ÜLKEDEKİ ELEKTRİKSİZLİK

Ülke bir haftadan beri azar azar sonra da uzun zaman dilimlerinde elektriksiz kalmakta ve bu da haklı olarak vatandaşın tepki ve eleştirisine neden olmaktadır.

Ülke bir haftadan beri azar azar sonra da uzun zaman dilimlerinde elektriksiz kalmakta ve bu da haklı olarak vatandaşın tepki ve eleştirisine neden olmaktadır.
Elektrik medeni alemin ve çağdaş yaşamın vazgeçemeyeceği ihtiyaç ve kullanım maddelerinden biridir .
Medeniyettir .
Çağdaşlıktır .
Açıklandığına göre .
Tedarikten sorumlu firma sözleşme hükümlerini yerine getirmeyerek bu istenmeyen durumun meydana gelmesine neden olduğu yollu açıklamalar belki çok ciddi mazeret olabilir .
Fakat gerçeği de ortadan kaldırmaz .
KKTC karanlıklar ülkesi haline getirilmiş .
Bu durum bütün sektörleri etkilemiş durumda .
Tarımdan tutun , Sanayi , Esnaf AVM’ler super marketler ve su motorlarını , kısacası tüm sektörleri olumsuz etkilemiş, nerede ise hayat felç haline gelmiştir .
İddialar doğru ise , elektrik kesintilerinden meydana gelen zarar ziyan , ilgili firmaya rücu edilebilir .
Sadece ikamet ettiğim Güzelyurt’ta çok sayıda elektrikli ev aletlerinin , akımın gel gitlerinden dolayı işlev yapamaz duruma geldiğini ve yurttaşların kuruma başvurdukları haberlerini aldım .
Bu yurttaşların zarar ziyanını , kurum , başvurularla ilgili firmadan talep edebilir .
Ayrıca kurumun kendine özgü zararı da varsa bunu da yargı kanalı ile talep edebilir .
Elektrik sorunu , bu gün başlamış değil .
Yılların getirmiş olduğu bir sorun .
Yenilenebilirlik kelimesi hep telafuz ediliyor .
Fakat hep lafta kalıyor .
Uygulama , icraata maalesef bir türlü geçemiyor .
Kurumun büyük miktarlarda borcu olması da , şunu göstermektedir ;
Kurum hiçbir vakit .
Ne idari .
Ne de mali denetimden ciddi olarak geçmemiş veya geçirilememiş .
Bunun yapılmaması veya yapılmasının engellenmesi , işi bu kerteye getirmiş ve kurum borç batağına itilmiştir .
Kurum diyoruz amma gerçek bir kurumlaşma bu yapının içinde var mı ?
Bu yazıyı yazarken elektrikler gitmişti .
Kurumun yüzdürülebilmesi için .
Kısa .
Orta ve Uzun edimli planlar , projeler yapılmalıdır .
Birinin eli , düğmeye basmalıdır .
Bunun başka yolu yordamı olamaz .
Elektrik akımına muhtaç olan hastalar , perişanları oynamakta . Onlarla birlikte ayni oyunun içinde akrabaları da ister istemez oyuncu durumunda ne yapacaklarını bilememenin sıkıntısı ve çaresizliği içindeler .
İdare , yurttaşın insan haysiyetine yaraşır bir yaşam tarzını sağlamak zorunda .
Bu onun en önemli vatandaşa olan görev ve sorumluluklarının başında gelmektedir .
Hukuk mektebinde okurken .
Derslerimizden biri de , İdare Hukuku idi .
Hocamız da , rahmetli Coşkun Üçok’tu . Hani letter Bomp la öldürülen Bahriye Üçok vardı ya . Onun kocası .
İyi idareden bahsederken hep şöyle diyordu .
“ İyi idare yurttaşların şikayetçi olmadığı idarelerdir .”
Elektriksizlik iyi idareyi , iyi idare de rahmetli Üçok Hocamızı yad etmemizi sağladı .
Bilmem meramımı anlatabildim mi ?
Anlatabildimse ne ala .
Bu haber 2605 defa okunmuştur

:

:

:

: