1 Ağustos toplumsal direniş bayramının önemi çok yüksek

Osmanlı imparatorluğu’nun Kıbrıs adasını fethettiği tarih doğu Akdeniz de yeni bir tarihin başlangıcı olmuştu 1571 yılında.

Osmanlı imparatorluğu’nun Kıbrıs adasını fethettiği tarih doğu Akdeniz de yeni bir tarihin başlangıcı olmuştu 1571 yılında. Kıbrıs Venediklilerin elinde ve bizim atalarımız bu adayı Venediklilerden almış ve adaya kök salmışlardır. Osmanlı padişahları Kıbrıs da çok toprak satın almış ve Vakıflar kurmuşlardır ki bu güne kadar gelmiştir.
İngiliz dönemi ada da 1878 de başlar ve 1960 lara Kıbrıs Cumhuriyetinin ilanına kadar devam eder. 1960 öncesi Kıbrıs Türk halkı saldırgan faşist Rumlara karşı örgütlenmeye başlar ve Kıbrıs’ın farklı bölgelerinde bireysen örgütler kurulur. Başta gelenler KARA ÇETE, VOLKAN ve en son olarak 1 Ağustos 1958 Türkiye’nin de desteği ile TMT kurulmuştur.
Kurucu cumhurbaşkanı RAUF RAİF DENKTAŞ silah arkadaşları ile bu örgütü büyük bir gizlilik ve disiplin içerisin de kurmuş ve toplumsal direniş için örgütlemiştir. DENKTAŞ’IN bizzat bana da söylemiş olduğu bir söz vardır” Kıbrıs Türk mücadele tarihinde üç köyün önemi çok büyüktür, ERENKÖY, YEŞİLIRMAK VE AKINCILAR” Türkiye’den adaya çıkarılan silahlar önce ERENKÖY çıkmış oradan YEŞİLIRMAK ve en son AKINCILAR’A ulaşmış ve dağıtılmıştır.
Bu varoluş mücadelesi kolay olmamıştır üstelik büyük imkansızlıklar içerisin de. Türk askeri ada da olmadığı o dönemde Kıbrıs Türk halkı başta Anavatanı TÜRKİYE’YE güvenerek özgürlüğü için bu direnişi gerçekleştirmiştir. Bu bir varoluş mücadelesi olmuştur.
Kıbrıs Türk halkının bu varoluş mücadelesini başlatma ihtiyacı faşıst EOKA mensubu rumlar olmuştur. Bu EOKA mensuplarının Ada üzerindeki talepleri ve Kıbrıs Türk halkını yok etmek istemeleri neticesinde bizim büyüklerimiz haklı mücadelesini başlatmış ve sonuca ulaşmıştır. Bu mücadele Kıbrıs adası üzerinde ki Türklük mücadelesidir. Kim nasıl isterse düşünebilir ki bu zamanlarda çok farklı düşünceleri görmekteyiz.
Tarih yaşandığı gibi yazılır, kimse tarihi canının istediği gibi yazamaz çünkü doğru olmaz. OSMANLI Kıbrıs’a çıktığı zaman Ortodoks Kıbrıs’lı Rumları Venediklilerin katliamlarından da kurtarmış oldu. Rumlar bu gerçeği unutturmak için tarihi hep yanlış ve yanlı anlatmışlar ve hala daha anlatıyorlar. Onlar bu ada da var olmalarını OSMANLIYA borçludurlar.
Toplumsal direniş bayramımızı kutlarken bu uğurda tüm ŞEHİTLERİMİZ’İN aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum.
Bu haber 6605 defa okunmuştur

:

:

:

: