TEK PARMAK İKİ DARBE

Amerika’nın , dünyadaki çıkarlarını korumak ve geliştirmek için yapamayacağı hiçbir şey yok .

Amerika’nın , dünyadaki çıkarlarını korumak ve geliştirmek için yapamayacağı hiçbir şey yok .
Hükümetleri devirip , kendi dümen suyunda giden hükümetler oluşturur . Yıprandıktan sonra da limon posası gibi çöpe atarak , kendine çalışacak işbirlikçi hükümetleri başa getirir .
Dünya bunun örnekleri ile dolu .
Bu örneklerin beşiği de enerjinin yoğun olduğu Orta Doğu ülkeleridir .
Yakın geçmişte , bunları yaşayarak gördük .
Amerika bunları yaparken , en büyük destekçisi ve gücü , cehalet olup , her zaman onu kullanmasını çok iyi bilmiştir .
Darbeler , ayni ittifak içinde olan ülkelere de yapılmış ve darbeci hükümetlerle çıkarlarını korumayı bilmiştir .
Genellikle NATO ittifakı içerisinde yapılan darbeler , iki komşuya sırası ile yapılmış ve ülke içerisinde halkın çok acılar çekmeleri sağlanmıştır .
Bir gün sonra , 15 Temmuz .
15 Temmuz , belleklerden silinemeyecek bir tarihtir .
Bu tarihte , unutulmaması gerekecek iki büyük Amerika patentli darbe yapıldı:
1967 ‘de albaylara Yunanistan’da darbe yaptırıp , albaylar cunta idaresini oluşturdu .
Türkiye’de ise Jhonson mektubu ile başlayan Amerika alehtarlığı ve buna paralel olarak gelişen tam bağımsız Türkiye gençlik hareketleri ile başlayan hareket . Siyasal partileri de etkilemiş ve politikalarında bu yönde değişikliklere gidilmesi karşısında Amerika , 71 yılında . Askerlerin hükümete karşı muhtıra vermesini sağlayarak , Demirel Hükümetini alaşağı etmişlerdi .
Ecevit’in başkanlığındaki yeni CHP‘ de milli çıkarlara sahip çıkma politikası ile işe başlayıp iktidara gelince . Amerika’yı kuşkular sarmış ve Türkiye Hükümetini ve Ecevit’i cezalandırma politikası izleyerek . 15 Temmuz 1974 ‘te albaylar cuntasına , adada sözde Makarios’a karşı darbe yaptırıp , Enosis kapısını Yunanistan’a açmıştı .
Ecevit’in olası bir müdahale karşısında başarısız kılınacağı hesaplanmış . Hem siyasi , hem de özel hayatının biteceği kurgusu yapılmıştı .
Bilindiği gibi , hesap Bağdat’tan dönmüş .
Siyasi hayatı ile özel hayatı sona eren albaylar cuntası olmuştu .
Ayni senaryo , Türkiye’de AKP iktidarına karşı , ayni tarihte , seneler farklı olarak tekrar uygulanmak istendi . Fakat halkın direnci ile karşı karşıya kalarak , darbe teşebbüs halinde iken , hareket akamete uğratılmıştı .
Ne olmuştu da .
Amerika bu darbe teşebbüsünde bulunmuştu ?
Nedeni , Türkiye’deki hükümet . Amerika’nın , AB’nin , top yekun batının ne melem mahluklar olduğunu bellemiş ve milli çıkarlarını korumanın politikalarını uygulayarak yola koyulmuştu .
Bu yol , bilhassa ABD’nin işine gelmemiş ve yolu çıkmaz yola döndürmek için 15 Temmuz’da düğmeye basmıştı .
Fakat .
Karşısında ilk kez Türk Ulusunu buldu .
68 kuşak gençliğinin ekmiş olduğu tohumlar , 48 yıl sonra yeşermiş ve Türk Halkı Amerika’ya dur demesini bilmiştir .
Amerika , 67 ‘deki senaryoyu , yeniden eklemeler yaparak , tekrar sahneye koymuştur .
Şimdilerde , Yunanistan’da darbe yapmayıp , darbenin bizzahiti kendisi olmuş olup . Yunanistan’ı ABD’nin bir eyaleti haline dönüştürmüştür .
Yunanistan’a , 74’teki senaryoyu tekrarlattır mı ? Bilemiyorum .
Bildiğim , sonucun ayni olacağıdır .
Mico , ne 100 yıl öncesi Koca Tepe’den .
Ne de , 74 ‘ten Beşparmaklardan ders çıkarmamıştır .
Geçmiştekiler de bu ağababalarına güvenmiş . Fakat Ukrayna gibi yarı yolda bırakılmışlardı .
15 Temmuz tarihinde , seneler farklı olarak iki darbe ve düğmeye basan tek parmak var .
Her iki tarih de iyi irdelenmeli , dersler çıkarılmalıdır .
64’ le başlayan , 74’ le devam eden . 2016 ile Türk Halkı tarafından Amerikan emperyalizmine dur denen süreçlerin geldiği nokta :
68 kuşağının , birçok bedel ödeyerek getirdiği noktadır .
O kuşağa , bin selam ..
Bu haber 2583 defa okunmuştur

:

:

:

: