Büyük hayalinle beraber def olup gidecen

ABD senatörü Menendez güneyde her zamanki gibi atıp tuttu .

ABD senatörü Menendez güneyde her zamanki gibi atıp tuttu .
Baş piskopos 3’cü Makarios, büyük hac nişanı onurlandırılma töreninde , başkanlık sarayında yaptığı konuşmada her zamanki gibi yine attı tuttu .
Bilindiği gibi Amerika’da Rum , Yunan ve Ermeni lobilerinin desteği ile seçilen bu zatın . Bu açıklamasını aşağıda yapacağım bir benzetme ile okuyucularımın bilgisine getireceğim .
Kırklı , ellili yıllar .
O zamanın en modern müzik dinleme aracı gramofon .
Fonografın gelişmiş bir şekli . Fonografın mucidi Edison .
Gramofon ise Emile Berliner tarafından fonografın geliştirilmesi ile yapıldı .
O yıllar büyük taş plaklarla müzik dinlemek zevklerin en büyüğü idi. Gramofonun zembereği, kurma kolu ile plağı çevirecek güce eriştirilerek . Taş plak üzerine iğneli aksam yerleştirilmiş ve plaktan nağmeler çıkması sağlanmıştı .
O dönemlerde en meşhur ve dünyada tek marka olan Sahibinin Sesi , köpek marka taş plaklardı .
O dönemi çok iyi hatırlıyorum . Plağın üzerinde beyaz kulaklı kahverengi bir köpek resmi vardı .
Bir Ata sözü vardır ki her zaman geçerlidir .
“Köpek bile yediği yerde örer ” diye .
Menendes de aldığı oyların diyetini ödemek maksadı ile güneyde atıp tuttu .
Güneydekiler bu atıp tutmadan ne kadar menfaat sağlar ? Menendez efendinin hayaline kendi hayallerini de ekleyerek büyük umutlara kapılmasınlar .
Menendeze kulak vereceklerine , gerçekleri gören ve uyarılarda bulunan eski Bakanları Rolandis’in söylediklerine ve yazdığı mektupların içeriğine kulak versinler .
Menendez , önümüzdeki ABD’de yapılacak senato seçimleri için seçim yatırımı yapmaktadır .
Menendez’in bu söylemleri , haklı olarak güneye cesaret verebilir .
Fakat gerçekleri göz ardı ve ört bas etmesini sağlaması mümkün değil .
Bu söyleminin , Rumların 1963 ‘te ada Türklerine karşı başlattıkları soy kırım hareketini destekler mahiyette olması da düşündürücü olsa gerek .
Menendez’in bu adada 1963 ‘ teki Rumların Türklere karşı yaptığı soy kırım ve adanın Yunanistan’a bağlanması hareketini bile bile bu açıklamayı yapmış olması . Ada Türklerine yapılan soy kırım hareketini desteklediğini gösterir .
Türk Askeri 1960 anlaşmaları tahtında bu adada Kıbrıs Türk Halkının can ve mal güvenliğini , ada üzerindeki haklarını ve geçmişte kazanılan haklarını korumakla görevlidir .
Dünya hayaller üzerine kurularak artık dönmüyor . Gerçekler ışığında dönüyor .
Siz aklınızı, alacağınız oylar karşılığında Türk Askeri ile bozdunuz .
Bu açıklama ile Orta Doğuda bir güç haline gelen Türkiye’yi de karşınıza aldığınızın farkında mısınız ?
Farkındasınız, farkında olmaya da , sizin için önemli olan üç beş oy .
Türk Askeri uluslararası anlaşmalardan doğan yetkisine dayanarak adadadır .
ABD askerleri , Vietnam’da , Kamboçya’da , Irak’ta , Libya’da , Suriye’de , Afganistan’da ve dünyanın başka noktalarında hangi uluslararası anlaşmaya dayanarak oralara gittiler ve yüz binlerce masum insanın öldürülmesi , suçunu işlediler ?
Siz ilk önce, Amerika’da soy kırım yaptığınız yerli Kızılderililerin hesabını veriniz . Sonra Türk Askerini ağzınıza alınız .
Bay Menendez . Türk Askeri kelimesi her ağıza alınamaz . Hele hele sizin gibilerin ağzına . Siz hala , eski Amerika hayali içerisindesiniz . Bu hayalden silkinip kendinize geliniz ve gözünüzü Afganistan’a çeviriniz .
Dünyada hangi noktaya geldiğinizi görünüz .
Dünyayı bu noktaya getiren de sizsiniz . Ne ektiyseniz onu biçiyorsunuz .
Hayalinize gelince . Hayalinizin gerçekleşmesine ömrünüz yetmez Bay Menendez .
Hayalinizle birlikte bu dünyadan def olup gittikten sonra da adadaki Türk Askerinin mevcudiyeti devam edecek .
Bu böyle biline .
Bu haber 2095 defa okunmuştur

:

:

:

: