HESAP VEREBİLİR BİR BM

Dünyamız , iki büyük savaş geçirmiştir .

Dünyamız , iki büyük savaş geçirmiştir .
İkincisi , birincisinden daha acımasız oldu . Milyonlarca insan hayatını kaybetmiş , bir o kadarı da sakat kalmıştır .
İlk kez nükleer silah kullanılarak , büyük bir insanlık suçu da işlenmişti .
Almanya’nın yanında yer alan blog , yenilmiş .
Müttefik güçlerin başını çeken ABD bloğu , galip gelen taraf olmuştu .
Galip gelen ülkeler , 1945 ‘te , ileride böylesi bir yıkımın olmaması için , tüm ülkelerin de katılabileceği bir teşkilatın oluşmasının temellerini attılar .
Adı da , Birleşmiş Milletler Teşkilatı oldu .
Bu teşkilatın bir de çatısı kuruldu .
Buna da Güvenlik Konseyi dendi .
İlk zamanlar , 2 ‘nci Dünya savaşının galipleri , Konsey üyeleri oldular .
Sonradan bir üyelik de Çin Halk Cumhuriyetine verildi .
Beş daimi üye oldular .
Sonradan buna geçici üyeler de eklendi .
Fakat 5 daimi üye olan ABD , Rusya , Çin , İngiltere ve Fransa dünyadaki sorunları çözeceklerine , tam aksi , kendi ülkelerinin çıkarları doğrultusunda hareket ederek . Veto yetkisine de dayanarak , dünyayı sorunlar yumağı haline getirdiler .
BMT ‘nın , elini kolunu , veto tehdidi ile bağladılar .
Bunun bariz örneğini , kendi ülkemizde yaşıyoruz .
Pile’deki yol örneği .
Basit bir yol yapımına , çare üretemeyen aciz bir Konsey .
Nedeni ise , tarafsızlığını yitiren bir organ .
Dünyada savaşları engellemek için kurulan bir teşkilatın çatısı .
Savaşları önlemek ve işlevselliği barış ve adalet dağıtmak olan bu çatının unsurları . Başka ülkeleri işgalden de utanmadan sıkılmadan çekinmiyorlar .
BMT ‘nı kendi çıkarları için kullanan bu” beşi bir yerdeye “ teşkilat içinden büyük tepkilerin doğmasını getirerek . Teşkilatın daha adil bir işlevselliğe ve hesap verilebilirliğe getirilmesi için , Teşkilatın bu bozuk düzenine karşı , tabir caizse :
Üye ülkelerin büyük bir kesimi kazan kaldırdı .
Bunun için çalışmalara başlandı .
1993 ‘ adımlar atılarak GK bünyesinde çalışma grubu oluşturuldu .
2009 ‘ da Hükümetler arası görüşmeler başlatıldı .
Konuyla ilgili çok değişik görüşler ileri sürülmekte .
Bunlar arasında , GK üyelerinin artırılması , dünya haritasına göre bölgelerin nüfusuna göre üyelerin belirlenmesi .
Veto hakkının kaldırılması gibi .
Tabii BMT için aranan değişiklikler ve yapılacak reform , BM şartının aradığı oranda üyelerin vereceği oyla mümkün .
Bu da GK ‘nin 2/3 çoğunluğunu gerektirmektedir .
Bunun da sağlanabilmesi ve bir konsensusa gidilebilmesi , zor gibi görülmektedir .
BM GK’nin adaletsiz uygulamalarına karşı , ilk kez BM kürsüsünden bayrak açıp , kılıç sallayan kişi , Sn. Erdoğan’dır .
Kürsüden :
“Dünya beşten büyüktür “ diyerek . GK ‘nin adaletsizliklerine karşı tepkisini dile getirmiştir .
BM reformu konusunda , Sn. Erdoğan’ın yazmış olduğu “Daha adil bir dünya mümkün “ kitabında . Eşitsizliklerin önüne geçilmesi için , çıkış yolları gösteriyor .
BM hesap vermeli .
BM’nin daha demokratik ve hesap verebilir hale gelmesi , GK yetkilerinin güçlendirilmesi ile mümkün olacaktır .
Türk tezine göre , daimi üyeliğin ve veto yetkisinin kaldırılarak , yetki ve karar alma organı olarak , GK devreye girmelidir .
BMGK ‘nin yetki ve görevi , BMGK‘ nun alacağı kararları uygulamak .
BM GK üyeleri , belirli sürelerce , BM Genel kurulu tarafından seçilecek ve genel kurula icraatları ile ilgili hesap verebilecektir .
Türkiye’nin önerisi ve görüşü en demokratik olanı
Bunu başarmak için , Genel Kurulun 2/3 en az çoğunluğu gerek .
Bu beşi bir yerdekilerin bu adaletsiz dünya uygulamasına karşı , sömürülen ve ezilen üye ulusların tavrı , merak konusu olsa gerek .
Farz edelim ki bu doğrultuda bir konsensus oluştu .
Beşi bir yerde’nin yetkileri ellerinden alındı .
Ne olur ?
İkinci Dünya savaşından kalma artçı hareketleri . Üçüncü dünya savaşına döndürmeye , hiç çekinmeyeceklerdir .
Veto hakları , onların dünyada ağa baba olmalarının varlık nedeni .
Bunu kabul edip hazmedebilirler mi ?
Bu haber 1525 defa okunmuştur

:

:

:

: