YURTTAŞLIK VE DEVLET ÖDEVİ

Hukuk Fakültelerinin nerede ise her dersi , Devletin ve yurttaşların ödev ve sorumluluklarını ana hatları ile yazmakta , maddeler halinde düzenlemektedir.

Hukuk Fakültelerinin nerede ise her dersi , Devletin ve yurttaşların ödev ve sorumluluklarını ana hatları ile yazmakta , maddeler halinde düzenlemektedir.
Bu , modern devlet yapısının , Fransız İhtilali ile almış olduğu ve günümüze kadar seyreden durumudur .
Bunlar , değişik ülkelerde değişik kurallar halinde değişebilir .
Fakat kalıp aynidir ve değişmez .
KKTC’de de bu böyledir .
Seçim sathı mahalline girdiğimiz bu günlerde , YSK seçimlerle ilgili duyurularını yapmaktadır .
Son olarak da seçmen sandık listelerinin askıya çıkarıldığına dair bildirisi var .
Devletin ödevlerinden biri de , yurttaşın belirli zaman dilimi içerisinde siyasal iradesine başvurmak ve ülkede yeni idareyi belirlemek .
Bu bir görev olarak devletin yapması gereken bir işlemdir .
Yurttaşa düşen görev de seçim sandığına iradesini yansıtmak için seçim tarihinde oyunu kullanmaktır .
Fakat bunun öncesinde ise .
Oy kullanılacak sandıklardaki seçmen listelerine bakarak , listede adının olup olmadığını kontrol etmektir .
Seçmen listeleri , tüm bölgelerde ilan edilen yerlerde asılı durmaktadır .
Seçmenler , asılı kalacak müddet içerisinde , listelerde adı var mı ? yok mu ? listeleri kontrol etmelidir .
Seçmenlerin bu bir yurttaşlık ödevidir .
İkinci ödevi ise , oyunu kullanmaktır .
Siyasi sistemimize göre , ülkenin geleceği buna bağlı .
Seçmenin önünde başka alternatif yoktur .
Ülkeyi yönetecek olan , usul ve sistem bu .
Vatandaş iradesini her koşulda sandığa yansıtmalı .
Bu ne kadar yoğun olursa , ülkenin demokrasisinin de ne kadar ileri ve çağdaş olduğu , ortaya çıkar .
Halk , ülkenin itici gücü ve belirleyicisidir .
Ondan daha büyük bir siyasi gücü , tarih daha yazmamıştır .
Yurttaşın ödevleri olduğu kadar .
Devletin de yurttaşlara karşı ödevleri vardır .
En önemli ödevlerinden biri .
Can ve mal güvenliğini sağlamak . Yurttaşın refah düzeyini yükseltmektir .
Bunu sağlayacak olan , yurttaşların seçim sandıklarına atacağı oylardır .
Siyaset kurumuna küsüp sandığa gitmemek , hiçbir koşulda geçer akçe değildir.
Bu , demokratik sistemi zayıflatmaktan öteye gitmez .
Hele hele dünyada sosyal devletin çatırdadığı bu dönemde , sandıklara oylar akıtılmalı ve sandıklar güvenceli bir şekilde tasnife gitmelidir .
Belki mevcut sistemde , yani kapalı oy , açık sayımda , sıkıntılar olabilir , zaman alır .
Fakat en güvenli oy sayımı , ancak mevcut sistemle olabilir .
Elektronik veya başka usullerin , uygulandığı ülkelerde türlü yolsuzlukların ve hilelerin olduğu haber sitelerine düşmektedir .
Onun için .
Sandık seçmen listelerinin kontrolü , demokrasimizin geleceği açısından çok önemli .
Bu yurttaşın devlete karşı olan yükümlülüğüdür .
Biraz da , devletin yükümlülüklerinden bahsedelim .
Yukarıda , can ve mal güvenliğinden bahsettim .
En önemli yükümlülüklerinden biri bu .
Tabii bu yükümlülüğün baş sorumlusu , devleti yönetenlerde .
Yani hükümet edenlerdedir .
Ülkemizde yurttaşları ve velileri tedirgin eden çok önemli , önemli olduğu kadar da hayati bir olay var .
Okullarımızın olması gereken şekilde temizlikten ari tutulması .
Malum grev ve arkasından mahkeme gelir .
Bu geçici bir dönemde olsa bile , bu soruna idare geçici bir çözüm bulmak zorunda .
Küçük , körpecik yavrularımızı , mikrop alanlarına terk etmeyelim .
Yargı da , konunun sağlık açısından aciliyetini bilerek , en kısa zamanda kararını verecektir .
Bu geçiş dönemi için de , idare bu soruna çare üretmeli .
Körpecik yavrularımızı , mikrop orduları ile karşı karşıya bırakmayalım .
Bu haber 801 defa okunmuştur

:

:

:

: