KUTLU MUTLU OLSUN NİCE 99. YILLARA

Efendim .

Efendim .
Yarın , Anavatanımızın Cumhuriyetinin kuruluşunun 99‘uncu yıldönümü .
29 Ekim 1923 tarihinde , TBMM oy birliği ile Türkiye’de yeni rejimin demokrasi rejimi olarak , Cumhuriyet sistemi olduğunu , dünyaya ilan ettiği gündür .
29 Ekim 1923’e kolay gelinmedi .
Çanakkale Zaferine rağmen , Birinci Dünya savaşından galip çıkan İtilaf Devletleri . İstanbul’u işgal etmiş ve çok ağır koşullarda Osmanlı Hükümetine barış anlaşmasını imzalatmıştı .
Anlaşma , Midilli Adasının Mondros kentinde imzalanmıştı .
Ateşkes anlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu resmen ortadan kaldırılıyordu .
Ateşkes anlaşmasından sonra , detayları içeren Sevr paçavrasını da İstanbul Hükümetine imzalatarak . Son Türk yurdu olan Anadolu’nun işgaline zemin hazırlamış oldular .
Sevr’le birlikte , Türk yurdunun idaresi işgal kuvvetlerinin eline geçerek , ülkede işgal kuralları uygulanmaya başlanmıştı .
Milli ordu dağıtılmış , silah ve araç gereçler , depolara kaldırılarak , itilaf devletlerinin denetimine verilmişti .
Ülkedeki Hristiyan azınlıklar , çoğunluk addedilerek , Müslüman ve Türk nüfusa karşı katliamlara girişmişlerdi .
Ülke Sevr’e göre batılılar tarafından bölüşülmüş ve işgal edilmekte idi .
Padişah saltanatını devam ettirmek için , cılız da olsa ülkede karşı çıkanlara sindirme politikası uygulamaya başlayarak . Devlet otoritesini ve baskısını , işgal güçlerinin yardımı ile Türk Ulusunun üzerinde hissettirmeye başlamıştı .
Ülke tam bir teslimiyete sürüklenmiş , insanlarda gelecek endişesi başlamıştı .
Selanik’te okul sıralarından itibaren ülkenin gidişatını izleyen Mustafa Kemal ve güvendiği arkadaşları , bu son durum karşısında , hem saltanata isyan etmek . Hem de İşgal güçlerine karşı , yurdu işgalden kurtarmanın çaresini İstanbul’da düşünmeye başladılar .
Yurdun kurtuluşu için İstanbul’da kalarak mücadele etmenin bir yararının olmadığına kanaat getiren Mustafa Kemal . Güvendiği arkadaşlarına , fikrini açıp onların da desteğini alarak , Anadolu’ya geçmek için çare aradı ve fırsat kolladı . İşte bu aşamada , İstanbul Hükümetini işgal karşısında dinlemeyen ve çareler arayan ulusalcıları sindirme görevini , 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilen Mustafa Kemal’e vererek Anadolu’ya tayini çıkarıldı .
Bu görev Mustafa Kemal için biçilmiş kaftandı .
19 Mayıs 1919 ‘da Mustafa Kemal , çok az sayıda kader arkadaşı ile birlikte Samsuna çıktı .
Samsun’dan Havza’ya geçerek , durum değerlendirmesi yaptı . Derhal işgale karşı , Havza’da ilk milli direniş teşkilatını kurarak . İhtilali başlattığını hem İstanbul’a , hem de dünyaya duyurdu .
Amasya , Erzurum ve Sivas Kongreleri ile Türk Ulusunu yanında bularak , Anadolu’nun işgalden kurtuluş çalışmalarına başladı .
TBMM’ni açarak , TBMM Hükümetini oluşturdu .
Mustafa Kemal’in , Samsun’a çıktığı tarihten iki gün sonra . Yunanlılar İzmir’i işgal ederek katliama başladılar .
Yunanın İzmir’i İşgali , mücadeleyi daha da tetikledi .
Üç yıl gibi kısa bir dönemde , TBMM Hükümetinin bütün kurumlarını oluşturarak . Türk Ordusunu da savaşa hazır hale getirerek . 26 Ağustos’ta genel saldırıya geçti .
Altı ayda aşılamayan Yunan tahkimatını , üç günde “hallaç pamuğu” gibi dağıttı .
9 Eylül’de İzmir kurtarıldı .
Büyük zaferden bir yıl sonra da 29 Ekim’de Cumhuriyet ilan edildi .
Büyük Zafer ve Cumhuriyetin kurulması . Bu iki olay , Kıbrıs Türklerini illiyet bağı olarak ne kadar ilgilendirir ?
Biz yani Kıbrıs Türkleri bu bağın kopmaz parçalarıyız .
Bizim varlık nedenimiz . Büyük Zafer ve oluşan Cumhuriyettir .
99’uncu yıl , kutlu ve mutlu olsun . Nice 99’uncu yıllara . Allah nasip etsin .
Yüce Atatürk , silah arkadaşları ve şehitlerimize . Rahmetler . Saygılar sunuyorum . Işıklarının daim olmasını diliyorum .
Bu haber 1172 defa okunmuştur

:

:

:

: