Tazminat safsatasına artık son verelim

Kıbrıs’ta , Kıbrıs olayları sürecinde meydana gelen ve Kıbrıs Türk Halkını neredeyse kıl payı olarak soykırımdan kurtaran TMT’nin kuruluş yıldönümünü , 1 Ağustos’ta kutlamaya hazırlanıyoruz .

1 Ağustos ayni zamanda Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethi ve Güvenlik Kuvvetlerinin kurumlaştığı gündür .
Bir günde üç kutlama .
Kıbrıs Türk tarihinde , ay yoktur ki Türk kanı bu toprakları sulamasın veya bir Türk toprağa girmesin .
1571 de adanın asli unsuru olan Kıbrıslı Türkler . Adanın İngilizler tarafından ilhakından sonra , eziyetli günler ve sıkıntılar çekmeye başladı .
İngiliz’in , politik olarak adayı Rumlaştırma hareketi karşısında . Rumlar adada nüfus olarak Kıbrıs Türklerini geçmiş ve batılıların vaatleri karşısında örgütlenerek , adayı Yunanistan’a bağlamak için terörist faaliyetler içine girmişlerdi .
Silah ve askeri teçhizatlarla donatılarak , silahtan yoksun olan Kıbrıs Türk Halkına saldırılmışlardı .
Türk Halkı çaresiz ve askeri donanım bakımından güçsüz bir durumda , terörist EOKA canileri tarafından katledilmekte . Alınıp götürülmekte ve akıbetleri meçhul olmakta idi .
İşte bu çaresizlik içerisinde , adanın her yanında mahalli savunma örgütleri gündeme gelmiş ve her yerde kendi içerisinde bağımsız örgütlenme biçimleri oluşmuştu .
Bunun sağlıksızlığı kısa zamanda ortaya çıkınca , tüm adaya şamil bir savunma örgütü gündeme geldi .
Türkiye ile temasa geçilerek , hücre biçiminde yeraltı örgütü olarak Türk Mukavemet Teşkilatı Kuruldu . Kısa ismi TMT .
TMT ‘nin kurucuları ve üyeleri , mücadele güçlerini Mustafa Kemal Atatürk ve kurduğu Kuvay-ı Milliye’nin mücadele azmi ile sonuçlandırılan Kurtuluş Zaferinden alıyorlardı .
Bu azim 1974 ‘de kadar hiç eksilmeden devam etti .
TMT oluşmamış olsa idi ne olurdu ?
Düşünülmesi bile dehşet .
1955 EOKA terör örgütünün Kıbrıs Türk halkına çektirdiklerini , o tarihte yaşayanlar bilir .
Yüzlerce Türk katledilmiş , kaçırılmış , yine yüzlerce Türk köyü talan edilmiş , yakılmıştı .
O dönem, İngiliz sömürge idaresi idi .
Katledilen , kaçırılıp akıbetleri meçhul olan Türklerin isimleri , İngiliz’in arşivlerinde duruyor . Ayni zamanda verdikleri zarar ziyan da.
1960 ‘ta Ortaklık Cumhuriyeti kurulmuş , barış içerisinde Ortaklık Cumhuriyetinde yaşayacağımızı umut etmiştik . Fakat umutlarımız üç yıl bile yaşatılmadı .
Buz dolabına konan ENOSİS hayali , dolaptan çıkarılarak uygulamaya tekrar sokuldu .
“Akritas Planı” hayata geçirildi . Top yekun Türkler imha edilecek ve hayal gerçekleşecekti .
TMT , işte bu hayalden Rumları şaşkınlıkla uyandıracak , gizli gücünü açığa çıkaracaktı .
Bu güç 1963’te mücahit ordusuna dönüşecek ve bir granit gibi Rum ve Yunanlıların karşısına dikilecekti .
11 yıl Kıbrıs Türk’ü adanın % 3’ündeki gettolarda , insan onur ve haysiyetinden ve temel insan haklarından mahrum bir yaşama mahkum edilecekti .
103 Türk köyü yakılmış ve talan edilmişti .
Rum hakimiyeti altındaki Türk mallarından 11 yıl gelir elde edilememiş . Hem kendisinin , hem ailesinin yaşamını idame ettirebilmesi için çalışmaya giden Türkler hunharca katledilmişti .
Yüzlercesinin , halen akıbetleri meçhul . Bu kişilerin isimleri BM teşkilatının kayıtlarında mevcut . Bizde de mevcut . 1974 ‘le gelen katliamlar ise ha keza .
Bu adayı Yunanistan’a bağlamak için adayı yangın yerine çeviren Rumlar ve Yunanlılardır .
15 Temmuz hareketini başlatan onlar . Akabinde adayı savaşa sokan yine onlar .
Savaşta, mütevellit olarak meydana gelen zarar ziyanların savaşa neden olanlar tarafından ödendiğini . Hem tarih kitaplarından, hem de Devletler Hukuku Kitabından okudum öğrendim .
Savaşın müsebbibi bizmişiz gibi , savaştan mütevellit olarak meydana gelen zarar ziyan . Adanın ENOSİS olmamasını sağlayan ve Kıbrıs Türk Halkını katliamdan kurtaran garantör ülke olarak , uluslararası anlaşmalar tahtında müdahale eden Türkiye’ye biçiliyor . Bu saçmalık dünyanın hiçbir ülkesinin tarihinde yazmaz . Yazamaz . Çünkü sizsinle alay ederler .
Yeni bir minvale girdik .
Sn. Erdoğan açıkladı . Yapılan teklifler sıfır noktasında . Geçersiz . Sadece Sn. Tatar’ın önermiş olduğu 6 maddelik teklif geçerli .
Olası bir resmi toplantıda , önerilen 6 maddenin yanına 7’cisi de yazılsın !
Savaş tazminatı . Bu halkın vicdanlarını sızlatan bir konu .
Giden canların , akan kanların , talan edilen , yakılan Türk mallarının hesabı sorulmayacak mı ?
Kıbrıs Türk Halkı , resmi toplantı olacaksa bu hesabın da masaya getirilmesini . Karşı tarafa sanki suçlu bizmişiz gibi ödenmekte olan tazminatların durdurulmasını .
Bunların , Kıbrıs siyasi sorununun hallinden sonra masada görüşülmesini istemeli .
Bu haber 3053 defa okunmuştur

:

:

:

: