HAK ARAMA

Hak arama , modern demokrasilerin veya çağdaş demokrasilerin vazgeçilmezidir . Buna , hak arama hakkı da denilebilir .

Hak arama , modern demokrasilerin veya çağdaş demokrasilerin vazgeçilmezidir .
Buna , hak arama hakkı da denilebilir .
Hukuk devletlerinde , bu da , diğer hak aramaları gibi hukuk kurallarına bağlanmıştır .
Bir çok Anayasa , bunu teminat altına almıştır .
Bu kurallar , hem Anayasalarca , hem de o Anayasalara dayanarak çıkarılan kurallarla belirlenmiştir .
Bunun en tepkisel eylemi , ki bizim Anayasamızda da var .
Toplantı ve gösteri yürüyüşleridir .
O hallerin dışında , izin almadan toplantı ve gösteri yürüyüşleri bizim ülkemizde de yapılmaktadır .
Modern Demokrasiler hukuk kuralları manzumesinden neşet etmektedir .
Hak arama hakkı da , bu kurallara tabi olarak kullanılmalıdır .
Hak arama , başkalarının haklarına zarar veren eylemler olarak da nitelendirilemez .
Hele hele , hak arama adı altında , devlet malına zarar vermeyi , bir hak olarak görmek ve bu fiili işlemek . Ne çağdaş demokrasi ile ne de hukuk devleti kuralları ile bağdaşmaz .
Bu tür eylemler , hukuk kurallarını bertaraf ederek ortaya konan fiillerdir .
Hak arama adı altında , ülkeyi kaosa sürüklemek niyet ve düşüncesi ile hareket ediliyorsa . Dünyanın birçok yerinde bu yaşanmış ve görülmüştür ki , kaosun okkası bunu yaratanların başında patlamış ve onları bin pişman etmiştir .
Ülkedeki bazı olaylar , bu yazıyı yazmamı gerekli kılmıştır .
Kaos , kendini yaratanları da affetmez ve silip götürür .
Hukuk devleti kurallarına uymak , herkesin görevi ve sorumluluğudur .
Anarşi ve O hal , hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaz .
Bunu bir çok ülkede yaşayıp , gördük .
Modern Demokrasiler de , bu zemin üzerine oturmaktadır .
Türkiye’de yapılan üç darbeden sonra gelen yönetimlerin , neler yaptıklarını yaşayan biri olarak . Hukuk devletinden şaşmamak gerekliliği üzerinde her zaman duruyorum .
Çağdaş Demokrasilerin oturduğu zemin . Bu zemindir .
Öğretmenlerimiz bir veya birkaç da olabilir . Yasa tasarısının meclise sevkini önlemek için eylemler yapıyorlar . Toplantı ve gösteri yürüyüşü , Anayasal bir hak . Grev de Anayasal bir hak .
Fakat bu eylemler yapılırken , başkasının hakkına tecavüz etmek . Devlet malına zarar vermek . Hakkın boyutunu aşar ve hukuk kuralları ile çelişir . Eylem , suça dönüşür .
Kuralların , herkese eşit uygulanacağı . Anayasa hükmüdür .
Bazı öğretmenler , eylemlerinin , suç unsuru olduğu iddiası ile polis tarafından ifade vermeye çağrılmışlardır . İlgili sendikalar ve destek veren sendikalar , buna karşı çıkmışlardır .
Buna karşı çıkarken ve ifadeden imtinayı savunurken . İfadeye çağrılan öğretmenlere , zarar verdiklerini hiç düşünmüyorlar mı ?
İfade vermemek . Suçu üstlenmek anlamına gelmez mi ?
Bu hukukta bir karinedir .
İfadeye çağrılmak , suçluluğu ortaya koymuyor .
Suçluyu ve suçsuzu ortaya koyacak olan , halk indinde en güvenilir olarak , bağımsız mahkemelerimizdir .
Hak arama eylemi ile haklı iken haksızlığa düşülmemeli ve halkın tepkisine neden olunmamalıdır .
Gelinen nokta maalesef bu .
Hak aramanın bir yolu da Meclistir .
Ana muhalefet , bu işi güzelce yapmaktadır .
Tabii iş o safhaya gelmiş değilse de , önceden önlemini ve tedbirini almak gerek .
Kaos , anarşi ve bunların sonucu gelen rejimler . Hiç kimseye ideolojisi ne olursa olsun , yarar sağlamamıştır .
Varsa da , yoksa da Demokratik Hukuk Devleti ve onun koyduğu hukuk kurallarıdır .
Bu , böyle biline .

Bu haber 2524 defa okunmuştur

:

:

:

: