Yarının kapısını aralamak

2024 MALİ MERKEZİ DEVLET YÖNETİMİ BÜTÇE YASA TASARISI bilindiği üzere Meclis Bütçe Komitesinde görüşülmüş ve Meclis Genel Kuruluna aktarılmıştı.

2024 MALİ MERKEZİ DEVLET YÖNETİMİ BÜTÇE YASA TASARISI bilindiği üzere Meclis Bütçe Komitesinde görüşülmüş ve Meclis Genel Kuruluna aktarılmıştı. Aradan geçen yasal süreç sonucunda Bütçenin yasallaşma süreci için Meclisi yoğun günler beklemektedir. Bu süreçte görüşmelerin kesintisiz devamı vardır. Maliye Bakanı Sayın Özdemir Berova bu yıl geçmişte alınan bir kararın uygulaması ile bütçenin “Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasası” olarak 2024 yılında yürürlüğe gireceğini açıklamalarında belirtendir.

Siyasi istikrar ve bütçe arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. İşte bu ilişkiyi anlamak için bazı önemli noktalar:
* Siyasi istikrar, uzun vadeli ekonomik politikaların oluşturulması ve sürdürülmesi için önemlidir. İstikrarlı bir siyasi ortam, hükümetin bütçe planlamasını daha tutarlı hale getirir.
* Siyasi istikrar, yerel ve uluslararası yatırımcıların güvenini artırır. Bu da bütçe gelirlerini etkiler, çünkü güvenilir bir siyasi ortam, vergi ödemeleri ve diğer mali yükümlülüklerin düzenli olarak yerine getirilmesini destekler.
* İstikrarlı bir siyasi atmosfer, hükümetin uzun vadeli ekonomik hedeflere odaklanmasını sağlar. Bu da bütçe planlamasının sürdürülebilirliğini artırır.
* Siyasi istikrar, hükümetin harcama kararlarını daha etkili bir şekilde planlamasına yardımcı olur. Politik belirsizlik, bütçe üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir ve hükümetin önceliklerini belirleme sürecini zorlaştırabilir.
* Siyasi istikrar, dış yardım ve kredi alımı için uygun bir zemin oluşturur. Bu da bütçe finansmanını güçlendirir.
Sonuç olarak, siyasi istikrar, bütçe planlaması, gelir tahsisi ve harcama politikalarının daha tutarlı, etkili ve sürdürülebilir olmasına katkıda bulunur. Ayrıca, ekonomik büyümeyi destekler ve ülkenin genel mali sağlığını güçlendirir.
KKTC Yasama,yürütme ve yargı çok önemli görevler üstlenmektedir. Yürütmede koalisyon hükümeti olarak görev başında olan Başbakan Ünal Üstel ayni zamanda Ulusal Birlik Partisinin Genel Başkanıdır.
KKTC ‘de hükümeti kurma görevi hükümeti kurabilecek bir milletvekilinin Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilmesi ile olur. Mecliste en çok milletvekili sayısına sahip siyasi partinin Genel Başkanı bu görev tevdisinde öncelikli olur.
Geriye doğru baktığımız zaman 2022 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genel seçimleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 milletvekilini belirlemek için yapılan erken seçimdir. 23 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu seçim sonucunda 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti. Daha sonra HP Milletvekili Sayın Kudret Özersay’ın istifası ve HP ‘li iki diğer milletvekilinin meclisten istifa etmedikleri gerekçesi ile HP temsiliyetleri kendi partililerince ellerinden alınmıştır. Halen iki Kadın milletvekili görevlerini bağımsız olarak sürdürmektedirler. Kudret Özersay’dan boşalan yer için yapılan ara seçimde CTP milletvekili sayısını bir artırmıştır.
Şimdilerde muhalefetin bazı vekilleri yine erken seçim yapılsın derken her halde seçimlerin “bir oyun” olduğunu sanmaktadırlar. Yeni yıla az bir süre kaldı ve 23 Ocak 2024 de geçen seçim üzerinden iki yıl tamamlanmış olacaktır. İki yıl ve daha üzerine eklenecek üç yılın beş yıllık bir hükümet sürecinde, toplum yararına yapılacak ne kadar çok görev olduğunu unutmuş vaziyettedirler.
Hatırlatmakta her zaman fayda vardır. KKTC, alışkanlık haline gelen erken seçimlerle ve oyalama taktikleri ile bir yere varamaz. Bırakın her seçim zamanında olsun. Göreceksiniz ki zaman, seçmenin tercihinde daha etkili bir rol oynayacaktır. Bu güne sözümüz mü? Karar vermek, yarının kapısını aralamaktır; bu kapı, bugün attığın her adımın anahtarıdır…
Bu haber 2301 defa okunmuştur

:

:

:

: