OLMAZLARSA OLMAZ BEYHUDE GAYRET

Büyük devlet ve büyük ulusları , büyük ve güçlü kılanın , güçlü ekonomilerle mümkün olduğunu . Hem ders kitaplarında , hem de tarih sayfalarında yazmaktadır .

Büyük devlet ve büyük ulusları , büyük ve güçlü kılanın , güçlü ekonomilerle mümkün olduğunu . Hem ders kitaplarında , hem de tarih sayfalarında yazmaktadır .
Güçlü ekonomilerin önemi , dünyanın geldiği bu kötü aşamada , kendini daha çok göstermektedir .
Devletleri güçlü kılan salt , ekonomileri mi ?
Buna evet demek mümkün değil !
Devletleri hem içeride , hem de dışarıda üstün kılan . O ülkelerdeki adil denetim sistemlerinin varlığı ile mümkün olmaktadır .
Bu olmadığı takdirde , en güçlü ekonomilere sahip olan ülkelerin sonları , hep hüsranla bitmiş ve tarihin sayfalarından silinip gitmişlerdir .
Modern devlette denetim , vazgeçilmez unsurların en önemlisidir .
Dünyadaki güçlü ülkelere baktığımızda , ki bu kapitalist sistemi de içermektedir. Denetim mekanizmalarının çarkları hiç aksamadan rutin bir şekilde dönmekte ve ülke insanına hem güven , hem de moral motivasyon vermektedir .
Ülkeleri içte ve dışta ayakta tutan , bireyler arasında yaşamı uyumlu hale getiren , denetim mekanizmalarının , umulmadık çok büyük yararları vardır .
Bir ülkede olmazsa olmaz , dört denetim mekanizmasının , muhakkak oluşturulması . Nerede ise , hayati önem kadar elzemdir .
Bunlar sırası ile :
İdari Denetim .
Mali Denetim .
Hukuki Denetim .
Askeri Denetim .
Modern devlette bu denetim mekanizması , devletin işleyişini denetlemekle yetkilidir .
Bakanlıklardan tutun da en küçük devlet dairelerini , en ücra noktaya kadar denetleyen , bir örümcek ağı gibidir .
Günümüzde yurttaşlar , birçok devlet dairesinin çalışmasından memnun olmadıklarını hep dile getiriyorlar . Birçok vatandaş , devlet dairesine zorunluluk olmadıktan sonra gitmek istemiyor .
Bu olumsuzluklara karşın , çare , kamu reformu olarak karşımıza çıkmaktadır .
Halbuki , idareyi denetleyecek , mevcut mekanizmalar vardır .
Maalesef çalışmamakta veya çalıştırılmamaktadır .
Mali Denetime gelince .
Ülkeleri, mali ve ekonomik yönden ayakta tutan , çok önemli bir denetim şeklidir .
Bizde , Sayıştay olmak üzere , birçok kurumda da kendine özgü denetim mekanizmaları var .
Ülkemizde en fazla şikayet konusu olan bu denetim çarkının , gerektiği gibi dönmemesi veya döndürülmemesi üzerine .
Üçüncü vazgeçilmez Hukuki Denetimi , büyük olanaksızlıklara rağmen Mahkemeler , yapmaya çalışıyor .
Askeri Denetime gelince :
Bu dört denetim mekanizması içinde kendine has olarak yapılan bir denetim şeklidir .
Tüm dünyada ve bizde , rutin olarak veya olağanüstü yapılan denetimdir .
Bu , ulusların dünyada varlık nedenlerinden biri olarak nitelendirilmekte . Aksatılmadan ve hız kesmeden döndürülmektedir .
Bu , bizde de uygulanmakta .
Buna bağlı olarak , karada , havada ve denizde , askeri tatbikatlar yapılmaktadır .
Ülkemizde , diğer üç denetim sistemi , ne acıdır ki gerekli performansı göstermemekte ve halka güven vermemektedir .
Bunları yaşayarak görüyoruz .
Birçok kurumun iflası da bunu ispatlamaktadır .
Dört mekanizma ile ilgili mevzuatlarda , kurallar mevcut . Yine de beklenen sonuç alınamıyor .
Neden mi ?
Nedeni !
Bağımsız ve Özerk değiller .
Kilidin anahtarı bu .


Bu haber 2552 defa okunmuştur

:

:

:

: