YAŞLILIK VE YAŞLANMA

Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın muhterem eşi Sibel Tatar’ın sosyal medya paylaşımı bu haftaya uygun çok önemli mesajı içeriği ile kamu oyu gündemine taşımıştır.

Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın muhterem eşi Sibel Tatar’ın sosyal medya paylaşımı bu haftaya uygun çok önemli mesajı içeriği ile kamu oyu gündemine taşımıştır. “Yaşlılık insan yaşamının en önemli evrelerinden biridir.Her yaşlının bu evreyi insan haklarına yaraşır bir şekilde yaşaması hakkı vardır. Ülkemizin bu alandaki en büyük sorunlarının başında Bakımevleri ile ilgili yasal mevzuatın olmayışı gelmektedir. Bu amaçla önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı öncülüğunde ilgili kurumların katılımı ile bir Çalışma Gurubu oluşturulacaktır. Eylül ayı içerisinde de yine Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ilgili devlet kurumları olan Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, Sivil Örgütlerin katılımı ile ' yaşlılık ve yaşlanma' konularının ele alınacağı' Yaşlı Hakları Çalıştayı' düzenlenmesi ile ilgili çalışmaları başlattık.” * Kanaatimiz bu konuda kurulan her cümle içindeki hassasiyetler gündemdeki yerini alacak ve ilgili mercilerde gerekli kararlar üretilecektir. Bu aşamada Atatürk ‘ün bir sözünü de paylaşmak isterim. “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emekliliklerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur!” Demek ki insanların istikbalinde ve takdiri ilahi,geçireceği yaşam süresinin son günlerinin önemini ve devletin yaşlılarını sahiplenmesini gerekliliği vurgulanmaktadır. * Yaşlı insan kimdir kaç yaşında yaşlılık başlar tüm bu konuların bilimsel yönden bir çok makalelerde yer aldığını okuyoruz,biliyoruz. Ülkemizde emeklilik yaşı olan 60 yaş ile bu sürecin başladığı genellikle düşünülendir. “İnsan doğar,yaşar ve ölür “ cümlesi aralıklarında geçen bir ömürün her günü bir sayfa olsa kim bilir her insanın hayatında verdiği yaşam mücadelesi kaç cilt kitaba konu olurdu. Son okuduğum verilere göre Dünya Sağlık Örgütü Yeni Yaş Dilimlerini Açıkladı Yaşlı nüfusunun artması ile ömür süresinin uzamasına yönelik araştırmalara paralel olarak Dünya Sağlık Örgütü de yaş dilimlerini yeniledi diye yazıyor… 0-17 yaş arası: ERGEN 18-65 yaş arası :GENÇ 66-79 yaş arası :ORTA YAŞ 80-99 yaş arası :YAŞLI * Her yıl 19-24 Mart tarihleri arasında yaşlılar haftası etkinlikleri ülkemizde de yapılmaktadır. 60 Yaşı. sınır alıp,ben yaşlandım, elimi eteğimi çekip bir köşede oturayım diyen ve dünya nüfusu içerisinde sayısı azımsanmayacak yaşlı nüfus gün geçtikçe azalmakta başka bir deyimle yaşlı nüfus dünyada artmaktadır, nedeni ise insanımızın kendini ilerleyen yaşına göre motive etmesidir. Belirli bir yaştan sonra insanlarımız sağlıklarının müsait olması halinde yaşam tarzına dikkat etmekte kendine iyi bakmaktadır. Yaş ilerleyebilir. ancak insan ruhunu zenginleştirecek meşgaleyi bulursa kendini hep iyi hisseden olur. Okumak, yazmak, gezilere katılmak, ülke gündemini görsel ve yazılı basından takip etmek, dostluklar, sevinçte ve tasada beraberlik insan hayatının vazgeçilmezleri olduğu ve vakitin en bol olduğu zamandır yaşlılık. Ekonomik özgürlüğü olmayanların mali güçsüzlüğü, yaşlanmayı tetikleyici unsurlardır. Yaşlılığı önleyici olarak belki bir aşı yoktur ama en iyi ilaç insanın kendine yaptığı yatırımla zinde kalabilmeyi başarabilmek azmi her insanda var olmalıdır. Kadın olsun, erkek olsun her yaşın ayrı bir havası ayrı bir güzelliği vardır. * Sonuçta yaşlılarımızın yalnızlığı,bakımı ve sağlığı söz konusu olunca devletin bu konuda ayrı projeler üreterek yaşlıların tercihlerini kullanacakları kendi hayatlarına yeniden şekil verebilecekleri modern tesislerin yaptırılması, yaşlı kesime sahip çıkılması açısından zaruridir. Ve yaşlılar haftası ancak bu şekilde bir anlam kazanabilecektir. Bu yöndeki çalışmaları başlattığı için Sayın Sibel Tatar’a teşekkürlerimiz vardır…

Bu haber 3231 defa okunmuştur

:

:

:

: