Adil geleceği şeffaflıkla inşa et!

Siyasi partilerin kurultayları, demokratik bir iç yapıya sahip olmalarını sağlayan önemli organizasyonlardır.

Siyasi partilerin kurultayları, demokratik bir iç yapıya sahip olmalarını sağlayan önemli organizasyonlardır. Genellikle belirli aralıklarla düzenlenen bu toplantılarda, partinin üyeleri bir araya gelir ve önemli kararlar alırlar. Kurultaylar, genellikle mevcut yasalarda belirtilen süreç doğrultusunda ve parti tüzüğüne uygun olarak gerçekleşir ve partinin geleceği, politik stratejileri, liderlik gibi konuları ele alır.
Kurultaylarda en kritik kararlardan biri, idari teşkilatın seçimidir. Parti üyeleri, genellikle delegeler/üyeler aracılığıyla, genel başkan, genel sekreter, başkan yardımcıları gibi önemli pozisyonlara oy verirler. Bu seçimlerde adaylar genellikle partinin misyonunu, vizyonunu ve politikalarını vurgularlar, böylece üyeler tarafından desteklenmeye layık olduklarını göstermeye çalışırlar.
Kurultaylar, partinin demokratik yapısını güçlendirmenin yanı sıra, farklı görüşlerin partinin içinde ifade edilmesine de olanak tanır. Adaylar, genellikle parti içindeki farklı kanatları temsil eder ve üyeler, kendi tercihlerine uygun olan adayı seçerler. Bu süreç, partinin çeşitli bakış açılarına saygı göstermesini ve iç demokrasisini güçlendirmesini sağlar.
Seçilen idari teşkilat, parti içindeki koordinasyonu ve yönetimi sağlar. Genel başkan partiye dışarıda temsil ederken, genel sekreter parti içindeki organizasyonu yönetir. Başkan yardımcıları ve diğer yönetim kademesi partiyle ilgilenen farklı alanlarla ilgilenir. Bu şekilde, partinin etkili bir şekilde çalışabilmesi için uygun bir yapı oluşturulmuş olur.
Sonuç olarak, siyasi partilerin kurultayları, demokratik iç yapılarını güçlendiren ve partinin geleceği üzerinde etkili olan önemli organizasyonlardır. İdari teşkilatın seçimi, partinin iç işleyişini sağlamak ve etkili bir şekilde politika üretmek için stratejik bir role sahiptir.
KKTC'de her siyasi partinin kendine ait tüzüğü bulunmaktadır, tüzükler yasal mevzuata uygun olarak düzenlenlenmelidir.
Ülkemizde ses getiren kurultayların başında Ulusal Birlik Partisinin Kurultayı gelmektedir. UBP'nin geçmişten gelen ve üyelerin rağbet ettiği kurultayları bizzat tecrübelerim ve gözlemlerim arasındadır. Birçok kurultayda Divan üyeliği yaptım, UBP kurultaylarında Parti Meclisi Üye seçimine girdiğim, seçildiğim kurultayları asla unutmadım. Kurultay sonrasında Parti Meclisi seçimi ile Merkez Karar Yönetim Kurulunda görev yaptığım dönemde görevlerimizi aidiyet duygusuyla yerine getirdik ve bu günkü tecrübelerimiz geçmişteki dönemlerle şekillendi.
UBP'si, 2024 yılı içerisinde Genel Başkan Ünal Üstel ve parti yetkili kurullarının aldığı karar çerçevesinde yapılacaktır, bu karar Genel Başkan tarafından bizzat açıklanmıştır. Başbakan Ünal Üstel’in üstlendiği görev dolayısı ile genel başkalığa adaylığı belli olandır.
Kurultayda Genel Başkanlığa ve yetkili kurullara aday olabilme için yasal süre açıklandığı zaman diğer adayların müracaatları ve kabulü resmiyet kazanacaktır.
Kurultayın toplanabilmesi için altı ilçedeki örgüt seçimleri ve ilçe kongreleri yapılacak ilçe başkanları seçilecek, yönetim kurulları da tüzükte belirlenen sayı kadar ilçe kongrelerinde seçimle göreve gelecektir. Gençlik ve Kadın kolları kongreleri de yapılacaktır. Sonrasında Kurultay gerçekleşecektir. Üyelerin kurultay sonucuna göre oluşabilecek “durum tesbiti” yapması ve adaylar arasında oy tercihini ona göre yapması gerekir.
Ülkemizin gündeminde, “Genel Seçimden” ziyade geçim derdi ve Hayat Pahalılığı büyük bir sorun olmuştur. Hükümetin istikrarı, bu sorunlara çözüm bulmak için hayati önem taşır. Başbakan Ünal Üstel'in liderliğindeki hükümetin bakanlıklarına bağlı daire müdürlüklerinin fiyat denetimi hususundaki kararlılığını sürdürmesi gerekli olandır. Piyasa fiyatlarını denetlemek, adil rekabeti ve tüketicinin korunmasını sağlamak anlamına gelir. Bu denetim, ekonomik dengeyi korumada kritik bir rol oynar, çünkü adil ve şeffaf bir piyasa, herkesin hakça rekabet etmesine olanak tanır ve tüketicinin güvenini artırır.
Bu güne ait sloganımız şu olabilir; Denetimle Güçlen, Şeffaflıkla Adil Geleceği İnşa Et!
Bu haber 2084 defa okunmuştur

:

:

:

: