TERÖR HAREKETİNİ CANLI TUTMAK

Güney ve Yunanistan’ın havası ayni , değişmemiştir .

Güney ve Yunanistan’ın havası ayni , değişmemiştir .
Sadece , değişen zamanın getirdikleri olmuştur .
Güney , Enosis ve EOKA terör örgütünü yeni nesillerinde yaşatmak için , terörist başı Grivas’a bir dizi icraat kararı aldı .
Grivas , kaçak yollardan , Adaya Baf’ın Loraga köyünde sahile çıkmış ve oradaki mağarada bir müddet kaldıktan sonra , üstlenmiş olduğu terör görevini yerine getirmek için faaliyete geçmişti .
1 Nisan 1955 ‘te resmen EOKA terör örgütünü faaliyete geçirerek , örgütü ilan etmişti .
Amaç , Adanın Yunanistan’a bağlanması idi .
Yunanistan’dan her türlü askeri desteği alan terörist başı .
İlk önce İngiliz sömürge idaresini hedef almış . Fakat , Enosis’e giden yolda en büyük engel olarak gördüğü Kıbrıs Türklerini de ölüm listesine almıştı .
Çünkü , nasılsa İngiliz bir gün bu adadan çıkacak hesabı yapılarak , esas hedef Kıbrıs Türkleri olmuştu .
Kıbrıs Türk Halkı örgütsüz ve sahipsiz bir durumda ne yapacağı konusunda hesaplar yapıyor , ayrı ayrı bölgelerde yerel direniş örgütleri kuruluyordu .
Fakat bunlar gayet yetersiz kalıyor , Kıbrıs Türkleri EOKA terör örgütünün kurbanı olmaya devam ediyordu .
Bunun böyle gidemeyeceğini saptayan o zamanın Türk ileri gelenleri . Türkiye Hükümeti ile yapılan sıkı istişareler sonucunda .
1 Ağustos 1958 ‘de EOKA terör örgütüne karşı silahlı örgüt olarak Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu .
TMT tamamı ile nefsi müdafaa esası üzerine kurulan ve Kıbrıs Türklerinin can, namus ve şerefini ayni zamanda mal güvenliğini koruma yükümlülüğünü üstlenen , tamamen savunmaya dayalı bir milli örgüttü .
1 Ağustos 1958 ‘de faaliyete geçen örgüt . Kısa zamanda EOKA’nın terör estirmesinin önüne geçebilmiş ve Kıbrıs Türk Halkını büyük bir katliamdan kurtarmıştı .
Grivas , başındaki terör örgütü EOKA , bir avuç TMT Mücahidine karşı istediğini elde edememiş .
Yani adanın Yunanistan’a ilhakını başaramamıştı .
Güney , yeni nesillerinde ENOSİS ideolojisini canlı tutmak ve ileride belki bir fırsat çıkar da gerçekleştirirler düşüncesi ile , terörist başının , Baf’a bağlı Loraga köyünde kaldığı sahildeki mağara ile Lefkoşa’da gizlendiği Azina’nın evini . Rum hükümetinin bütçe ayırması ile müze haline getirme kararı aldı .
Amaçları , o terör örgütü ve güttüğü amacı canlı tutmak ve adada Kıbrıs Türk Halkını ortadan kaldırarak emellerine ulaşmak .
En güçlü oldukları dönemde , bunda başarılı olamadılar .
Guspo , TMT’nin kayasına çarptı .
Köprülerin altından çok sular aktıktan , Devlet kurulduktan sonra , bu mümkün olabilir mi ?
Güney , ham hayalinin peşinden gitmeye devam ediyor .
74’ e kadar da bu hayalinin peşinden gitmişti .
16 ‘cı ölüm yıldönümünde andığımız rahmetli Ecevit , başlarına öyle bir balyozla indi ki , ne yapacaklarını şaşırdılar . Hala daha bunun travması içinde bocalayıp duruyorlar .
Şer ittifakları oluşturarak , bir şeyler yapma umudu içerisindeler .
Yunanistan da ayni ruh hali içinde .
Savaş tamtamları , çalmaya devam etmekte .
ABD ve Fransa’ya , bel bağlamış durumda .
Bir asır önce , başlarından geçmişi çok çabuk unuttular .
Yunanistan’ı , Anadolu’ya çıkarıp , belli yerlerini Megalo İdea felsefesine uygun olarak toprak kazanacağını goflayanların . Yunanistan’ı nasıl yalnız bıraktıklarını , çok çabuk unutmuşa benziyorlar .
Ukrayna’yı da görmüyorlar mı ?
Ukrayna’da goflandı , goflandı , durum ortada .
Katil Grivas için yapılan da , Güneyin yeni bir “güven yaratıcı “ hareketi olsa gerek .
Bu haber 1004 defa okunmuştur

:

:

:

: