Tarım S.O.S veriyor

2021 yılının kurak geçmesi , dövizdeki dalgalanmalar ve bunun bir sonucu olarak TL’nin alım gücünün düşmesi , tarım üretiminde ciddi sıkıntıların baş göstermesine neden oldu .

2021 yılının kurak geçmesi , dövizdeki dalgalanmalar ve bunun bir sonucu olarak TL’nin alım gücünün düşmesi , tarım üretiminde ciddi sıkıntıların baş göstermesine neden oldu .
Türkiye’nin en güçlü kuruluşu olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın , konu ile ilgili açıklaması bir S.O.S niteliğindedir .
2021’i tarım açısından irdeleyen ve içinde bulunduğumuz yıl için yaptığı ön görüler . Tarım açısından hiç de umut verici olmadığını ortaya koymaktadır .
2021 ‘in analizi , tarımda beklenen üretimin gerçekleşmediğini . Aksine gerçekleşmek şöyle dursun , üretimde gerilemelerin olduğu rakamlarla da açıklanmaktadır .
2021 yılındaki kuraklık ve dövizdeki dalgalanmalar dolayısı ile TL’nin olumsuz etkilenmesi ve pandemi . Artı piyasadaki tarım girdi fiyatlarının denetlenmemesi sonucu ortaya çıkanlar :
Tarım sektöründeki büyüme 2020 yılında , 5.9 iken . 2021 yılının ayni döneminde 2.9 oranında azaldı .
Kuraklık ve diğer afetlerin getirdiği olumsuzluklar ,hububat ve baklagillerin üretiminde azalmaların meydana geldiğini . % 6.1 oranında azalarak , 126 milyon tondan 118.4 tona gerilediğini .
Tarımsal destekler bir önceki yıla oranla 22 milyar 966 milyon TL den 25 milyar 834 milyona çıkarıldıysa da girdi fiyatlarında % 400’lere varan fahiş artışlarla . Bu oranın çok yetersiz olduğu görülmektedir .
Tarımla uğraşanlar , artan fiyatlar karşısında , geçen yıl atılması gereken gübre miktarının da atılamadığını . Mevcut desteğin çok yetersiz kaldığını . Bunun yükseltilmesinin gerekliliğine de vurgu yaptılar . Yeni yılda yapılan zamların girdi maliyetlerini daha da artıracağını hatırlatan Bayraktar . Bakımın ve sulamanın yeterince yapılamayacağının da vurgusunu yaptı .
Bayraktar esas girdi faaliyetlerini sekteye uğratacak konuları ise somut olarak şöyle dile getirdi .
Önemli bir tarımsal girdi olan gübrede , Aralık itibarı ile son bir yılda .
Amanyum sülfat gübresi % 437 .
Üre gübresi % 403 .
Amanyum nitrat gübresi % 371 .
DAP gübresi % 294 .
20-20-20 % 261 .
Tarım ilaçlarında da % 100’e varan artışlar oldu .
Döviz kurlarında meydana gelen düşüşlerle birlikte , ayni oranda fiyatlarda da düşüşün olmadığına dikkat çekildi .
Tarım girdileri ile uğraşan firmaların ve ticarethanelerin , istikrarsız ortamdan faydalanarak , haksız kazanç elde etmelerinin önüne . Ticaret Bakanlığının denetlemeleri ile adil bir kar marjının sağlanmasının gerekliliğine , vurgu yapıldı .
Üreticinin sırtından haksız gelir elde etmeye çalışmak . Tarımsal üretime vurulacak en büyük darbelerden biri olacaktır .
Genel Başkan , elektrik fiyatlarının çok yüksek olduğundan bahisle , fiyatların düşürülmesini de talep etmiştir .
Sn. Genel Başkan yukarıda tarımla ilgili açıklamasını Türkiye üreticileri için yaptı .
Açıklama ve talepler okunduğu zaman . KKTC’de tarımda mevcut
olan olumsuzluklar göz önüne alındığında . Sn. Genel Başkanın açıklaması KKTC’deki tüm tarım üreticileri için de geçerli .
Çünkü ayni koşulların beş beteri tarımda bizde de aynen yaşanmaktadır .
Birçok sivil toplum örgütü var . Bu sorunların üzerine ciddi olarak eğilmeleri gerekir . Fakat ne halse eğilmek şöyle dursun hepsi de gülle geçsin pozisyonunda .
Siyasi partiler ve adayları her konuda olduğu gibi bu konuda da .
Atmasyon ve kesmesyonla günü gün etmeye çalışmaktadırlar .
Beyler Tarımda tehlike zilleri Ankara’da çalmaya başladı . Bu çemberin içinde KKTC tarımı da var .
Bu görülmüyor mu ?
Yoksa her konuda olduğu gibi bu konuda da kulaklarınız tıkalı .
Bu haber 2567 defa okunmuştur

:

:

:

: