HAYAL GERÇEK Mİ OLUYOR

Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra , gözleri hep Orta Asya’daki Türk devletlerinin üzerinde idi .

Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra , gözleri hep Orta Asya’daki Türk devletlerinin üzerinde idi .
Balkan ve Sadabat Paktları gibi , Türk Devletleri ile de Türk Birliğini kurmayı hep düşünmüş ve bunun için de , ilerde bu devletlerin bağımsızlıklarına kavuşmalarından sonra kurulacak ilişkilerin alt yapısını oluşturmaya başlamıştı .
Bunun için de Türk Dil ve Türk Tarih Kurumlarını oluşturmuştu .
Türk dili üzerinde büyük bir araştırmaya girişmiş ve Türkçeyi hakim kılmak için hep uğraş vermişti .
Bunun için de ilk kez Türk alfabesini oluşturup , milli bir çizgi izleyerek , Türk dilini zenginleştirmeyi hep hedef olarak kendisine seçmişti .
Atatürk , Ulus devletlerinin dışında oluşturulan devlet şekillerinin , uzun ömürlü olmayacaklarını . Bunun tarih sayfalarında defalarca okuduğunu ve kurduğu Cumhuriyeti , bu nedenle ulus devlet olarak oluşturmuştu .
Dil , bağlı olduğu ulusun gollası niteliğindedir . Yapıştırıcısıdır .
Atatürk sağlığında bunun meyvelerini yiyemedi .
Fakat tohumlarını attı .
Bu tohumlar çağımızda yeşerdi ve olgunlaşmaya doğru gitmektedir .
Dünyada Türkçe konuşan Türk Devletleri bir araya gelerek , yakın geçmişte örgütlenerek , Türk Devletleri Teşkilatını kurdular .
Şimdi bu teşkilata üye olan ülkeler , ortak bir Türk Alfabesinin oluşturulması için faaliyete geçtiler .
Bunun için yakın bir geçmişte Bursa’da yapılan , Ortak Alfabe Çalıştayında ortak alfabe komisyonu kurulması kararı da alınmıştı .
Komisyonun ilk toplantısı Kırgızistan’ın Başkentinde yapılacak .
Türk Devletleri Teşkilatına üye olan ülke sayısı . 5 üye ülke , 2 de gözlemci ülke bulunmaktadır .
Bu 7 ülke ortak dil konusunda , ortak bir alfabeyi oluşturma yoluna gider ve bundan sonuç alınırsa . Bu ülkeler arasında tek bir alfabenin konuşma ve yazı dilinde ortak bir bütünselliği yakalayabilirse , Türk dünyası dilde bütünleşmiş olacak .
Varın gerisini siz düşünün .

Bu haber 1009 defa okunmuştur

:

:

:

: