DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PROGRAMI

Ünal Üstel Hükümeti , dün dördüncü beş yıllık kalkınma planının müjdesini basın toplantısı ile kamu oyuna duyurdu .

Ünal Üstel Hükümeti , dün dördüncü beş yıllık kalkınma planının müjdesini basın toplantısı ile kamu oyuna duyurdu .
Ayrıca , 26 yıl geçmesine rağmen , hiçbir kalkınma planının hayata geçirilmediğinin de altını çizdi .
Planlama , Sovyet devrimi ile başlar ve hayat bulur .
Dünyada ilk kez , planlı hareket eden ülke SSCB’dir .
Ve .
Onu bazı ülkeler takip eder .
Kapitalizmle yönetilen ülkeler , planlı kalkınmaya , temkinli yaklaşmışlarsa da sonuçta onlar da bu akıma uymak zorunda kaldılar .
Komünist Devriminden sonra , Avrupa’da oluşan Sosyal Demokrasi ile Avrupalı ülkelerin hemen hemen hepsi , planlı kalkınmayı hükümet programlarına almışlardı.
Türkiye de , planlı kalkınmayı benimseyip uygulayan ülkeler arasındadır .
Şimdilerde tüm dünyada , rejim farklılığına rağmen , tüm ülkeler kalkınma programları yapıp , plan hedeflerine varmak için çeşitli atılım ve uygulamalar yapmaktadırlar .
Bizdeki kalkınma planına , 2024 mali yılı ile birlikte başlanacağını , yine Sn. Başbakandan duyuyoruz .
Bu , o zamana kadar , planın yapılması için de yeterli zaman diliminin olması ayrıca büyük bir şans olsa gerek .
Ülkede , o kadar çok sorun var ki , nereden başlanacağı da ayrı bir konu .
Tabii bu da bir program çerçevesinde , öncelikli konu ve alanlar belirlenip ancak yola çıkılmalı .
Bunun için de Hükümet , ülkedeki tüm siyasal partiler , sendikalar ve sivil toplum örgütleri ile diyalog kurarak işe başlamalıdır .
Planlı kalkınmanın başlangıç noktası , nüfus sayımı ile start alarak başlamalıdır.
Gerekirse , nüfus da bir planlamaya tabii olabilir .
Ülkede , ivedilikle plana alınması gerekli iki vazgeçilemez hayati alan var .
Birincisi sağlık .
İkincisi de eğitimdir .
Ülke için bunlar olmazsa olmazlarımızdır .
Arkasından , planlı ekonomi ve planlı üretim gelmektedir .
Üretime dayalı ekonomi , ülkenin lokomotifi olmalıdır .
Planın hazırlanmasında , alanında uzman olan deneyimli kişilerden yararlanılması halinde , plan hedeflerine ulaşım , daha kolay olur .
Yukarıda bazı alanlardaki plandan bahsettim .
Ülkede , bir çıban başı olan ulaşım alanında da çok ciddi sıkıntılar var .
Her gün , canlar gidiyor .
Enerji . Ha keza .
Gençlerde , kangren olan işsizliğin ortadan kalkması için istihdamı sağlayacak planlamaya gidilmesi de sorunların başında gelmektedir .
Dünya her gün için değişiyor , gelişiyor ve yeni yeni şeyler oluşuyor .
Bunları , yakından takip ederek , plan hedefi haline getirmemiz ve yarışmamız gerekiyor .
Planın hazırlanmasının , DPÖ ‘nün yöncülüğünde olacağı da Sn. Başbakanın açıklamasından öğreniyoruz .
Bunun için , komisyonlar kurulup , uzman kişilerin komisyonları teşkil edeceğini de öğreniyoruz .
Öyle görülmektedir ki , oluşacak komisyonlar , bir hayli olacağa benziyor .
Planlı kalkınma programlarında , ağırlıklı olarak , takip edilmesi gereken gerçek plan hedeflerine , zamanında erişilmesi ve başka hedeflere yönelinmesi olmalıdır.
Yoksa plan “Aferin pohpoh” haline gelirse bir para .
Plana geçilecek olması iyi bir başlangıç .
26 yıldan sonra , planlı kalkınmaya geçilmesinin , Üstel Hükümetine nasip olması da önemsenecek bir olay olsa gerek .
Bundan sonra izlenmesi gereken , 5 yıllık kalkınma planına konulacak hedeflerin takip edilmesi olacaktır .
Tabii bunun da bir maliyeti var .
Bunu da , 2024 mali yılı bütçesinde göreceğiz .
O zamana kadar da , çalışmalar yakından izlenmeli ve gerekirse komisyon çalışmaları yönlendirilmelidir .
Üstel Hükümeti , 26 yıldan sonra planlı kalkınma dönemine geçtiği için de tarihe geçecektir .
Hükümet iyi bir adım atmıştır .
Hükümeti izlemeye devam edelim .
Bu haber 825 defa okunmuştur

:

:

:

: