ULUS DEVLETLER HEDEFTE

Dünya kurulalı beri , Toprak işgalleri hep olmuştur ve olmaya da devam edecektir .

Dünya kurulalı beri , Toprak işgalleri hep olmuştur ve olmaya da devam edecektir .
Toprak işgallerinin önlenmesi için , toprak işgalcileri de dahil olmak üzere , sözde uluslararası anlaşmalara imza atarak bunun başını çeker gibi görünenler . Başka yollarla , toprak işgallerini devam ettirmektedirler .
19. yy’a kadar , devlet şekilleri , ağırlıklı olarak aile şirketi gibi veya dini temellere dayanırdı .
19. yy’da , Avrupa’da başlayan ulusalcılık hareketi ile , mevcut idari sistemler bir bir yıkılmaya , yerini ulus iradesine dayanan , siyasal sistemlere bırakmaya başladı .
Ulusalcılık , Avrupa merkezli olup , başı çekenlerdendi .
Avrupa’nın merkezi ise Fransa olmuştu .
1789 , ulusalcı akımların , fiilen Avrupa’da yeşerdiği tarihtir .
İlk Ulus devletler , Avrupa’da kendini göstermeye başladı .
Öyle ki .
Bu o kadar gelişti ” Üstün ırk “ safsatasına kadar getirildi .
Ulusçuluk , oluşan ulus devletlerin vazgeçilmezi haline geldi .
Ulus devletçilik şeklinin , ulusalcılıkla tanışamayan baskıcı ve dine dayalı siyasi idarelerin işgalcisi olması , pek uzun sürmedi .
Buna , dünyayı felakete sürükleyen iki Cihan Harbini örnek gösterebiliriz .
Asya Kıtasına ulusalcılık mayası , Mustafa Kemal Atatürk’le çalındı .
Irkçı ülkelerin , işgal gafletine kalkıştıkları Anadolu’da , ulusalcılık mayası tüm Türk ülkesinde tuttu .
Maya , Türk Ulusunun tekrar dünya gündemine gelmesine , bire bir büyük bir itici kuvvet oldu .
Mustafa Kemal Atatürk , Batılıları kendi silahları ile Anadolu’da perişan ederek , büyük bir zafer kazandı .
Başlattığı Kurtuluş savaşının ismini de “Milli “ olarak isimlendirerek “Milli Kurtuluş Savaşı” olarak dünyaya ilan etti .
Milli Kurtuluş savaşının , mayası , eti , kemiği , toptan Türk Ulusu idi .
Türk ulusu , 600 yıllık gasp edilen iradesini “ Osmanoğulları’ndan söke söke geri almıştı .
Türklük şuuru , 7 düveli , Sakarya Ovasında perişan ederek , İzmir’de , “Akdeniz’e” dökecekti .
Ulus şuuru , İlk önce Asya ülkelerinde ciddi şekilde yeşermeye başladı .
Atatürk’ün başlattığı ve büyük Türk Ulusunun tüm benliği ile destek verdiği Milli Kurtuluş zaferinin dip dalgaları . Ta Hindistan, Pakistan ve Çin’e kadar ulaşarak , ulus mefhumunun oralarda yeşermesine neden olacaktı .
Ulusalcılık , o dönemin büyük emperyali olan İngiliz İmparatorluğunu “ batmayan güneş” olmaktan “batan güneş” haline gelmesine neden olmuştu .
İkinci Dünya savaşından sonra , İngiltere bu görevini sürdüremez hale geldiğini anlayınca , görevi Amerika’ya devretti .
Amerika askeri gücüne dayanarak , emperyal faaliyetlerine devam etse de , Vietnam’da guspoyu kayaya vurarak , gerileme devrine girmiş oldu .
Dünyayı sömürmek için , diğer emperyal güçler , globalleşme denilen dandik bir model geliştirerek . Eski düzenlerini devam ettirmenin yolunu yordamını bulmaya çalıştılar .
Bunda da silah geri tepti .
Karşılarında , globalleşmiş rakipleri bulmakta gecikmediler .
Üstelik de , her alanda iş birliği içerisindeki bloglarla karşılaşmaya başladılar .
Bunlar oluşturulurken , ulus mefhumu globalleşmenin de mayasını oluşturdu .
Emperyalizm . Topla tüfekle başaramadığını , yeni yönteme baş vurarak , ulusları ve ulus devletleri bölüp parçalayarak , sonuç almaya çalışmaktadır .
Şimdi uyguladıkları yöntem bu .
Dünyada , her türlü savaşa ve işgale karşın ayakta kalan ülke ve devletler , ulus devletleridir .
Bir çok devlet bu konuda , ulus bütünlüğünü korumak için , hem içte , hem de dışta , tedbirler almakta ve ayakta kalabilmek için , oyunu kuralına göre oynamaktadırlar .
TDT’ buna en güzel örnek olarak gösterilebilir .
Çünkü mayası , ulusalcılığa dayanmakta ve maya istenileni vermektedir .
Ulusları ortadan kaldırmak için , uygulanan yeni yöntem ise , başka ülkelerden gelen göçmen akınları ile ulusal iradeyi ortadan kaldırmaktır .
Buna örnek , bazı yazar çizer ve bilim adamı , Türkiye’yi göstermektedir .
Gelen göçmenlerin , bu tehlikeyi yaratmasına şimdilik ihtimal verilmese de , ilerde bu tehlikenin oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasında , umulmayacak faydaların olacağı kanısı da hakim .
Unutmayalım ki , her tedbir bir emniyet içindir .
Bu haber 817 defa okunmuştur

:

:

:

: