'Kuruluş ve Bağımsızlık'

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu 13 Kasım 2021 tarihine kadar akla karayı seçmiştir.

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu 13 Kasım 2021 tarihine kadar akla karayı seçmiştir. Güven oylaması neticesine giderken olmayacak zorlamalar ile karşılaştığını nerdeyse hani derler ya Mısır’daki sağır sultan duydu. Halbuki siyasi partilerin iç disiplini oldukça önemlidir. UBP kurultayında hatırı sayılı bir oy ile seçilen Genel Başkan ve UBP’nin yeni lideri seçmen önünde, tarzına uymayan beyanlara zorlanmamalıydı. Neyse geçti,gitti bitti !!! Mecliste 27 milletvekili ile koalisyon ikdidarına nisap sağlandı ve evet oyları verilen 19 ret oyundan fazla oldu. Güvensizlik önergesi verilmesi konusu üç ay yasal koruma altına alındı. Zaten bu arada erken genel seçim tarihi tesbiti karar altına alınacaktır. Sayın Serdar Denktaş önerisi ve gerekçeli açıklaması ile tarihin 6 Şubat olmaz ise 30 Ocak 2022 Pazar gün olması en doğru karar olacaktır. Yüksek Mahkeme Başkanı Sayın Narin Şefik’in dediği gibi Meclis iradesi seçim tarihini belirleyendir. Seçim yasakları ve seçim takvimi tarih belirlenmesi ile açıklanacaktır. Seçime girecek siyasi partiler altı ilçeden çıkacak milletvekili sayısı kadar adayı her bir parti bilindiği üzere 50 kişiyi aday göstermek zorundadır. Siyasi partiler seçimlerde kimlerin aday olacağını yapılan müracaatlar arasından seçecek ve meclisteki koltuk sayısına göre adaylarını belirleyecektir. Anayasanın amir hükmüne göre milletvekili olmak için aranılan evsaf “Anayasanın 76’ncı maddesi gereğince “Yirmibeş yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir. En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler. Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları, görevlerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler” şeklindedir. Elbette müracaat edecekler bu hükümleri bilenlerdir. Mevcut milletvekili olanlar kendi partilerinden aday olma gibi bir ayrıcalık yaşayıp yaşamadıkları ise parti tüzüklerinde var olandır. Seçime giderken, çarşaf liste ile KKTC’ne hareketli ve heyecanlı günleri beraberinde getirecektir. Bu arada Ad-hoc komiteden karma oy ile ilgili oy birliği ile bir kararın çıkması beklenmeyendir. Sayın Fuat Oktay 15 Kasım 1983 tarihinde kurulan ve bu yıl 38. Yıldönümü kutlanacak günde Türkiye’nin buradaki gücü olarak törenlere katılacaktır. Kendisine hoşgeldiniz derken geçen yıl Cumhuriyetin. 37. Yılında KKTC olan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ‘nın Maraş açılımı ve etkinliklerde yaptığı konuşmalar da hafızamızda yer edendir. İnandığımız tek şey Türkiye’nin her tür halde iyi günde kötü günde Kıbrıslı Türklerin yanında olacağıdır. Garantör ülke olarak tavrının Kıbrıs meselesinde net olduğudur. 13 Kasım 1983 tarihine gelinceye kadar KKTC’nin kurulması için verilen mücadelede yılları unutulmamıştır.KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN 'Kuruluş' ve 'Bağımsızlık' Bildirgelerini oybirliği ile onaylandığı gün Meclis önünde toplanan halk içinde bende vardım. Liderimiz Rauf Raif Denktaş, Dr Fazıl Küçük ve Sayın Osman Örek’in halkı selamlayışlarını görmenin unutulmazlığını bu gün dahi hatırlayanlarız. Vatan toprağı için şehit olanları rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize müteşekkiriz. Bayramımız kutlu olsun…
Bu haber 2206 defa okunmuştur

:

:

:

: