraş’taki mülkleri de kendi egemenliğime bağlı olarak kendi milli hukukumla çözerim .
Uluslararası hukuka ancak egemen statüm tanındığı takdirde iç hukukum buna cevaz verirse ancak dönebilirim .
Mütekabiliyet ilkesi devletler arasında kendi hukuklarına da şamildir .
TMK Federasyon görüşmelerinde oluşturulan bir kurum . Şimdi Federasyon görüşülmüyor . Minval değiştiğine göre , değişen minvale göre davranılıp , egemenlik esasına göre çıkış kapıları bulunmalıdır .
Egemensem , KKTC sınırları içerisindeki coğrafyanın tümüne egemenim . Sınır düzeltmesi olacaksa iki devlet karşılıklı oturur bu düzenlemeyi yapar .
Maraş da KKTC’nin bir coğrafyası . Bu coğrafya da bu esasa göre açılmalı ve iskan edilmeli . Bu konuda zihinleri bulandırıcı açıklamalar yapmaktan da kaçınmalıyız .
Bizi yanlışlara düşürecek açıklamalardan da sakınmalıyız .
Güneyin ve batılıların oyununa gelmeyelim .
Unutmayalım ki , Kıbrıs sorunu bir hukuk sorunu değildir .
Kıbrıs sorunu siyasi bir sorundur ve bu gerçek ışığında anlaşma zemini aranmalıdır .
Yıllarca siyasi bir sorunu görüşen taraflar , 2003’ten sonra bunu hukuki bir sorunmuş gibi hukuki minvale çevirdiler ve bizi de dümen sularına gitmeye yönelttiler .
Artık bu hukuk tuzağından çıkmalı ve asıl sorun olan siyasi sorunu ele almalı ve bu minvalde bir anlaşmaya gitmeliyiz .
Yarım asır dilimiz yandı .
Artık yoğurdu yerken bile üfleyip yiyeceğimiz duruma getirildik .
Yalçın Cemal’den söylemesi .

Bu haber 3831 defa okunmuştur

:

:

:

: