Şiddet yetersiz kimsenin son barınağıdır

Kadına yönelik şiddet, dünyada varlığını sürdürmektedir.

Kadına yönelik şiddet, dünyada varlığını sürdürmektedir. Her yıl binlerce kadın, aile içi şiddet, cinsel şiddet veya taciz gibi nedenlerle mağdur olmaktadır. Bu sorunun önüne geçmek için çeşitli önlemler alınmakta ve kadınların korunması için yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Bu tür şiddet, evli veya bir şekilde birlikte yaşayan çiftler arasında meydana gelir ve genellikle fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddet şeklinde ortaya çıkar. Aile içi şiddet, kadınların hayatlarını tehlikeye atabilecek boyutlara ulaşabilir ve hatta ölüme bile neden olabilir. Cinsel şiddet ise, kadınların cinsel olarak saldırıya uğramasıdır. Bu tür şiddet, tecavüz, taciz, zorla cinsel ilişkiye zorlama gibi şekillerde ortaya çıkar. Cinsel şiddet, kadınların fiziksel ve psikolojik olarak travmatik sonuçlar yaşamasına neden olabilir. Olmaktadır. Okuduğumuz ve basına yansıyan haberlerden de bu tür olayların var olduğu acı gerçeği ile karşı karşıyayız. Kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için Türkiye'de çeşitli önlemler alınmaktadır. Örneğin, kadınların korunması için kadına yönelik şiddetle mücadele yasası mevcuttur. Bu yasa, kadına yönelik şiddeti önlemeye ve mağdur olan kadınların haklarını koruma yoluna gitmeye çalışmaktadır. Ayrıca, kadına yönelik şiddetle mücadele eden birçok sivil toplum kuruluşu da mevcuttur. Bu kuruluşlar, kadınların korunması ve haklarının savunulması için çalışmaktadır. KKTC’de kadına yönelik şiddet maalesef zaman içinde yaygın bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. KKTC ‘de kadına yönelik şiddet konusunda çalışmalar vardır. Örneğin, kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik yasal düzenlemeler güncelleştirilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları da kadına yönelik şiddetle mücadele için çaba göstermektedir. Bu kuruluşlar, kadınların korunması ve haklarının savunulması için çalışmaktadır. Ancak, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Çünkü hala birçok kadın, aile içi şiddet, cinsel şiddet veya taciz gibi nedenlerle mağdur olmaktadır. Kadının insanca yaşaması teminat ve koruma altına alınması için, toplumda kadına yönelik şiddetin kabul edilemez bir durum olduğu kabulünün yaygınlaşması gerekmektedir. Bunun için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına önem verilmelidir. Ayrıca, kadına yönelik şiddeti işleyenlerin cezalandırılması için yasaların güçlendirilmesi ve uygulanmasının sağlanması gerekir. Ülkemizde de kadına yönelik şiddetle mücadele etmek için tüm tarafların ortak bir çabaya ihtiyacı vardır. Sadece devletin değil, sivil toplum kuruluşlarının, eğitim kurumlarının ve hatta bireylerin de katkılarının olması gerekmektedir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede, herkesin sorumluluğunun farkında olması ve ortak bir amaç doğrultusunda hareket etmesi önemlidir. Üzülerek ifade etmeliyim ki çoğu zaman kadınlarımız kendilerine yapılan adı ne olursa olsun şiddet denen mağduriyeti çoğu kez kabullenmekte ve mazeret olarak da çocuklarını, eşine olan sevgisini, en önemlisi de ekonomik özgürlüğü olmadığı gerekçesini öne sürebilmektedir. Her nedense şiddet olayında sadece erkekler hedef alınmakta ise de kadınların erkeklere karşı davranış bozukluğu sergilediği zamanlarda olduğu unutulmaktadır. Dünyada kullanımlarına göre Mobbing, “Zorbalık”, “Duygusal Taciz”, “Kurban Etme”, “Gözdağı Verme”, “Sözlü Taciz”, “Yatay Şiddet”, “Dikey Şiddet”, “Psikolojik Taciz”, “Psikolojik Şiddet” gibi sıralanırken, insanlarımız bu tür olaylardan her mahalde mağdur olmaktadır. Daha geçen gün çocuk denecek bir yaştaki kızımızın uğradığı şiddet ve ölümü bütün ailelerin bağrında derin bir yara oluşturmuştur. Aileler kız çocukları olduğu kadar erkek çocukları için ayrı bir korku içine girmişlerdir. Her ailenin çocuğunu kontrolde hassas davranması ve hareketlerin takibinin yapılması elzemdir. Adı ve gerekçesi ne olursa olsun kız erkek ayrımı yapılmamaksınız bu gibi hadiselerin kökenine inip sebeplerine çare üretmek adına; uzmanlarından destek istemek ve yasalarda gerekli düzenlemeler yapmak gerekli olandır. Bu güne söz mü? “Şiddet, yetersiz kimsenin son barınağıdır.”
Bu haber 3248 defa okunmuştur

:

:

:

: