Başbakan Üstel, vatandaşın fiyat artışlarından olumsuz etkilenmemesi için yeni tedbirler aldıklarını açıkladı

Başbakan Ünal Üstel, vatandaşın fiyat artışlarından olumsuz etkilememesi için yeni tedbirler aldıklarını belirterek, bu tedbirler kapsamında yaş sebze ve meyve fiyat artışını önlemek, üretici ve tüketicileri koruyacak fiyat oluşumuna katkı sağlamak, erişebilir gıdaya ulaşılması için tavsiye sebze fiyatını belirlemek üzere yaş sebze ve meyve referans fiyatlarının belirlenmesi amacıyla bir komite oluşturulması kararı alındığını açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel, vatandaşın fiyat artışlarından olumsuz etkilememesi için yeni tedbirler aldıklarını belirterek, bu tedbirler kapsamında yaş sebze ve meyve fiyat artışını önlemek, üretici ve tüketicileri koruyacak fiyat oluşumuna katkı sağlamak, erişebilir gıdaya ulaşılması için tavsiye sebze fiyatını belirlemek üzere yaş sebze ve meyve referans fiyatlarının belirlenmesi amacıyla bir komite oluşturulması kararı alındığını açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel, bu kararlara önümüzdeki dönemde yenilerinin ekleneceğini de söyledi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Ünal Üstel, “Hükümet olarak önceliklerinin bir yandan üreticiyi koruyarak üretimi artırmak, diğer yandan da vatandaşların mağdur edilmesinin önüne geçmek olduğunu belirterek, hükümetin çalışmalarını halkın yaşam kalitesini yaşam kalitesini yükseltmek, refah seviyesini artırma temel yaklaşımı ile sürdürdüğünü” belirterek, şunları kaydetti:

“Ekonomik sorunların aşılması, vatandaşın alım gücünün korunması yönünde kararlar üretmeye devam ediyoruz. İşte bu çalışmalarımız kapsamında hükümetimiz fiyat artışlarından vatandaşın olumsuz etkilenmemesi ve suistimallerin önüne geçilmesi için yeni tedbirler alıyor. Bu çerçevede, yaş sebze ve meyve fiyat artışını önlemek, üretici ve tüketicileri koruyacak fiyat oluşumuna katkı sağlamak, erişebilir gıdaya ulaşılması için tavsiye sebze fiyatını belirlemek üzere yaş sebze ve meyve referans fiyatlarının belirlenmesi amacıyla bir komite oluşturulması kararı alındı. Bu kararlara önümüzdeki dönemde yenileri eklenecek.'

“İthalatta fiyat artışlarının önüne geçilmesi için de önemli bir adım atıldı” diyen Başbakan Üstel, “Türkiye ile KKTC arasındaki ticaretin 5 Aralık’tan itibaren TL ile yapılması zorunlu hale geldi. Bizzat benim girişimlerim sonucunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ihracat genelgesinde yapılan değişiklik ile KKTC ihracatlarında 5 Aralık’tan itibaren gümrük beyannamesinde ihracat bedelinin Türk Lirası olarak beyan edilmesi ve bedelin Türk Lirası olarak tahsil edilmesi zorunlu hale getirildi. Bu önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı.

“İstifçiliğin önüne geçilecek ve suistimaller önlenecek”

Üstel, bu atılan adıma ek olarak, piyasada suistimallerin önüne geçmek için “Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı, Bakanlar Kuruluna götürmek üzere hazırladıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

“Bu Değişiklik Yasa Tasarısı ile, 1997 Mal ve Hizmetler Yasasına fahiş fiyat artışı tanımı eklenerek, bunun suç olarak düzenlenmesi öngörülmüştür. Hazırlanan değişiklikle ayrıca, istifçilik suçunun hem denetimli malların ötesinde uygulanabilmesi hem de bu suçun işlenmesi ile ilgili normal mesai tanımının netleştirilmesi amaçlandı. Bunların sonucunda; Bakanlık ve/veya Bakanın yetkili kılacağı kalite ve fiyat denetim memuru tarafından fahiş fiyat denetimi yapabilecek ve olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlar da dahil herhangi bir zaman satışa sunulan mal ve hizmetlerin maliyet fiyatlarındaki artış gibi haklı bir sebebe dayanmaksızın ve/veya maliyet fiyat artışını aşacak şekilde yapılan aşırı ve adil olmayan fiyat artışının cezalandırılabilmesinin yasal zemini oluşturulmuş olacaktır. Bu tasarıyı en kısa sürede hayata geçireceğiz.”

“Et fiyatları normalleşmez ise karkas et ithali yapılması değerlendiriliyor”


Başbakan Üstel, “Son günlerde özellikle canlı hayvan fiyatlarında gözlenen artış ve bu alanda oluşan haksız rekabet koşulları ciddi sorunlara neden olduğunu” belirterek, bunun sektörleri birbiri ile “çatışma noktasına” getirdiğini ve bu konuda ilgili birliklerin iyi niyetlerine rağmen “maalesef fiyat istikrarının sağlanamadığı” görüldüğünü kaydetti.

Üstel, şöyle devam etti:

“Bu gelişmeler ışığında yapılan maliyet hesaplamaları çerçevesinde canlı hayvan fiyatlarının küçükbaş 70 TL/Kg ve büyükbaş 80 TL/Kg olarak üreticilerden alınması ve buna göre kasap ve marketlerin perakende fiyat oluşturması yönünde piyasaya katkı konulması ancak bu çerçevede hareket edilmemesi durumunda, Toprak Ürünleri Kurumu tarafından yerel üretim maliyetleri de dikkate alınarak piyasa ihtiyacına ve fiyat istikrarına yönelik karkas et ithali yapılması konusu da değerlendirilmiştir.”

“Hayvan alım satımında okka kullanımına ceza geliyor”

Başbakan Üstel ayrıca, “Ülkede yıllardan beri hayvancılar ve kasaplar tarafından kullanılan ve şikayet konusu olan hayvan alım satımındaki okka ölçü biriminin kullanılmasının önüne geçileceğini” de söyleyerek, “Okka kullanımının yasak olduğu ve bunun yasal cezası bulunduğu gerçeğinden hareket ederek, aralık ayından itibaren metroloji yasası kapsamında Ticaret Dairesi ve Hayvancılık Dairesi tarafından kilo kullanımı denetlenecektir. Okka kullanan kasap veya hayvancılara yasa kapsamında gerekli cezalar uygulanacaktır” dedi.

“‘Yaş Sebze ve Meyve Referans Fiyatları Belirleme Komitesi’ kuruluyor”

Başbakan Üstel, açıklamasında şunları söyledi:

“Hükümetimiz yapılacak piyasa denetimlerine ek olarak yaş sebze ve meyve fiyat artışını önlemek, üretici ve tüketicileri koruyacak fiyat oluşumuna katkı sağlamak, erişebilir gıdaya ulaşılması için tavsiye sebze fiyatını belirlemek üzere yaş sebze ve meyve referans fiyatlarının belirlenmesi amacıyla bir komite oluşturulması kararı aldı. Bu kapsamda yaş sebze ve meyve fiyat artışını önlemek, üretici ve tüketiciyi koruyacak fiyat oluşumuna katkı sağlamak bağlamında, toptancı satış fiyatı belirlenmesine katkı koymak amacıyla Bakanlık ve Birlik temsilcilerinden oluşacak ‘Yaş Sebze ve Meyve Referans Fiyatları Belirleme Komitesi’nin kurulması kararı alındı. Bu komite önümüzdeki haftadan itibaren düzenli olarak her hafta toplanacak ve gerekli çalışmaları yapacaktır.”
Bu haber 238 defa okunmuştur

:

:

:

:

DİĞER HABERLER