FIRSAT KAÇICI, DENEY TEHLİKELİ, YARGILAMA ZORDUR!

14 Mart tarihi, her yıl Tıp Bayramı olarak gündemde önemli bir yer tutarken doktorların nice sorunları yoğun bir şekilde bu günlerde,ilgililerce masaya yatırılmakta çareler için, öneriler sunulmaktadır.

14 Mart tarihi, her yıl Tıp Bayramı olarak gündemde önemli bir yer tutarken doktorların nice sorunları yoğun bir şekilde bu günlerde,ilgililerce masaya yatırılmakta çareler için, öneriler sunulmaktadır. * Tıp oldukça uzun süreli bir eğitimdir. Altı yıl tıp fakültesi, artı ihtisas süresi derken, geçen uzun yıllar. Ancak mesleğe gönül verenler için, sürenin önemini yitirdiği bir eğitim süreci. Çocuğunuz Tıp okuyacağım. Doktor olacağım, dediği zaman, ailenin gerek maddi gerekse manevi olarak devreye girdiği, geçen her yılın, bütün ailede heyecanını doruklara taşıyan bir döneme girilmesiyle, evinizin değişmez gündeminde, artık çocuğum doktor olacak konusu birinci sırada yer alır. Bu dönem, aile için uzun ve zorlu bir dönemecin başlangıcıdır. Her aile en iyi yatırımın, çocuğuna, eğitimle yapılacağını bilendir. Buna göre, plan ve programını, bütçesini, ayarlayandır. Onlarda en az okuyan kadar sınav gailes çekendir. Yaşayanlar bilir, yaşadık biliyoruz. Çocukları Tıp Fakültesine girebilen aileler, çocuklarının o beyaz tertemiz önlüğü giydiği anı, mezuniyet törenlerini, ihtisas için çocuklarının imtihan günü girdiği odadan çıkış sevincini uzman doktor olarak ihtisas sahibi oldukları anı hiç unutmazlar, unutamazlar… Bugün günlerden 14 Mart ve Tıp Bayramı. Bende üç doktor annesi ayrıca iki doktor kardeşi ve ayrıca ilk torunu Özel Berova, tıp fakültesi öğrencisi olan bir birey olarak tüm doktorları, onları yetiştiren ailelerini ve aile yakınlarının, bugününü “Tıp Bayramlarını kutluyorum.” * Yemin bir işi yapmak veya yapmamak hususunda ileri sürülen bir iddiayı kuvvetlendirmek için Allah’ın isim veya sıfatlarından birisini şahit tutmak veya kutsal bir değere yemin ifadesiyle sığınmaktır diye tarif ediliyor. Tıp Eğitimi görüp ve sonunda doktor unvanı alan kişinin mezuniyeti sonunda yapılan Hipokrat yemini vardır. Hipokrat yemininin, özgün metni yıllar içinde, değişikliğe uğrasa da özünden bir şey kaybetmemiştir. Bu gün için de Türkiye’de Tıp Fakültelerinin mezuniyet törenlerinde kullanılan en yaygın yemin metini şöyledir. ”Tıp fakültesinden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye kullanmayacağıma, hayatımı insanlık hizmetlerine adayacağıma, insan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime ve bilgilerimi insanlık aleyhinde kullanmayacağıma, mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma, hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı göstereceğime din, milliyet, cinsiyet, ırk ve parti farklarının görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime, mesleğimi dürüstlük ve onurla yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.” diye ant okuyan doktorlarımıza güvenimiz tamdır. * Ve Hipokrat’ın bir deyişinin ne kadar anlamlı bir öğüt niteliğinde olduğunu günün önemine binayen sizlerle paylaşıyorum. ‘Hayat kısadır, sanat uzundur, fırsat kaçıcıdır, deney tehlikelidir, yargılama zordur. Hekim yalnız kendisi için değil fakat aynı zamanda hasta, hastaya bakanlar ve onun içinde bulunduğu dış koşullar için de uygun olanı yapmalıdır…’ Sonuç olarak 14 Mart Tıp Bayramıdır. * Kutlayacağımız diğer günler de vardır. Örneğin; 10 Mayıs Psikologlar günü, 12 Mayıs Hemşireler günü. 16 Nisan Biyologlar günü, 28 Nisan Laborantlar günü, Nisan ayının son Cumartesi Veteriner Hekimler günü, 22 Kasım Diş Hekimleri günü, 22 Aralık Paramedikal günü olarak bilinenlerdir… * Bu gün günlerden 14 Mart ve Tıp Fakültesi mezunu olan bütün doktorlarımızın bu günü kutlu olsun.

Bu haber 2792 defa okunmuştur

:

:

:

: