İkili ortaklığın anahtarı Kıbrıs tezi

Yeni hükümet oluşumu ile ilgili resmen değilse bile gayri resmi olarak görüşmelere başlanmış, nerede ise sonuca da varılmış durumda.

Yeni hükümet oluşumu ile ilgili resmen değilse bile gayri resmi olarak görüşmelere başlanmış, nerede ise sonuca da varılmış durumda.
Sn. Sucuoğlu’nun yapmış olduğu gayri resmi görüşmelerde somut değilse bile soyut olarak ortaya bir kalıp çıkmış bulunmaktadır .
Sayısal olarak güçlü olabilecek bir ortaklık hükümeti UBP ve CTP ortaklığı ile sağlanabilir .
Fakat böyle bir ortaklığa ilk önce kapısını gındırıklayan CTP. Dün itibarı ile gındırığı da ortadan kaldırarak tamamı ile kapatmış ve içeriden de sürgülemiştir .
CTP hükümet ortaklığını Kıbrıs sorununa endekslemiş ve UBP ile 2015 ‘te yapmış oldukları hükümet ortaklığında vardıkları Federasyon tezine dayanarak. Yeni ortaklığı Kıbrıs konusunda bulunacak çözüm şeklinin 2015 ‘te varılmış olan anlaşmaya dayandırarak . Kıbrıs sorunu ile ilgili oluşacak yeni ortaklık hükümetinde 2015 ‘te varılan mutabakatın yeni ortaklık hükümetinde de kabul edilmesini şart koşmaktadır . CTP Genel Sekreterinin dün yaptığı açıklama açıkça bunu ortaya koymaktadır .
Sn. Sorakın : 2015 te UBP ile Federal çözüm konusunda ortaklaşmıştık ! Buyursunlar gelsinler . Tabii bu davetin hiçbir şekilde kabul görmeyeceğini başta Sn. Sorakın ve tüm CTP’liler bilmektedirler.
Bu bile bile UBP – CTP olası ortaklık hükümeti için gemilerin yakılması anlamına gelmez mi ?
CTP yönetimi son seçimlerde oylarını ciddi manada artırmış bir siyasi partimizdir . Bunu ülkedeki olumsuzlukları da muhalefetine malzeme yaparak sağlamıştır . Öyle görülmektedir ki önümüzdeki dönemde de bu minvalde muhalefetini sürdüreceğe benziyor .
Ayrıca kendi dışındaki solu da bünyesine katmak için politikalar uygulayacağı beklenmektedir .
Fakat dere her zaman kütük getirir mi ?
Gelelim CTP dışındaki partilerin durumuna :
CTP’nin bu duruşu karşısında . Kıbrıs konusundaki yeni tezi destekleyen ve ayni çizgide olan siyasal partilerimizin kapıları ardına kadar UBP’ne açık .
Sn. Başbakan rakamlarla da olası ortaklarını açıkladı . 30 dedi .
Bu ise , sağda iki partiyi gösteriyor .
DP ve HP .
Büyük bir olasılıkla ortaklık hükümeti bu iki partimiz ile mümkün olacağa benziyor .
Göstergeler bu merkezde .
Sıkıntı, Bakanlıkların dağılımında odaklanmaktadır .
Sızan haberlere göre : DP ve HP‘ne birer Bakanlık verilecek . 8 Bakanlık da büyük ortak alacak .
Turizm ve Çevre Bakanlığı değişmiyor . Çalışma Bakanlığı HP’ne veriliyor .
Sn. Ertuğruloğlu , Bakanlığını korumaya devam edecek .
Bu hesaba göre Sn. Sucuoğlu’nun 7 Bakanlığa atama yapması kalıyor .
7‘ye bir de Meclis Başkanı eklenince UBP milletvekillerinden 8 vekil Mecliste terfi etmiş olacak . 16 vekilin açıkta kalması ve Bakanlık almama sıkıntısı partiyi sarmış durumda .
Bilindiği gibi bizim Anayasamız, Bakanlar Kurulunu 10‘la sınırlandırdı . Başka ülkelerde olduğu gibi bu konuda sınırsız yetki Başbakanlara verilmiş değil .
Sn. Başbakan bu sorunu ve sıkıntıyı nasıl aşacak merak konusu .
Ayrıca başka bir merak konusu ise Başbakanı erken seçimi telaffuz etmesine yönlendiren bu konudaki parti içi sıkıntılar mı ?
Bir erken seçim bu düğümü çözer mi ?
Sn. Başbakan uzun ömürlü ve istikrarlı bir hükümet istiyor . Çıkan aritmetik orta .
Erken seçim de pek bir şeyi değiştirmeyeceğine göre .
Bir dönemi kapatmak için Bakanlıkları rotasyona tabii tutarak . 24 vekili de Bakanlık koltuğuna oturtur ve böylece bu işi halledebilir .
Ne dersiniz ?
Bu haber 2617 defa okunmuştur

:

:

:

: